Archiv autora

PF 2021

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám jménem vedení základní školy a všech učitelů poděkoval za obětavou a časově náročnou spolupráci při distanční výuce našich žáků – Vašich dětí při opakovaném uzavření školy. Nastalá situace byla pro nás všechny něco zcela nového.

Bylo to období  obtížné pro žáky, rodiče a také pro učitele. Je nám zcela jasné, že kvalita domácí výuky nenahradí klasickou školní docházku. Doufám proto, že epidemie onemocněné Covid 19 co nejdříve skončí a všichni se vrátíme zdraví do školy ke své obvyklé práci.

Na závěr mi dovolte Vám popřát klidné a pohodové Vánoce, dětem radost pod stromečkem a do nadcházejícího roku 2021 především hodně zdraví, rodinnou pohodu a radost ze svých dětí.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Nástup žáků do školy 30.11.

Návrat dalších tříd do školy od pondělí 30.listopadu 2020

Od pondělí 30. listopadu se do školy vrací všichni žáci 1. stupně (tzn. 3., 4. a 5.ročník) a žáci 9.ročníku. V těchto třídách bude vyučování probíhat podle normálního rozvrhu hodin.

Žáci 6., 7.  a 8. ročníku se do školy vrací také, ale po skupinách, které se ve škole budou střídat v týdenním taktu.

skupina číslo II – pondělí 30. 11. – třídy: 6.B, 7.B, 7.D, 8.B, a 8.C
skupina číslo I – pondělí 7. 12. – třídy 6. A, 6.C, 7.A, 7.C, a 8.A.

Skupina, která nebude ve škole absolvovat běžnou prezenční výuku, pokračuje doma v distanční výuce.

Ve všech hodinách a ve všech ročnících je zakázán zpěv a nebude tělesná výchova. Žáci – třídy mohou za dobrého počasí být venku.

Školní jídelna normálně vaří, vedoucí školní jídelny žáky, kteří se stravují, navede do systému. Z provozních důvodů se vaří pouze jedno jídlo.

Provoz školní družiny bude vypadat takto:

  • Ranní družina nebude, budovy školy budou otevřeny pro všechny žáky prvního stupně od 7.30 hodin
  • Odpolední družina pro žáky 1. a 2.ročníku bude normálně v provozu do 16.30 hodin, žáci zůstávají ve stejných skupinách – třídách, jak se učí
  • Odpolední družina pro žáky 3.ročníku bude z provozních důvodů pouze do 15 hodin takto:
  • – první skupina – žáci 3.A a část žáků 3.C, budova 402,  třída 3.A
     – druhá skupina – žáci 3.B a část žáků 3.C, budova 402, třída 3.B
  • Odpolední družina pro žáky 4. ročníku bude z provozních důvodů rovněž pouze do 15 hodin takto – žáci 4. A a 4.B společně, budova 848, třída 4.B.

Žáci nosí roušky ve všech prostorách školy, proto prosíme, abyste vybavili své děti rouškami na jejich pravidelnou výměnu. Budou k tomu potřebovat také sáček na použitou roušku. Roušku nosí také všichni zaměstnanci a návštěvníci školy.
Myjeme si ruce mýdlem, snažíme se dodržovat vzájemné rozestupy..

V učebnách se pravidelně větrá, větrat budeme i v průběhu výuky (intenzivně po dobu cca 5 min.). Bude dobré, aby žáci měli ve třídě k dispozici mikinu nebo svetr.

K dispozici je dezinfekce u vstupu, v učebnách a na záchodech, průběžný úklid zaměřen především na dezinfekci společných prostor, klik a lavic. 

Prosíme, neposílejte dítě do školy s jakýmikoli příznaky nemoci, včetně zvýšené únavy nebo pobolívání hlavy.

Detaily a organizační opatření budeme aktualizovat ve chvíli, kdy dostaneme k plánovanému návratu dalších žáků do školy příslušné metodiky z MŠMT.

Děkujeme Vám za Vaši trpělivost a pevně doufáme, že se brzy obnoví plnohodnotná prezenční výuka pro celou školu.

Za vedení školy Mgr. Jan Čechura, ředitel školy.

Číst dál

Otevření mateřské školy

V pondělí 2.listopadu 2020 se obnovuje provoz mateřské školy v plném rozsahu ve všech třídách.

V pátek 30.října byla provedena dezinfekce mateřské školy příslušníky Hasičského záchranného sboru, z tohoto důvodu prosím rodiče o to, aby přinesli dětem čisté oblečení (tepláky a pyžama) a stávajíci odnesli k vyprání.

Dále žádám rodiče, aby do mateřské školy přivedli pouze děti zdravé a bez teploty.
Děkuji za spolupráci.
Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Upozornění – uzavření MŠ

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Ostrava a po dohodě se zřizovatelem s účinností od pondělí 26.října 2020 do pátku 30.října 2020 uzavírám mateřskou školu z důvodu karantény.
V mateřské škole jsou pozitivně testovány děti i učitelky.

6.třída je uzavřena již od pátku 23.října 2020.

Doporučení hygieny:

Všichni žáci/děti, kteří byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou, musejí zůstat v karanténě od data, kdy s ní byly naposled v kontaktu

Karanténa znamená, že nikam nesmí chodit, musí být doma, maximálně na zahradě u rodinného domu, na které se nesmí stýkat s další osobou mimo domácnost. Neměly by tam chodit ani návštěvy.

Všichni budou kontaktováni pracovníky call centra o nařízené karanténě a budou jimi poučeni o karanténních opatřeních, popřípadě budou objednáni na odběrové místo na testy

V případě potíží u dětí, kontaktujte dětské lékaře, rovněž Vás mohou objednat na odběry.

Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky, atd.)

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

DDM – sběr kaštanů

ZMĚNA v soutěži ve sběru KAŠTANŮ a ŽALUDŮ: Výběr plodů proběhne pouze ve čtvrtek 22. 10. a v pátek 23. 10. 2020. Nasbírané kaštany a žaludy můžete v tyto dny nosit od 7:00 do 17:00 do DDM Bystřice. O vyhlášení soutěže budou soutěžící informování prostřednictvím sms.

Veronika Walachová

Číst dál

Organizace výuky od 14.10.2020

V návaznosti na usnesení vlády č.1 s účinností od středy 14.října 2020 do neděle 1.listopadu 2020 platí následující:

1. pro mateřské školy se stávající režim nemění – zůstávají v plném provozu

2. u 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole a přechází se na distanční výuku, která je pro žáky povinná

3. žáci mají možnost se přihlásit k odběru obědů ve školní jídelně a tento si odebrat nebo sníst ve školní jídelně v době od 11 do 12 hodin

Tato opatření trvají od středy 14.října 2020 do pátku 23.října 2020 a v týdnu od pondělí 26.října 2020 do pátku 

30.října 2020  následují týdenní podzimní prázdniny.

Distanční výuka bude probíhat v systému Microsoft Teams.

O způsobu výuky od pondělí 2.listopadu 2020 Vás budu informovat.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Důležité informace pro rodiče

V návaznosti na usnesení vlády ČR s účinností od pondělí 12.října do neděle 25.října 2020 včetně platí následující omezení:

1.provoz mateřských škol zůstává nezměněn – plný provoz. Rodiče, kteří budou chtít přihlásit děti do mateřské školy na pondělí 26. 10, úterý 27.10, čtvrtek 29.10. a pátek 30.10.2020 tak učiní u paní zástupkyně MŠ Milady Šrámkové

2. provoz 1.stupně základních škol zůstává nezměněn (je pouze zákaz zpěvu, režim pro sportovní činnosti se nemění), učí se podle platného rozvrhu hodin

3. provoz 2. stupně základních škol se upravuje takto:

–v týdnu od pondělí 12.10. bude ve škole normální (prezenční) výuka podle platného rozvrhu hodin pro třídy 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 9.A

–v týdnu od pondělí 12.10. bude distanční výuka pro třídy 6.B, 7.B, 7.D, 8.B, 8.C, 9.B

–v týdnu od pondělí 19.10. bude ve škole normální (prezenční) výuka podle platného rozvrhu hodin pro třídy 6.B, 7.B, 7.D, 8.B, 8.C, 9.B

–v týdnu od pondělí 19.10. bude distanční výuka pro třídy 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 9.A

–distanční výuka je pro všechny žáky povinná, pokud se žák distanční výuky nezúčastní, je nutné jej předem omluvit přes Školu Online, telefonicky nebo emailem

–v týdnu od pondělí 26.10.2020 bude pro všechny žáky týden podzimních prázdnin

Nadále platí speciální režim odchodů žáků na oběd.

Žáci 2.stupně, kteří budou mít distanční výuku, si mohou oběd odnést v jídlonosiči. Výdej pro ně bude pouze ve 13.30 hodin. Pokud nebudou mít zájem oběd odebrat, je nutné jej předem odhlásit!!!

Bude-li žák z distanční výuky omluven, nemá v tento den nárok na oběd.

4. provoz školní družiny zůstává nezměněn

5 .po dobu těchto opatření se také ruší provoz všech kroužků ve škole (keramika, dramatický kroužek, šachy, náboženství).

6.Roušky – stále platí povinnost nošení roušek ve společných prostorách a žáci druhého stupně i během výuky.

Číst dál

Omezení provozu DDM

Od pondělí 5.října 2020 do neděle 18.října 2020 je Dům dětí a mládeže v Bystřici uzavřen. Ruší se všechny aktivity, kroužky pro děti a kurzy pro dospělé, a to na základě mimořádného opatření č. 26/2020 KHS MS v Ostravě.

Vy se ale i tak můžete stále přihlašovat – od 19. 10. 2020 se na Vás spolu s vedoucími moc těšíme!

Číst dál

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že končí funkční období stávající školské rady, žádám Vás o zaslání návrhů na členy školské rady z řad rodičů pro funkční období 2021 – 2023.
V šestičlenné radě mají zástupci rodičů 2 místa, zřizovatel školy 2 místa a zástupci učitelů rovněž 2 místa.
Návrhy podávejte jako zprávu přes Školu On Line, poštou nebo přímo na mejlovou adresu jcechura@zs-bystrice.cz.

Děkuji
Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Plavecký klub

Vážení rodiče, 

dovolujeme si vám oznámit, že proběhne nábor dětí a dorostu do plaveckého klubu ŠVCA.
Nábor proběhne:
čtvrtek 17. 9. 2020 od 17:00 – 19:00
úterý 22. 9 od 16:00 -18:00
pátek 25. 9 od 17:00 – 19:00

Nábor proběhne v kanceláři ŠVCA (vchod do tělocvičen ZŠ Bystřice)

Plavecká přípravka: děti od 4-7 let – neplavci – každý pátek od 15:00-16:00
Plavecký klub: děti a dorost, začátečníci i pokročilí plavci – úterý a čtvrtky od 17:30 – 18:30 a v 2. skupině od 18:30 – 19:30

Za Asklepios, v.o.s Lukáš Zatloukal

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017