Fotogalerie

2018/2019 2017/2018 Inspirací projektu ve třídě Kosíků se tentokrát stala známá lidová píseň Beskyde, Beskyde. Kdo je to bača? Proč ovečky zatáčá? Otázky dětí nás nasměrovaly k tomu, abychom společně hledali odpovědi. Začali jsme pátrat a postupně zjišťovali, co dělá bača a kdo mu pomáhá hlídat stádo. Poznávali jsme prostředí ovčína a pojmenovávali jednotlivé členy stáda – beran, ovce, jehně. Hledali jsme předměty i zvířata mezi beránky na obloze. Malovali jsme berany, zvonili na zvonky, ochutnávali ovčí tvaroh, zpívali písně o ovcích, četli i hráli ovčí pohádky, zkoumali jsme vlastnosti vlny. Poznávali jsme predátora ovec a přemýšleli, jestli člověk má či nemá právo regulovat tuto šelmu. Dětmi zahraná pohádka O ovečkách a vlkovi se stala krásným dárečkem pro maminky k jejich svátku. Na závěr jsme přijali pozvání k bačovi do Pasek, kde jsme viděli živé stádo a stříhání ovec. Tímto velmi děkujeme manželům Svobodovým za zorganizování exkurze a bačovi Martinu Szmekovi za ukázku stříhání ovec. Ve třídě kosíků probíhal několikatýdenní projekt nazvaný Čertíci v Bystřici. Zpočátku to byly jednoduché  básně spojené s pohybem a zpívání čertích písniček. Později přibývaly různé čertí honičky, čertí tance, čertí pohybové hry a další čertoviny v podobě hledání čertích jmen či kreslení čertích čmáranic na okno. Podoby pekelných bytostí pak děti zachytily kresbou, malbou, výrobou čertů z papírových pytlíků či z drátěnek. Kniha hříchů s lidovými rčeními pomohla dětem zpytovat jejich svědomí. Celý projekt byl završen čertovskou besídkou, na kterou byly pozvané všechny hříšné duše. Teď už všichni kosíci vědí, že  „Čert nikdy nespí…“

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017