9. ročník – harmonogram přípravy na přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška na čtyřleté obory s maturitou se uskuteční v pondělí 8, června 2020, na víceletá gymnázia v úterý dne 9. června 2020.

Harmonogram přípravy žáků 9.tříd na příjímací zkoušky formou konzultací

Pokud žák koná přijímací zkoušky, má zájem o přípravu na ně formou pravidelných konzultací v úterý a čtvrtek a odevzdá čestné prohlášení, může v týdnu od 11.května začít navštěvovat školu dle následujícího harmonogramu a pravidel:

9.A:  8.15 – 9.45  český jazyk – p.uč. B.Kowolowská
       10.10 – 11.40  matematika – p.uč. I.Zahradnik
       (učebna: třída 8.B – D 1.patro)

9.B:  7.55 – 9.25  český jazyk – p.uč. L.Čechurová
        9.50 – 11.20  matematika – p.uč. M.Vítková
        (učebna: třída 9.B – D přízemí)

9.C:  8.05 – 9.35  matematika – p.uč. M.Vítková
        10.00 – 11.30  český jazyk – p.uč.L. Čechurová
        (učebna: třída 7.B – C 1.patro)

1. Cestou do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:
– zakrytí úst
– dodržení rozestupů

2. Žáci přicházejí před školu v určeném čase, ne dříve a v určených skupinách, které se nesmí měnit.

3. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

4. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník

5. Po příchodu do školy se žáci nepřezouvají, nejdou do šatny, ale jdou v doprovodu vyučujícího přímo do třídy. Před třídou bude na chodbě věšák k odložení svrchního oděvu.

6. Při příchodu do třídy si každý žák umyje a dezinfikuje ruce a usadí se na své určené místo

7. Pokud učitel nerozhodne jinak, ponechává si žák po celou dobu pobytu ústa zakrytá rouškou. Jedná se především o dobu přestávky, pohyb mimo třídu.

8.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

9. Každá skupina bude mít vymezené prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

10. Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

11. Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení (pokud již nebylo odevzdáno) podepsané zákonným zástupcem, jinak mu vstup do školy nebude umožněn.

12. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Trackback z vaší stránky.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017