Fotogalerie

2019/2020 Fotografie dětí jednotlivých tříd Sýkorky: Sovičky: Drozdíci: Vrabčáci: Datlíci: Slavíci: Kosíci: 2018/2019
Mraveniště, domov mravenců. V měsíci dubnu probíhal ve třídě Kosíků projekt zaměřený na poznávání mravenčí říše. Ze všeho nejdřív jsme spolu vytvořili myšlenkovou mapu o mravencích – co už víme, co se chceme dovědět a co budeme poznávat. Hráli jsme pohybové hry, zpívali písně, tančili, učili se básničky, malovali, stavěli, modelovali, studovali v encyklopediích, poslouchali pohádky před spaním. V místní knihovně si pro nás paní knihovnice připravila besedu o mravencích. Díky skvělým rodičům jsme zakoupili mravenčí akvárium, do kterého jsme vyrobili gel pro mravence. Tehdy jsme zjistili, že ne všechno na světě se podaří, našim mravencům se totiž v gelu vůbec nelíbilo, proto jsme jim akvárium naplnili přírodním materiálem. Mravence jsme pak chvíli pozorovali, jak nosí jehličí a dorozumívají se tykadly. Později jsme odhlasovali, že mravence vrátíme zpět do původního mraveniště. K tomuto mraveništi se ještě společně podíváme v rámci výletu. Náš mravenčí projekt vyvrcholil oslavou Dne matek – našich mravenčích královen.

Rychlá od

2017/2018 Inspirací projektu ve třídě Kosíků se tentokrát stala známá lidová píseň Beskyde, Beskyde. Kdo je to bača? Proč ovečky zatáčá? Otázky dětí nás nasměrovaly k tomu, abychom společně hledali odpovědi. Začali jsme pátrat a postupně zjišťovali, co dělá bača a kdo mu pomáhá hlídat stádo. Poznávali jsme prostředí ovčína a pojmenovávali jednotlivé členy stáda – beran, ovce, jehně. Hledali jsme předměty i zvířata mezi beránky na obloze. Malovali jsme berany, zvonili na zvonky, ochutnávali ovčí tvaroh, zpívali písně o ovcích, četli i hráli ovčí pohádky, zkoumali jsme vlastnosti vlny. Poznávali jsme predátora ovec a přemýšleli, jestli člověk má či nemá právo regulovat tuto šelmu. Dětmi zahraná pohádka O ovečkách a vlkovi se stala krásným dárečkem pro maminky k jejich svátku. Na závěr jsme přijali pozvání k bačovi do Pasek, kde jsme viděli živé stádo a stříhání ovec. Tímto velmi děkujeme manželům Svobodovým za zorganizování exkurze a bačovi Martinu Szmekovi za ukázku stříhání ovec. Ve třídě kosíků probíhal několikatýdenní projekt nazvaný Čertíci v Bystřici. Zpočátku to byly jednoduché  básně spojené s pohybem a zpívání čertích písniček. Později přibývaly různé čertí honičky, čertí tance, čertí pohybové hry a další čertoviny v podobě hledání čertích jmen či kreslení čertích čmáranic na okno. Podoby pekelných bytostí pak děti zachytily kresbou, malbou, výrobou čertů z papírových pytlíků či z drátěnek. Kniha hříchů s lidovými rčeními pomohla dětem zpytovat jejich svědomí. Celý projekt byl završen čertovskou besídkou, na kterou byly pozvané všechny hříšné duše. Teď už všichni kosíci vědí, že  „Čert nikdy nespí…“

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017