Archiv autora

Žáci 8.A na výstavě ke 100. výročí konce 1. světové války

Ve středu 7. listopadu 2018 proběhla exkurze žáků 8.A do Jablunkovského centra kultury a informací. Žáci zde shlédli výstavu s názvem 100 let od konce Velké války. Měli možnost prohlédnout si unikátní fotografie a dobový tisk z období první světové války. Učitelky si pro ně připravily otázky, na které písemně odpovídali do připravených formulářů. Žáci zjišťovali, u kterých pluků sloužili muži z našeho regionu, jaké zbraně byly ve válce používány, kdo to byli ženisté, kdy Rakousko-Uhersko požádalo o příměří státy Dohody apod. Návštěva výstavy přispěla k obohacení vědomostí žáků týkajících se 1. světové války a byla součástí oslav významných výročí, která si v roce 2018 připomínáme.

Mgr. Šárka Skupieńová, Mgr. Jitka Kaletová

Číst dál

Obědy do škol

Milí rodičové,

chtěl bych Vás informovat o možnosti zapojení se do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách“.

Pro koho to je? Pro všechny zákonné zástupce našich žáků, kteří se nacházeli v hmotné nouzi v měsíci květen nebo červen 2018 a jejich dítě bylo ve věku 3 – 15 let.

Co dostanete? Bezplatné stravování Vašich dětí ve školní jídelně po celý školní rok 2018/2019.

Co je potřeba udělat? Během měsíce červen se dostavit na úřad práce a sepsat zapojení do projektu.

Další informace rád poskytnu na telefonním čísle 558 558 206 (přímá linka) nebo 558 558 200 (sekretariát) nebo na emailu jslehofer@zs-bystrice.cz. Děkuji za spolupráci a přeji Vám hezký den.

Jaroslav Šlehofer

Číst dál

Uzavírka příjezdové cesty 2.3.

V pátek 2. března 2018 bude z technických důvodů uzavřena přístupová cesta do školy z hlavní silnice pro žáky jdoucí do školy a pro auta. Mimořádně bude otevřena stará přístupová cesta mezi Základní školou s polským jazykem vyučovacím a naší mateřskou školou. Tímto žádám rodiče, kteří přivážejí děti do školy, aby využili v tento den jiná parkoviště (u stadionu, u polyfunkčního domu a na parkovišti u kostela).

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Lyžařský kurz 7. tříd

Ve dnech 4. – 9.2.2018 se uskutečnil lyžařský kurz 7. tříd tentokrát v nové lokalitě – v Jeseníkách. Naším stanovištěm byla Malá Morávka – Karlov, kde jsme využívali dvou areálů: ski Karlov a ski Pawlin. Oba areály se pyšnily upravenými sjezdovkami a příznivými cenami pro lyžařské kurzy. V penzionu mezi oběma areály se ubytovalo 51 dětí a 5 instruktorů, jedna asistentka pedagoga a samozřejmě nechyběla naše paní zdravotnice, která letos naštěstí neměla moc práce.

Společné foto
V olympijském areálu Karlov
Hvězdy na lyžích
Lyžařský výcvik

První den jsme zjistili, že je 26 dětí, které už lyžovaly, a 25 úplných nelyžařů. Ale to se brzy změnilo. Hned druhý den odpoledne polovina nelyžařů jezdila plynule obloučky a také se svezla na vleku. Další den už téměř všichni sjížděli celou sjezdovku a ti nejlepší vyrazili na delší sjezdovky do vedlejšího areálu ski Karlov, kde si projeli také skikrosovou dráhu.

Číst dál

Foto a video lyžařského výcviku

Trailery z lyžařského výcviku

Pár fotografií z výcviku
Společné foto
Hurááá
Hvězdy na lyžích
Na svahu

Kompletní fotogalerie je zde.

Číst dál

Projekt EXON

Cieľom moderného prírodovedného vzdelávania je rozvoj prírodovednej gramotnosti. Jeho úlohou je vzbudiť u žiakov záujem o prírodu a naučiť ich ako ju spoznávame a skúmame. Aktívnym manipulovaním, komunikovaním, bádaním v škole i doma žiak môže rozvíjať svoje prírodovedné kompetencie ako komplex prírodovedných poznatkov, schopností a postojov k realite.

Sústredíme sa preto na metódu bádania, pozorovania, ktorá je najprirodzenejšou výskumnou metódou, rozvíja u žiakov prírodovedné myslenie a umožňuje žiakom hrať rolu vedca, prináša im radosť z objavovania. Naše životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Z toho vyplýva , že znečistenie čo i len jednej z uvedených zložiek, sa odzrkadlí v ekologickej nestabilite krajiny. Zatiaľ čo v minulosti mali problémy v životnom prostredí len lokálny charakter, dnes ľudstvo stojí pred riešením globálnych problémov, a stáva sa celosvetovým. Preto je našim cieľom rozvíjať environmentálnu gramotnosť a cit k svojmu životnému prostrediu už od mladého veku detí, aby mohli chrániť svoju planétu,  zveľaďovať a milovať prírodu a aj zvieratá žijúce v nej.

Každá krajina má rozdielny školský vzdelávací program, prírodoveda a environmentálna výchova zaberá miesto buď medzi prierezovými témami ,a teda je zahrnutá vo viacerých predmetoch alebo je samostatným  predmetom. Preto sme sa rozhodli navrhnúť a porovnať environmentálne aktivity v rôznych školách a krajinách v rámci jednotlivých zložiek životného prostredia, vytvoriť z týchto aktivít metodickú pomôcku pre vyučujúcich tohto predmetu. Kooperáciou všetkých zúčastnených krajín získame ucelený predmet environmentálnej výchovy, kde bude zahrnutá každá jej zložka.

Pri realizácii budeme klásť dôraz na:
  • tvorivosť, inováciu a modernizáciu,
  • strategické využívanie metodík informačných a komunikačných technológií (IKT) a virtuálnej spolupráce,
  • kvalitu vzdelávania,
  • rovnosť a začlenenie,
  • základné a prierezové zručnosti (jazykové znalosti, digitálne zručnosti a podnikavosť),
  • profesionalizáciu a profesionálny rozvoj v oblasti vzdelávania,
  • riadiace a vodcovské zručnosti,
  • medziregionálnu spoluprácu.

Každá krajina  bude disponovať  témou životného prostredia , ktorou sa bude zaoberať – Portugalsko (rastliny, voda) ,  Česko (vzduch, živočíchy), Poľsko (pôda, odpad), Slovensko (človek, zdravie). V daných témach si školy vytvoria netradičné aktivity, rôzne pracovné listy, vymaľovánky, príbehy, divadielka, pexesá, kvartetá, pokusy, prezentácie/ predvádzacie zošity Active Inspire, ktoré si počas environmentálnych sviatkov (Deň Zeme, Deň vody, Deň bez áut, Deň národných parkov, Deň biologickej diverzity, Týždeň európskej mobility, Európsky deň jazykov) navzájom vymenia a zrealizujú . Aktivity projektu budú súčasťou súťaže o NAJekotriedu / Najekoškolu zúčastnených škôl. Prostredníctvom jednotlivých súťaží , dotazníkov porovnáme stav pred, počas realizácie a po ukončení aktivít. Získame tak reálny obraz o realizácii environmentálnej výchovy prostredníctvom využívania inovatívnych metód v rôznych európskych krajinách.

Číst dál

Výstavba nového objektu MŠ Bystřice

Předmětem projektu je výstavba nového objektu mateřské školy v Bystřici v areálu hlavní budovy mateřské a základní školy. Nový objekt bude s kapacitou 48 dětí. Součástí výstavby bude také pořízení hracích prvků na zahradu, ozelenění a pořízení vnitřního vybavení. V objektu budou 2 třídy, každá s kapacitou 24 žáků s tím, že jedna třída bude věnována dětem do 3 let věku. Na základě poptávky a zkušeností zástupkyně ředitele školy pro proces předškolního vzdělávání se nepředpokládá úplné naplnění 1 třídy těmito mladšími dětmi. Podle odhadu by v prvním roce provozu mohlo být do školky přihlášeno a přijato 12 dětí mladších 3 let. Zbytek kapacity této třídy bude doplněn dětmi staršími. Druhá třída v novém objektu bude zcela heterogenní. Heterogenní třídy mají pozitivní vliv jak na vývoj dětí (starší děti přirozeně pomáhají menším dětem a učí se sociálním návykům, menší děti se ve společnosti starších dětí rychleji učí). Cílem projektu je také odstranit neefektivnost odlehlého objektu čp. 295. Tento jediný objekt mateřské školy je umístěn mimo areál – což činí komplikace při běžném provozu (dovoz jídla, společné akce apod.).

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017