Školská rada

Kontaktní osoba pro Vaše podněty:

Renata Krosová (rkrosova@zs-bystrice.cz)

2019 – 2020

8.3.2020 –  jednání školské rady
25.11.2019 – zápis z 2. jednání školské rady
Projednávání a schválení Výroční zprávy 2018/2019. Doplnění bodů v projektu Rodiče vítáni. Informace o školním divadle 4.12. 2019 a Mikuláši 6.12.2019. Seznámení s projekty Exon, Beskydy around us. Projednávání situace sborečku na naší škole. Doplnění článků do bystřického informátora. Rozplánování voleb nové školské rady- podzim 2020.
16.9.2019 – zápis z 1. jednání školské rady
Prodiskutování obsahu školního řádu pro školní rok 2019/2020 a následné schválení tohoto dokumentu. Návrh dalších 2 kritérií pro pokračování projektu Rodiče vítáni. Podpora spolupráce s kabelovou telvizí. Kladné hodnocení akce Sportovní den. Návrh na každoroční realizaci. Seznámení s činnostmi školy v tomto školním roce – kluby, zrušení nepovinných předmětů, projekty, zájezd do Anglie. Návrh na vyvolání nových voleb do Školské rady (končí aktivní období součané školské rady).

2018 – 2019

3.6.2019 – zápis z 4. jednání školské rady
Diskuse nad úvazky učitelů ve školním roce 2019/2020. Sdělení ze strany obce o situaci oprav na budově 402. V září by měli děti nastoupit do zrekonstruované budovy. Velice kladné zhodnocení Radovánek. Informace o školních projektech: EXON, Beskdy around us atd. Předpoklad vzniku specializované 6.třídy. Naplánování voleb do Školské rady – 2. polotetí 2019/2020. 4.3.2019 – zápis z 3. jednání školské rady Projekt rodiče vítání pokračuje. Samolepka je vyvěšena na dveře obou škol. Požadovaná součinnost s kabelovou televizí je zajištěna ze strany školy. Mgr. Kotasová, zasílá informace o konání sportovních nebo kulturních akcí školy. Akce Sportovní den byla předána do rukou pedagogů. Ti připraví tuto akci ve dnech 21.,24.6.2019, první a druhý stupeň zlvášť. Akce bude finančně podpořena Spolkem rodičů ZŠ Bystřice. Sdělení informací o zábavných klubech – jazykové logiky, čtenářsky atd., které probíhají na druhém stupni v rámci Šablon II.
26.11.2018 – zápis z 2. jednání školské rady
Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018. Naplnění projektu Rodiče vítáni. Vystavení samolepky, zveřejnění projektu. Naplánování akce Sportovní den na 21.6.2018. Diskuze nad problematikou vytvoření prezentace o ZŠ pomocí dronu. Předložení seznamu nových členů Spolku rodičů (15). Informace ohledně školního plesu 9.2.2019. Doporučení větší prezentace školy prostřednictvím médií, doporučení zvolení 1 zástupce pro tento kontakt.
24.9.2018 – zápis  z 1. jednání školské rady
Prodiskutování obsahu školního řádu pro školní rok 2018/2019 a následné schválení tohoto dokumentu. Návrh na doplnění seznamu zkratek, což umožní rodičům i žákům lepší orientaci v tomto dokumentu. Zapojení se do projektu Rodiče vítáni. Návrh plnění jednotlivých kritérií pro vedení školy. Návrh na realizaci sportovního dne pro celou školu na prosinec 2018. Diskuze o návrhu na rozšíření skříněk pro děti 2. stupně. Zapojení do projektu Rodiče vítání v září 2018.

2017 – 2018

21.5.2018 – jednání školské rady
Seznámení s programem školních radovánek. Předseda SR zdůraznil nedostatečný počet rodičů, kteří se podílejí na přípravě školní akcí pro děti. Ředitel školy informoval RŠ o oslavě 90.letého výročí školy v rámci školních radovánek. Diskuze nad problematkou sportovního dne pro celou školu. Termín přeložen na září/říjen 2018/2019. Zapojení do projektu Rodiče vítání v září 2018.
26.2.2018 – zápis z jednání školské rady
Schválení změn ve školním řádu (zákaz používání mobiliních telefonů a jiné zázn. techniky během vyučování, hodnocení žáka v případě velké absence). Návrh zapojení do projektu Rodiče vítání. Informace – Alis Run, Radovánky, Nová odborová komise školy.
8.1.2018 – zápis z jednání školské rady
Poděkování ředitele M. Svidrové za dosavadní předsednictví za uplynulé období. Seznámení s výsledky volby nových členů školské rady. Informace – jubileum školy, Den otevřených dveří, zápis dětí do školy, volby předsedy školské rady.
11.9.2017 – zápis z jednání školské rady
Diskuze –  činnost školního bufetu, možnost placení obědů soc. slabým žákům, projekt ovoce do škol. Projednávání realizace nových voleb školské rady. Informace – večírek MŠ 24.11.2017, ples ZŠ 24.2.2018, Radovánky 2.6.2018.
Činnost školské rady je upravena školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění § 167 a § 168).

Zákon zavádí školskou radu jako povinný orgán zřizovatele u základních, středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů, jehož účelem je umožnit účast zřizovatele, zletilých žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy na chodu školy.

Školská rada se například:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady na další volební období:

Renata Krosová – předsedkyně (zástupce pedagogických pracovníků), rkrosova@zs-bystrice.cz
Sona Lyčková – zapisovatelka (zástupce zřizovatele), sona.lyckova@bystrice.cz
Marcel Čmiel – člen (zástupce zřizovatele), mistostarosta@bystrice.cz
Igor Zahradník – člen (zástupce pedagogických pracovníků), izahradnik@zs-bystrice.cz
Miroslav Slaninák – člen (zástupce zákonných zástupců žáků), slaninak@seznam.cz
Marek Kawulok – člen (zástupce zákonných zástupců žáků), mkawulok@seznam.cz

Zanechte komentář

Musíte být přihlášeni, abyste mohli psát komentáře.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017