Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Pracuje jako školní metodik prevence, organizuje přednášky a besedy pro žáky i učitele.
  • Školní metodik prevence – Mgr. Taťána Krsková
  • telefon 558 558 019
  • Konzultační hodiny po dohodě s preventistou kdykoliv.

Školní psycholog

 
  • Školní psycholog – Mgr. Eva Liberdová
  • telefon

Školní speciální pedagog

 
  • Školní speciální pedagog– Mgr. Lada Kadlubcová
  • telefon

Výchovný poradce

  • Výchovný poradce – Mgr. Tomáš Krsek
  • telefon

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017

Footer

© 2015 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848