Archiv autora

Výstavba nového objektu MŠ Bystřice

Předmětem projektu je výstavba nového objektu mateřské školy v Bystřici v areálu hlavní budovy mateřské a základní školy. Nový objekt bude s kapacitou 48 dětí. Součástí výstavby bude také pořízení hracích prvků na zahradu, ozelenění a pořízení vnitřního vybavení. V objektu budou 2 třídy, každá s kapacitou 24 žáků s tím, že jedna třída bude věnována dětem do 3 let věku. Na základě poptávky a zkušeností zástupkyně ředitele školy pro proces předškolního vzdělávání se nepředpokládá úplné naplnění 1 třídy těmito mladšími dětmi. Podle odhadu by v prvním roce provozu mohlo být do školky přihlášeno a přijato 12 dětí mladších 3 let. Zbytek kapacity této třídy bude doplněn dětmi staršími. Druhá třída v novém objektu bude zcela heterogenní. Heterogenní třídy mají pozitivní vliv jak na vývoj dětí (starší děti přirozeně pomáhají menším dětem a učí se sociálním návykům, menší děti se ve společnosti starších dětí rychleji učí). Cílem projektu je také odstranit neefektivnost odlehlého objektu čp. 295. Tento jediný objekt mateřské školy je umístěn mimo areál – což činí komplikace při běžném provozu (dovoz jídla, společné akce apod.).

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Číst dál

Volby do školské rady

V letošním školním roce proběhnou volby nových členů do školské rady. Tyto volby proběhnou ve čtvrtek 14. prosince 2017.

Volba zástupců pedagogických pracovníků proběhne ve sborovně v době velké přestávky od 9.35 do 9.55 hodin.

Volba zástupců nezletilých žáků proběhne ve vestibulu budovy 402 (stará škola) od 13.30 do 16.30 hodin.

Za volební komisi: Mgr. Iva Dobešová, Mgr. Šárka Skupieňová, Mgr. Jarmila Ulichová.

Kandidátní listiny:

Pedagogičtí pracovníci    Zástupci nezletilých žáků
Bujnová Renata Bardoňová Monika
Chovancová Blanka Branná Libuše
Krosová Renata Jasinská Tamara
Krsková Taťána Kawulok Marek
Szkanderová Kateřina Koždoňová Gabriela
Vašková Eva Kros Aleš
Zahradnik Igor Kuchta David
Sikorová Gabriela
Slaninák Miroslav
Stryjová Gabriela

Číst dál

Schůze Spolku rodičů

Vážení rodiče, ve středu 22. listopadu 2017 v 15:00 hodin proběhne v jídelně školy Bystřice schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice   Program jednání:
 1. Obecné informace o činnosti spolku
 2. Zpráva o hospodaření spolku
 3. Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2017/18
 4. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka spolku
 5. Informace o připravovaných akcích v tomto školním roce
 6. Diskuse
 7. Závěr
Miroslav Slaninák, předseda spolkusrps@bystrice.cz

Číst dál

Zahájení šk. roku 2017/2018

Školní rok 2017/2018 – základní informace:
 1. Mateřská škola bude v plném provozu již od pátku dne 1. září 2017
 2. Základní škola zahájí provoz v pondělí dne 4. září 2017. Žáci přijdou do školy na 8 hodin, v 8.30 hodin bude slavnostní zahájení na školním náměstí (v případě nepříznivého počasí ve velké hale). Poté se žáci přesunou do svých kmeových tříd, kde proběhne seznámení se Školním řádem a poučení o bezpečnosti. Vyučování skončí tento den v 10 hodin. Pro žáky se nevaří.

  V úterý 5. září již bude vyučování v rozsahu 4 vyučovacích hodin pro žáky 1. stupně a v rozsahu 5 vyučovacích hodin pro žáky 2. stupně a již se vaří i pro žáky.

  Od středy 6. září již bude výuka probíhat podle stálého rozvrhu hodin, odpolední vyučování bude zahájeno od pondělí 11. září.

 3. Zápis do školní družiny proběhne ve vestibulu školy v době od 7.00 do 10.30 hodin. Ve 12 hodin bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí žáků do školní družiny.
 4. Rozdělení žáků do 1. tříd zde
 5. Rozdělení žáků do 6. tříd zde

Číst dál

Výstavba nového objektu mateřské školy

Předmětem projektu je výstavba nového objektu mateřské školy, která bude realizována v areálu Základní školy a mateřské školy Bystřice 848. Nový objekt bude mít kapacitu 48 dětí. Součástí výstavby bude také pořízení hracích prvků na zahradu, ozelenění a pořízení vnitřního vybavení. V objektu mateřské školy budou 2 třídy, každá s kapacitou 24 dětí. Jedna třída bude pro děti do 3 let věku. Na základě poptávky rodičovské veřejnosti a zkušeností zástupkyně ředitele školy pro proces předškolního vzdělávání se nepředpokládá úplné naplnění této třídy mladšími dětmi. Podle odhadu by v prvním roce provozu mohlo být do mateřské školy přihlášeno a přijato 12 dětí mladších 3 let. Zbytek kapacity této třídy bude doplněn dětmi staršími. Druhá třída v novém objektu bude smíšená. Věkově smíšené třídy mají pozitivní vliv jak na vývoj dětí (starší děti přirozeně pomáhají menším dětem a učí se sociálním návykům, menší děti se ve společnosti starších dětí rychleji učí). Cílem projektu je také odstranit neefektivnost odlehlého objektu čp. 295. Tento jediný objekt mateřské školy je umístěn mimo areál školy, což činí komplikace při běžném provozu (dovoz jídla, společné akce apod.)

Logo EU

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017