Předmětem projektu je výstavba nového objektu mateřské školy, která bude realizována v areálu Základní školy a mateřské školy Bystřice 848. Nový objekt bude mít kapacitu 48 dětí. Součástí výstavby bude také pořízení hracích prvků na zahradu, ozelenění a pořízení vnitřního vybavení. V objektu mateřské školy budou 2 třídy, každá s kapacitou 24 dětí. Jedna třída bude pro děti do 3 let věku. Na základě poptávky rodičovské veřejnosti a zkušeností zástupkyně ředitele školy pro proces předškolního vzdělávání se nepředpokládá úplné naplnění této třídy mladšími dětmi. Podle odhadu by v prvním roce provozu mohlo být do mateřské školy přihlášeno a přijato 12 dětí mladších 3 let. Zbytek kapacity této třídy bude doplněn dětmi staršími. Druhá třída v novém objektu bude smíšená. Věkově smíšené třídy mají pozitivní vliv jak na vývoj dětí (starší děti přirozeně pomáhají menším dětem a učí se sociálním návykům, menší děti se ve společnosti starších dětí rychleji učí). Cílem projektu je také odstranit neefektivnost odlehlého objektu čp. 295. Tento jediný objekt mateřské školy je umístěn mimo areál školy, což činí komplikace při běžném provozu (dovoz jídla, společné akce apod.)

Logo EU

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

V pátek 30. června 2017 byl slavnostně ukončen školní rok 2016/2017. Závěrečného rozloučení se zúčastnili i zástupci obce - starosta Mgr. Roman Wróbel a místostarosta Mgr. Marcel Čmiel. Ceny pro nejlepší žáky předával také pan ing. Ján Móder  ze společnosti Moravia Steel Třinec a předseda Spolku rodičů Miroslav Slaninák.

Rozloučení proběhlo za krásného letního počasí, všichni hosté přednesli krátké projevy a popřáli žákům školy krásné prázdniny a všem hodně úspěchů při další školní práci v následujícím školním roce. Vyznamenaní byli nejlepší žáci z jednotlivých tříd a jako nejlepší žák školy Pavel Ponek z devátého ročníku.

Další momentky ve fotogalerii. (L. Če)

Další momentky ve fotogalerii. (L. Če)

Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 proběhne v pátek 30. června 2017 na školním náměstí. Začátek bude v 8 hodin. Slavnostního zakončení se zúčastní starosta obce Mgr. Roman Wróbel, ing. Ján Móder a předseda Spolku rodičů Miroslav Slaninák.

Po skončení slavnostního ukončení školního roku se žáci přesunou do svých kmenových tříd, kde bude provedeno poučení o bezpečnosti během hlavních prázdnin a poté předáno vysvědčení. Ukončení vyučování je v 10 hodin, pak žáci, kteří mají objednaný oběd, půjdou na oběd a všichni odejdou domů.
Provoz školní družiny je připraven do 12 hodin.

Vedení školy přeje všem dětem z mateřské školy a žákům základní školy krásné, pohodové a Sluncem naplněné prázdniny a všem zaměstnancům školy klidnou dovolenou.

Nástup do školy po hlavních prázdninách je v pondělí 4. září 2017 v 8 hodin.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy