Archiv autora

Matematická olympiáda 9. ročník

Ve středu 24.ledna 2018 proběhlo na Základní škole P. Bezruče v Třinci okresní kolo matematické olympiády kategorie.  Naši školu reprezentovali Pavla Kantorová, Simona Neugebauerová z 9.A, Iva Konvičková, Dominik Turoň a Ondřej Žáček z 9.B, kteří úspěšně zvládli školní kolo. Mezi úspěšné řešitele okresního kola se zařadili S. Neugebauerová, P. Kantorová a I. Konvičková.

Děkujeme všem za reprezentaci naší školy a gratulujeme úspěšným řešitelkám. Mgr. Monika Vítková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Číst dál

Geologická olympiáda

Dne 10. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo geologické olympiády. Soutěž vyhlásila Masarykova univerzita ve spolupráci s Českou geologickou službou, Univerzitou Karlovou a Asociací muzeí a galerií ČR a jejím cílem je podpořit rozvíjení znalostí z oborů geologických věd a vyhledávat zájemce a talenty v tomto oboru. S geologií se naši žáci setkávají ve výuce, v hodinách zeměpisu a přírodopisu. Zájemci z řad žáků 9. B se v hodině informatiky zaregistrovali do soutěže a v určený den pak odpovídali na otázky připravené organizátory elektronickou formou. Žáci byli úspěšní a postoupili do okresního kola, které se konalo 24. ledna 2018 v daném čase opět elektronickou formou. Čtyřem žákům se podařilo splnit podmínky pro postup do krajského kola. To proběhne 9. dubna 2018 mimo školu, v odborné instituci spojené s geologií – Slezském zemském muzeu v Opavě. Do krajského kola postoupili žáci 9. B – Markéta Gajdaczová, Tereza Hloužková, Alena Mitrengová a Ondřej Žáček. Gratulujeme a přejeme soutěžícím hodně úspěchů a elánu do dalšího soutěženího kola. Mgr. Šárka Skupieňová a Mgr. Monika Vítková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Číst dál

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do Školské rady ZŠ a MŠ Bystřice 848 konaných dne 14. prosince 2017. Volební komise ve složení Mgr. Iva Dobešová, Mgr. Šárka Skupieňová a Mgr. Jarmila Ulichová vyhlašuje výsledky tajných voleb do Školské rady ZŠ a MŠ Bystřice 848:
  • 1. Za pedagogické pracovníky byli zvoleni do školské rady: Mgr. Renata Krosová, Mgr. Igor Zahradnik
  • 2. Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni do školské rady: Miroslav Slaninák, Marek Kawulok
 

Číst dál

Besedy pro žáky

  • Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se v rámci preventivního programu „RIZIKA FACEBOOKU“uskutečnila beseda s lektorkou paní Mgr. Lenkou Šebestovou. Této besedy se zúčastnili žáci 7. tříd. Žáky obzvláště zaujaly kazuistiky a reálné příběhy lidí, kteří se stali oběťmi útočníků na sociálních sítích.
  • Žáci 6. ročníku měli  30. 11. 2017 v rámci tématu dospívání a sexuální výchovy besedu s lektorkou paní Mgr. Lenkou Šebestovou. Beseda byla přínosná a dotkla se zejména zajímavých témat z oblasti sexuality mladistvých.
  • Mgr. Taťána Krsková
  • Tyto akce proběhly za finanční pomoci Spolku rodičů, kterým tímto děkujeme.

Číst dál

Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 22. listopadu 2017 psali žáci osmých a devátých tříd Olympiádu v českém jazyce. Ve dvou hodinách museli zvládnout záludnosti jazykové části soutěže a přidat k tomu slohovou práci na téma „ Stalo se to minulý týden“.

Z 23 soutěžících dosáhli nejlepších výsledků tyto žákyně: Pavla Kantorová a Simona Neubauerová z 9. a Alena Mitrengová z 9. B a Barbora Turoňová z 8. A

O tom, kdo bude naši školu reprezentovat v okresním kole, rozhodly slohové práce. Ze souboje vyšla nakonec vítězně Pavla Kantorová. Přejeme jí v okresním kole mnoho úspěchů.

Mgr. Anna Kubátová

Číst dál

Výstavba nové mateřské školy

  Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí
  • Předmětem projektu je výstavba nového objektu mateřské školy v Bystřici nad Olší v areálu hlavní budovy Základní školy a mateřské školy Bystřice 848. Nový objekt bude pro 48 dětí. Součástí výstavby bude také pořízení hracích prvků na zahradu, výsadba zeleně a pořízení vnitřního vybavení mateřské školy.
  • V objektu budou 2 třídy, každá s kapacitou 24 žáků. Jedna třída bude věnována dětem do 3 let věku. Na základě poptávky a zkušeností  se nepředpokládá úplné naplnění třídy těmito mladšími dětmi. Podle odhadu by v prvním roce provozu mohlo být do školky přihlášeno a přijato 12 dětí mladších 3 let. Zbytek kapacity této třídy bude doplněn dětmi staršími. Druhá třída v novém objektu bude tedy smíšená.
  • Věkově smíšené  třídy mají pozitivní vliv na vývoj dětí – starší děti přirozeně pomáhají menším dětem a učí je sociálním návykům, menší děti se ve společnosti starších dětí rychleji učí. Cílem projektu je také odstranit neefektivnost odlehlého objektu čp. 295. Tento jediný objekt mateřské školy je umístěn mimo areál, což činí komplikace při běžném provozu (dovoz jídla, společné akce apod.)
  • Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Číst dál

Matematika trochu jinak

16. listopadu 2017 se konal již 22. ročník soutěže Matematika hrou. Divadelní sál DDM v Třinci se změnil v “ matykářské “ bojiště, kde zástupci třinácti třineckých a okolních škol zápolili s netypickými úkoly. Na 6. místě se v kategorii starších žáků umístilo družstvo sestavené z Pavly Kantorové, Simony Neugebauerové a Dominika Turoně z 9. ročníku. 7. příčku v kategorii mladších žáků obsadil dívčí tým – Nikol Czepiecová,  Adéla Heczková a Nikol Michalíková, žákyně 7. tříd. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme, ať vám bojovnost a nadšení z počítání vydrží!
Eva Vašková

Číst dál

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na pravidelné třídní schůzky, které se budou konat ve středu 22. listopadu 2017 v 15.30 hodin v kmenových třídách. Ve škole budou přítomni všichni pedagogičtí pracovníci.

Ve vestibulu školy budou zástupci středních škol z regionu s informacemi o možnostech studia v příštím školním roce.

Rovněž proběhne volba zástupců rodičovské veřejnosti do školské rady.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Výstavba nové mateřské školy

Vážení rodiče, dovoluji si Vás upozornit, že v souvislosti s výstavbou nové mateřské školy se dočasně změní příchod do hlavní budovy školy číslo 848 – od středy 1. listopadu 2017 Chodník od bytovek bude pro pěší uzavřen a děti a rodiče využijí k příchodu do školy přístupovou komunikaci mezi polskou školou a mateřskou školou. Příjezdová komunikace na parkoviště bude normálně přístupná a uzavřeno bude pouze malé parkoviště pro potřeby stavební firmy. Velké parkoviště bude přístupné. Vstup do školní budovy 402 a do mateřské školy 106 se nijak nemění. Tato opatření budou platná do odvolání (pravděpodobně do konce listopadu 2017). Děkuji za pochopení Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017