Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Pracuje jako školní metodik prevence, organizuje přednášky a besedy pro žáky i učitele.
  • Školní metodik prevence – Mgr. Taťána Krsková
  • tel. 558 558 019
  • Konzultační hodiny po dohodě s preventistou kdykoliv.

Školní psycholog


Školní speciální pedagog


Výchovný poradce

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017

Footer

© 2015 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848