Dokumenty

Zde naleznete základní dokumenty MŠ:

Školní řád platný pro školní rok 2020/2021

školní řád

Provozní řád MŠ platný pro školní rok 2020/2021

provozní řád

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (verze pro šk. rok 2019/2020)

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Výroční zpráva mateřské školy 2019/2020 je součástí výroční zprávy základní školy.

 

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017