Školní jídelna

Výdeje pokrmů:

Přesnídávka:  8:30 hod.

Oběd: 11:30 hod.

Svačina: 14:15 hod.

Způsob odhlašování obědů během roku:

DEN PŘEDEM DO 12:00 HODIN.

Pouze pondělí ráno do 7:00 hodin.

Neodhlášený oběd je možno vyzvednout první den nemoci toho dne v kuchyni do 11:30 hodin za stávající cenu (dotovanou).

Další dny neodhlášená nebo nevyzvednutá strava bude za plnou cenu.

Poslední 3 vyučovací dny v červnu a prosinci se z provozních důvodů neodhlašuje, oběd si mohou rodiče vyzvednout za původní cenu.

Způsob placení:

Bezhotovostní platební styk (INKASO)

K 20. dni měsíce bude provedeno inkaso stravného na následující měsíc.

K 11. dni měsíce bude provedeno inkaso školného na příslušný měsíc.

Problémy nebo připomínky ke stravě rodiče hlásí vedoucí jídelny.

Jídelní lístek je vyvěšen na každém oddělení.

Vyjádření ke školnímu stravování vedoucí školní jídelny Dagmar Kaletové

Co možná nevíte o školním stravování

Jak funguje organizace stravování u dětí předškolního věku

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017