Vážení rodiče,

náš Spolek rodičů (SRPŠ) zajistil za výhodných podmínek sprej proti klíšťatům pro děti mateřské a základní školy.Sprej bude žákům rozdám ve středu 29. červne 2016 před koncem vyučování.
Prosím, poučte děti, aby sprej uschovali do aktovky a odnesli přímo domů, aby nedošlo ke zbytečným úrazům vstřikem do oka apod.Jiný způsob distribuce vzhledem k blížícímu se konci školního roku není možný.

Děkuji za pochopení, Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Již čtvrtým rokem se naše škola účastní chemické soutěže Korchem. Soutěž je určena pro žáky osmých a devátých tříd a probíhá v několika kolech celý školní rok. Žáci řeší úkoly doma a postupně sbírají body. Kromě teoretických znalostí musí ukázat, že dokážou v domácím prostředí připravit i chemický pokus. Na začátku se do soutěže přihlásilo 10 žáků, někteří to postupně vzdali, ale ti nejlepší opět ukázali, že jsou vytrvalí a to je doneslo až k vrcholu výsledkové listiny. Na krásném 13. místě se umístil Jan Ježek ( 8. C) a neuvěřitelné 5. místo obsadil Pavel Ponek ( 8. B).

K úspěchu gratulujeme!

Mgr. Igor Zahradnik

Tímto sloganem by se daly shrnout náplně přednášek, které proběhly ve čtvrtek 16. 6. 2016 na naší škole v odborné učebně přírodopisu. Externí lektorka, paní Marie Šindelářová, přednášela děvčatům 6. ročníku na téma „Čas proměn“, chlapcům 6. ročníku na téma „Na startu mužnosti“ a všem žákům 9. ročníku na téma „Holky z Venuše a kluci z Marsu“.

Tyto a další přednášky organizuje v rámci prevence Školní poradenské pracoviště ve spolupráci s ostatními učiteli naší školy.
Za finanční podporu této akce děkujeme Spolku rodičů naší školy  PhDr. Radim Mikulka, školní metodik prevence

Ve středu 15. 6. se konalo okresní kolo atletického trojboje v Třinci. Naši školu v kategorii 1. - 5. roč. reprezentovalo deset žáků. Gratulujeme Lauře Kocurkové z 1.C, která získala 3. místo v hodu míčkem, Jakubu Samiecovi z 2. C , který se umístil na 2. místě v běhu na 50 m, pak na 1. místě ve skoku dalekém a celkovém 2. místě v atletickém trojboji. Darja Sobolová z 2. B získala 2. místo v hodu míčkem, 3. místo ve skoku dalekém a celkové 2. místo v atletickém trojboji. Dominik Heczko ze 4. A se umístil na 2. místě v běhu na 50 m a ve skoku dalekém, na 3. místě v hodu míčkem a celkovém 2. místě v atletickém trojboji. Ondra Bajtek z 5. B se umístil na 2. místě v hodu míčkem.

Za tento úspěch našim žákům velmi gratulujeme.

Mgr. D. Sikorová

Další fota ve fotogalerii.