Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Pracuje jako školní metodik prevence, organizuje přednášky a besedy pro žáky i učitele.
  • Školní metodik prevence – Mgr. Taťána Mrozková
  • telefon 558 558 215
  • Konzultační hodiny po dohodě s preventistou kdykoliv.

Školní psycholog

  • Školní psycholog – Mgr. Eva Liberdová
  • telefon 558 558 209

Školní speciální pedagog

  • Mgr, Lucie Walicová
  • telefon 558 558 209

Výchovný poradce

  • Výchovný poradce – Mgr. Tomáš Krsek
  • telefon 558 558 215

Školní poradenské pracoviště je umístěno v nástavbě budovy 402, 3.patro. Pracoviště je pro žáky, učitele a konzultace s rodiči otevřené:

Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v době od 8 do 15 hodin a středa v době od 8 do 17 hodin

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017