Učitelé základní školy 2020/2021

Vyučující na 1.stupni ZŠ

1.A Jarmila Ulichová, Mgr. julichova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
1.B Jana Motyková, Mgr. jmotykova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
1,C Radana Wapieniková, Mgr. rwapienikova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
2.A Blanka Chovancová, Mgr. bchovancova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
2.B Petra Michalková, Mgr. pmichalkova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
2.C Denisa Sikorová, Mgr. dsikorova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
3.A Dagmar Ostruszková, Mgr. dostruszkova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
3.B Petra Labajová, Mgr. plabajova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
3.C Marie Sztwiertniová, Mgr. msztwiertniova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 208
4.A Jitka Koždoňová jkozdonova@zs-bystrice.cz budova 848 C3 telefon 558 558 208
4.B Kateřina Szkanderová, Mgr. kszkanderova@zs-bystrice.cz budova 848 C3 telefon 558 558 208
5.A Marie Szotkowská, Mgr mszotkowska@zs-bystrice.cz budova 848 C3 telefon 558 558 207
5.B Marcela Svidrová. PaedDr. msvidrovaa@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
5.C Radka Gaurová, Mgr.  rgaurova@zs-bystrice.cz budova 402 telefon 558 558 210
Lucie Otrubová, Dis. lotrubova@zs-bystrice.cz budova 848 C3 telefon 558 558 208

Vyučující na 2. stupni ZŠ

6.A Jana Wolná,Mgr. jwolna@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 216
6.B Markéta Bujoková, Mgr. mbujokova@zs-bystrice.cz budova 848 D1 telefon 558 558 219
6.C Martina Sutor, ing. msutor@zs-bystrice.cz budova 848  C2 telefon 558 558 205
7.A Renata Bujnová, Mgr. rbujnova@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 215
7.B Táňa Mrózková, Mgr, tmrozkova@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 215
7.C Šárka Skupieňová, Mgr, sskupienova@zs-bystrice.cz budova 848 C2 telefon 558 558 218
7.D Blanka Kowolowská, Mgr. bkowolowska@zs-bystrice.cz budova 848 E2 telefon 558 558 228
8.A Monika Vítková, Mgr. mvitkova@zs-bystrice.cz budova 848 D1 telefon 558 558 219
8.B Renata Krosová, Mgr. rkrosova@zs-bystrice.cz budova 848 C2 telefon 558 558 206
8.C Kateřina Brozdová, Mgr. kbrozdova@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 217
9.A Petra Kozelková, Mgr. pkozelkova@zs-bystrice.cz budova 848 D1  telefon 558 558 204
9.B Tomáš Krsek, Mgr. tkrsek@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 217
Libuše Filipczyková, Mgr. lfilipczykova@zs-bystrice.cz budova 848 D1 telefon 558 558 218
Libuše Čechurová, Mgr. lcechurova@zs-bystrice.cz budova 848 E2 telefon 558 558 228
Zdeňka Laštůvková, Mgr.  zlastuvkova@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 224
Jakub Wolny. Mgr.  jwolny@zs-bystrice.cz budova 848 D2 telefon 558 558 216
Ivo Konvička, Mgr. ikonvicka@zs-bystrice.cz budova 848 E1 telefon 558 558 224
Lenka Svidrová, ing. lsvidrova@zs-bystrice.cz budova 848 telefon 558 558 216
Irena Zogatová, Mgr. izogatova@zs-bystrice.cz budova 848 telefon 558 558 217
Beata Aviles Andrade, Mgr. baviles@zs-bystrice.cz budova 848 telefon 558 558 205
Vondráčková Martina, Mgr. mvondrackova@zs-bystrice.cz budova 848 telefion 558 558 217
Antonín Vavřač, Mgr. avavrac@zs-bystrice.cz budova 848 telefon 558 558 213
Kateřina Kotasová, Mgr,  kkotasova@zs-bystrice.cz budova 848 C1 telefon 558 558 202
Jan Čechura, Mgr.  jcechura@zs-bystrice.cz budova 848 C1 telefon 558 558 201

Asistentky pedagoga:

Marie Daňová mdanova@zs-bystrice,cz budova 848 E2 telefon 558 558 226
Jana Kocyanová jkocyanova@zs-bystrice,cz budova 848 C3 telefon 558 558 207
Anna Mikulová amikulova@zs-bystrice,cz budova 848 E2 telefon 558 558 226
Žaneta Skulinová zskulinova@zs-bystrice,cz budova 848 E2 telefon 558 558 226
Aneta Klusová aklusová@zs-bystrice.cz budova 848 E2 telefon 558 558 226
Pro kontaktování učitele nebo asistentky pedagoga doporučujeme použít zprávy ve Škole Online. (Ostatní – Zprávy – Odeslat zprávu)

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017