Archiv autora

Okrskové a současně okresní kolo v přespolním běhu

Ve čtvrtek 26.9. se do městského lesa v Jablunkově sjelo devět základních škol z okolních obcí. Své běžecké schopnosti si tam poměřilo celkem 105 žáků. To už je velká konkurence, ale naši se nezalekli a vynikajícími výsledky se vyhoupli na špičku v Jablunkovském okrsku. Za první třídy je to především David Kluz na 1. místě a Barbora Sikorová na 5. místě. Za druhé třídy nás úspěšně reprezentovali Tereza Kavalíková na 1. místě a Jiří Neugebauer na 5. místě. Ani Filip Labaj ze třetí třídy neodjel ze soutěže bez odměny. Získal stříbrnou medaili a Beata Čmielová se udržela v první desítce na 9. místě. Za kategorii čtvrtých tříd běžel Maxmilián Miech a za svůj skvělý výkon si přivezl bronz. Ema Viochnová pak obsadila 9. místo. David Konderla i Aneta Kubiszová se mezi páťáky dostali shodně na třetí místo. Velice všem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci bystřické školy.

Mgr. Radana Wapieniková

Číst dál

Sportovní den I. st.

I takhle se dá trávit jeden z mnoha školních dnů ….. děkujeme Spolku rodičů, který nám to umožnil svým velkým finančním příspěvkem ……. děkujeme našim deváťákům za pomoc, děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu i těm, kteří se zúčastnili, děkujeme naší hlavní organizátorce …. a příští rok znova?

DSC05565
DSC05559
DSC05547
DSC05544
DSC05534
DSC05522
DSC05510
DSC05509
DSC05507
DSC05505

Číst dál

Dobojováno – 12. ročník projektu „Mrštné tělo“ slavnostně zakončen

Slavnostním vyhlášením sportovců skončil letošní ročník projektu „Mrštné tělo“. Zapojilo se do něj více než 95 % žáků a žákyň 1. stupně ZŠ, kteří bojovali v těchto soutěžích: štafetový běh, silový trojboj, florbal, překážková dráha, vybíjená, plavání a plavecké štafety. Tento projekt finančně podpořila obec Bystřice, jejíž zásluhou mohlo být v každé kategorii vyhodnoceno 6 nejvšestrannějších žáků a žákyň.

M. Svidrová

IMG 9246
IMG 9244
IMG 9242
IMG 9240
IMG 9238
IMG 9235
IMG 9233
IMG 9231
IMG 9229
IMG 9227

Číst dál

Tropický les

V úterý 11. června 2019 měli žáci místo klasické hodiny zeměpisu či přírodopisu tzv. hodinu s odborníkem, kdy dostali možnost poznat blíže biosystém tropického lesa. Navštívila je MSc a Ing. Forest a Nature Conservation Eva Filipczyková, která od roku 2010 provádí výzkum v jihoamerickém Ekvádoru. Sleduje zde populaci medvěda brýlatého, který je zapsán na listině ohrožených druhů zvířat. Její práci podporují mezinárodní organizace na ochranu životního prostředí a mj. i univerzita v Austrálii. Žáci shlédli prezentaci komentovanou lektorkou, odpovídali na dotazy a zároveň se ptali na to, co je zaujalo. Viděli krajinu tropického lesa v Ekvádoru, tzv. mlžné a elfské lesy, práci výzkumníků v náročném terénu, videa z fotopastí zaměřených na značkovací chování zvířat – hlavně medvědů, ale i tapírů a mravenečníků. Dozvěděli se více o klimatu a podmínkách výzkumu v této části světa. Byla jim přiblížena problematika ochrany zvířat a snahy o zachování krajiny tropického lesa. Děkujeme lektorce (mimochodem naší bývalé žákyni) za podnětnou besedu a také Spolku rodičů, který podpořil tuto akci.

Mgr. Š. Skupieńová

Číst dál

Atletický trojboj

Ve čtvrtek 13. 6. proběhla poslední sportovní soutěž v rámci AŠSK (Asociace školských sportovních klubů) – atletický trojboj. Pořadatelem této soutěže byla ZŠ Jablunkov.

Za naši školu bylo vybráno celkem deset žáků, zúčastnilo se však jen devět. I přes úmorné horko zabojovali a přivezli dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Zlatým kovem se zaslouženě pyšní David Kupiec ze 4.C a Tereza Vacková z 5.A. Velmi krásnou bronzovou medaili si přivezl „benjamínek“ našeho družstva Jirka Neugebauer z 1.B.

Všichni sportovci společnými silami umístili celé družstvo na čtvrté místo v okrsku. Ti, kteří rovněž zabojovali, byli: Beáta Čmielová, Jáchym Casadio, Antonín Kováč, Tereza Kubiszová, Aneta Kubiszová a Matěj Fojkes. Příští rok se opět pokusíme získat putovní pohár, který jsme letos předali základní škole v Jablunkově.

Všem sportovcům velmi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Radana Wapieniková


Received 375078043118630
Received 407233566548677
Received 410879209499696
Received 2382046351817752

Číst dál

JARNÍ ZPÍVÁNÍ A POVÍDÁNÍ

Děti dramatické výchovy a školního sborečku připravily v letošním školním roce společné vystoupení ke Dni matek a ke Dni otců. V dopoledních hodinách 11. června 2019 potěšily všechny zájemce z DPS v Bystřici a odpoledne rodiče a další hosty.

„Dramaťák“ za doprovodu písniček v podání školního sborečku zavedl všechny hosty do školy. Mohli jsme zavzpomínat na školní léta z dřívějších let a porovnat se školou dnešní. Děti se učily psát, vyjmenovat abecedu, obojetné souhlásky, nechyběla ani zápletka o malé holčičce, která nemohla jít do školy, protože ztratila boty.

Vystoupení zakončil školní sboreček písněmi o jaře, o stromech a o snídani. V závěru se všichni rozloučili s letošními deváťáčkami, které nám odcházejí na střední školy. Poděkování za krásné zpívání patřilo Elišce Koštovalové, Anetě Olszarové a hlavně Klárce Sikorové, která nejen zpívala ve sborečku, ale vystupovala také sólově a vyhrávala nejrůznější pěvecké soutěže.

Děkujeme všem rodičům a hostům za návštěvu a za velmi příjemnou atmosféru.

Renata Bujnová

Číst dál

Exkurze 4. ABC

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska a pro naše čtvrťáky posledním místem, které navštívili na svých školních exkurzích. Věříme, že si učivo přírodovědy a vlastivědy doplnili o další poznatky stejně jako dříve v Planetáriu Ostrava, v Landek Parku, ve Zbrašovských aragonitových jeskyních a dvou částech Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Tř. uč. Chovancová, Michalková, Sikorová

Číst dál

Finanční gramotnost

Připravit děti nejen na soutěže, ale hlavně na životní situace, do kterých se lidé mohou díky svému nakládání s penězi dostat – to bylo cílem akce pro čtvrťáky. Děti ve čtvrtek zhlédly krátká videa, krátce podiskutovaly a v pátek plnily ve skupinách patnáct úkolů týkajících se finanční gramotnosti. Úkoly byly hned vyhodnoceny a první místa symbolicky odměněna ČSOB.

IMG 9223
IMG 9220
IMG 9218
IMG 9217
IMG 9216
IMG 9215
IMG 9214
IMG 9213
IMG 9212

Číst dál

Can you speak English?

Na tuto otázku už mohou žáci 3. a 4. ročníku odpovědět „Yes, I can“.

Ve dnech 26. 4. a 2. 5. nám to dokazovali ve školní soutěži v anglickém jazyce. Týmy žáků si vyzkoušely svoji jazykovou zdatnost v různých zábavných úkolech. Žáci řadili slovíčka k obrázkům, skládali věty ze slov, počítali anglicky, pracovali s textem a kreslili podle zadání obrázky. V této soutěži si mohli porovnat své jazykové schopnosti napříč vlastní třídou i celým ročníkem.

Ve 3. ročníku skončily na 1. místě Magdaléna Ciranová, Ema Bruková, Laura Brancová a Markéta Zowadová ze 3. B společně se Sárou Skulinovou, Alexem Bulawou, Adamem Czeczotkou a Klárou Czepczorovou z 3. C. Pro diplom za 2. místo si přišli Vojěch Pilch, Šimon Brožek, Dominik Heczko a Lukáš Cymorek z 3. B. O 3. místo se opět podělily dva týmy, Štěpán Rejl, Andrew Hedera, Marek Zeman a Hugo Szlaur, Jakub Kurowski, Filip Slaninák se Šimonem Bierošem, všichni ze 3. B.

Nela Kropová, Veronika Malá a Adéla Blahoňovská jsou žákyně 4. A, které si vybojovaly 1. místo. Druhou cenu si odnesli Aneta Kubiszová, Tereza Pavlasová, Laura Kocurková a Pavel Dulava ze 4. C. Třetí medailový tým tvořili Eliška Bardoňová, Karolína Mecová, Lucie Hlisnikovská a Filip Zezulka ze 4. C.

Mgr. Radana Wapieniková

Číst dál

Bystřický zvoneček

Dne 24.4. 2019 se opět po roce uskutečnila pěvecká soutěž Bystřický zvoneček. Letos byla účast více než hojná, zpěváčci se sjeli z okolních škol v počtu 51 dětí a byli rozděleni do tří kategorií. 

Naši školu reprezentovali tito žáci: 1.tř. – Anežka Kružolková, Rozálie Konderlová, 3. tř. – Ema Bruková, Monika Sikorová, Tereza Kubiszová, 4. – 5. tř. – Kateřina Kubaczková, Rút Borská, Jan Bajtek. 

Ve 2. kategorii získala 3. místo Ema Bruková (ze 17 dětí), což je velký úspěch, protože konkurence byla opravdu velká.

Všichni zpěváci byli připraveni a ačkoliv se někteří dostali k mikrofonu až po čtyřech hodinách čekání, přesto podali skvělý výkon a mají proto velkou pochvalu i od poroty. 

Emě tedy ještě jednou gratulujeme a všem zpěvákům přejeme další úspěchy a především radost ze zpívání.

D. Sikorová


Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017