Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Pracuje jako školní metodik prevence, organizuje přednášky a besedy pro žáky i učitele.
  • Školní metodik prevence – Mgr. Taťána Mrozková
  • telefon 558 558 215
  • Konzultační hodiny po dohodě s preventistou kdykoliv.

Školní psycholog

  • Školní psycholog – Mgr. Eva Liberdová
  • telefon 558 558 209

Školní speciální pedagog

  • Mgr, Lucie Walicová
  • telefon 558 558 209

Výchovný poradce

  • Výchovný poradce – Mgr. Tomáš Krsek
  • telefon 558 558 215

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017