Archiv autora

MŠ – angličtina, začínáme

Příští týden 6.,7.10.2021 začíná výuka anglického jazyka v kroužku Angličtina pro předškoláky – COOKIE AND FRIENDS.

Ve středu 6.10.2021 od 15 hod je vyučování určeno pro přihlášené děti z 1., 3. a 7. oddělení pod vedením p. uč. Krosové (přihlášené děti si vyzvedne osobně na odděleních, v 15:45h si děti vyzvedávají rodiče v učebně 2, budova ZŠ 402).

Ve čtvrtek 7.10.2021 od 15 hod je vyučování určeno pro děti z 2., 4. a 6. oddělení pod vedením p. uč. Wapienikové (přihlášené děti si vyzvedne osobně na odděleních, v 15:45h si děti vyzvedávají rodiče v učebně 2, budova ZŠ 402).

Upravit příspěvek

Číst dál

MADS – setkání učitelů SR

PROJEKT MADS

PRACOVNÍ SCHŮZKA ORGANIZAČNÍHO TÝMU

V rámci mezinárodního projektu MADS proběhla první pracovní schůzka organizačního týmu učitelů. Schůzka proběhla od 6.9.2021 do 11.9.2021 v Rakovci nad Ondavou na Slovensku.

Této pracovní schůzky se zúčastnili 3 zástupci z každé partnerské školy (Slovensko, Portugalsko, Španělsko a Česká rebublika. Naši školu reprezentovali: pan ředitel J. Čechura, koordinátorka projektu paní učitelka R. Krosová a koordinátorka sekce umění paní učitelka L. Čechurová.

V průběhu setkání proběhlo spoustu pracovních workshopů a aktivit týkající se zhodnocení práce v minulém školním roce a naplánování aktivit a výjezdů na další období. Proběhl také workshop týkající se nácviku regionálního tance karičky pod vedení profesionálního lektora z folklórního souboru. Tento tanec budou žáci nacvičovat v letošním školním roce, což je také aktivita v rámci tohoto projektu. Učitelé byli na exkurzích po národních kulturních památkách UNESCO Slovenské republiky – Spišský hrad a Spišské podhradí, Levoča, muzeum Františka II. Rakócziho ve městě Borša a Domaša. Nově nabyté informace budou předávat žákům během vyučování a workshopů.

Nově naplánovaná setkání organizačních týmů učitelů proběhnou: SK – 9/2021, CZ – 10/2021, SP – 2/2022, PT – 9/2022. Výměnné pobyty žáků proběhnou: PT – 5/2022, CZ – 6/2022, SK – 10/2022, SP – 4/2023.

Parterům ze Slovenska děkujeme za vřelé přijetí v Rakovci nad Ondavou, se kterými už spolupracujeme v rámci mezinárodních projektů již 15 let a těšíme se na setkání organizačního týmů učitelů v Bystřici v říjnu 2022.

koordinátorka projektu Renata Krosová

Číst dál

Projekt MADS 2021/2022

PROJEKT MADS 2021-2022 – 2. rok spolupráce

I v letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci s partnery z mezinárodního projektu MADS. Je před námi druhý rok spolupráce a těšíme se i na osobní setkání. V minulém školním roce jsme společně s žáky splnili spoustu aktivit, ale vzhledem k pandemii COVID-19 se nám nepodařilo vycestovat. Proto jsme projekt byli nuceni prodloužit i na školní rok 2022-2023. Na pracovní schůzce učitelů na Slovensku na začátku září jsme naplánovali společně s našimi partnery setkání učitelů a žáků na další dva školní roky.

Setkání organizačních týmů učitelů proběhnou: SK – 9/2021, CZ – 10/2021, SP – 2/2022, PT – 9/2022. Výměnné pobyty žáků proběhnou: PT – 5/2022, CZ – 6/2022, SK – 10/2022, SP – 4/2023.

V letošním roce nás čeká opět spoustu aktivit týkající se národního kulturního dědictví, památek a tradic. Aktivity se opět budou týkat těchto oblastí: hudba, umění, tanec a zpěv.

Mezi první aktivity, které proběhnou na naší škole bude: Den Evropy, dílny týkající se tradic našich předků, vytvoření projektů o národním malíři J. Ladovi, soutěž talentů, vytvoření příběhu o hudebním nástroji.

Doufám, že se do těchto aktivit zapojí co nejvíce žáků naší školy. Ti nejaktivnější poté budou moci vycestovat do zahraničí nebo se seznámit s kamarády z partnerských škol v rámci mezinárodního setkání v Bystřici.

Těším se na naši spolupráci.

koordinátorka projektu Renata Krosová

Číst dál

Spolek rodičů 2021/2022

Společenské akce Spolku rodičů ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme i pro Vás připravili společenské akce, na které Vás všechny již nyní srdečně zveme.

  • sobota 19. února 2022 – Školní ples ZŠ
  • sobota 11. června 2022 – Školní radovánky

O další činnosti a schůzích SR Vás budeme informovat během školního roku.

Pokud se chcete aktivně podílet na činnostech SR, kontaktujte předsedu spolku L. Špičáka – 732 525 710 nebo využijte email srps@bystrice.cz.

Budeme rádi za výpomoc každého z Vás.

předseda Libor Špičák

Číst dál

Easyspeak – rodilý mluvčí

V letošním školním roce proběhnou výukové hodiny angličtiny s rodilým mluvčím ONLINE pro výběr patnácti našich našich studentů z 9. tříd, 1x měsíčně, říjen až červen. Lekce jsou koncipovány jako vědomostní soutěž mezi týmy dvou škol na 9 různých témat.

Jazyková škola Easyspeak se nachází v Praze a Středočeském kraji a spolupracuje s více než 50ti základními školami již 11 let. Zajišťují výuku v dopoledních hodinách na ZŠ i odpoledne ve skupinových a individuálních lekcích, primárně angličtiny, ale i dalších cizích jazyků. Další informace naleznete na letáku, který se nachází ve vestibulu školy nebo na webu easyspeak.cz.

Deváťákům přejeme, aby si tyto lekce užili.

Renata Krosová, koordinátor projektu

Číst dál

BESKYDY – English camp

Beskydy – místo, kde žiji

Na začátku prázdnin proběhl příměstský tábor v zážitkovém centru URSUS, který zakončil tříletý projekt Beskydy – místo, kde žiji. Příměstského tábora se zúčastnili i někteří žáci naší školy.

V průběhu tábora se děti seznamovaly s různými zajímavostmi z přírody z oblasti Beskyd. Veškeré aktivity probíhaly v anglickém jazyce, takže se děti neobohatily jen o informace o fauně a flóře Beskyd, ale také mohly rozvíjet své znalosti anglického jazyka. Každý den se skládal vždy ze dvou částí, dopolední – teoretické a odpolední – praktické.

Účastníci se seznámili s informacemi z těchto témat: Šelmy Beskyd, jejich život a stopy – konkrétněji Medvěd hnědý. Hmyz – život hmyzu a stavba těla – konkrétněji  Modrásek bahenní/Modrásek obecný. Důležitost hmyzu v potravinovém řetězci a vliv hmyzu na náš život atd.

V praktické oblasti si děti vyrobily stopu šelmy – Rys obecný, vytvořily projekt ze života Modráska bahenního, v terénu pozorovaly orchidejovou louku v Horní Lomné, lovily vodní hmyz na mokřadu Upalone za asistence odborníka, vyzkoušely si výlov hmyzu v řece Lomňance a vymodelovaly si druhy hmyzu, které je během teoretické části zaujaly.

Všechny děti byly nadšené, protože se seznámily se zajímavými informacemi o regionu, ve kterém žijí , a to především o přírodě. Odnesly si spoustu zážitků, výrobků a také dárečků.

Tímto chci za ZŠ Bystřice poděkovat veškerému personálu zážitkového centra URSUS za skvělý tříletý projekt  a doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších projektech a aktivitách.

Renata Krosová

Číst dál

Spolupráce s URSUS

Ve spolupráci se zážitkovým centrem URSUS v Dolní Lomné si děti 3.B vyzkoušeli poznávání stromů. Naše škola dostala darem výukový materiál – poznávaní stromů. Děti si hmatem vyzkoušely rozpoznat jak stromy listnaté, tak jehličnaté.

Děkujeme.

Číst dál

Školní časopis ZBYSTŘI!CE 2

Školní časopis ZBYSTŘI!CE 2

Ke konci školního roku s radostí zveřejňujeme v pořadí druhé číslo školního časopisu ZBYSTŘI!CE. K nahlédnutí ve všech třídách, popř. ve sborovně 848.

https://uloz.to/file/FGsU8OZoMfaq/zbystri-ce-2-pdf#!ZJL1BGR2AwH3LmWyAJZ1AJZ2LwVlBUSuMx1vI1DhpxZ1JTR0AD==

Děkujeme všem redaktorům, třídám i učitelkám, kteří se s námi na příspěvcích podíleli.

A za celou naši redakci přejeme všem klidné, pohodové a slunečné prázdniny!

Mgr. Kateřina Brozdová & Mgr. Martina Vondráčková

Číst dál

Workshopy se spisovatelkou

V posledním červnovém týdnu jsme si zpestřili vyučování vzácnou návštěvou z Prahy. Zavítala k nám spisovatelka a lektorka Klára Smolíková. Od pondělí do čtvrtka s dětmi stihla na desítku tvůrčích besed. Z pestrého seznamu si každý sám vybral, jaký workshop si přeje vyzkoušet (komiks, tvorba vlastních příběhů, povídání o židovské historii, literární dílny apod.). Do projektu se zapojily vybrané třídy od 4. do 8. ročníku.

Paní spisovatelce moc děkujeme za návštěvu u nás ve škole, milou společnost a spoustu nových zážitků a zkušeností, které jsme si odnesli. Určitě se budeme zase brzy těšit na shledanou!

Mgr. Martina Vondráčková & Mgr. Kateřina Brozdová


Číst dál

MADS – aktivity 2020/2021

AKTIVITY V PROJEKTU MADS

V rámci mezinárodního projektu MADS žáci naší školy splnili spoustu aktivit. Tyto aktivity plnili žáci na prvním i druhém stupni v jednotlivých sekcích projektu, a to hudba, umění, tanec a zpěv.

Sekce HUDBA

Zde žáci 6.A, 6.C a 7.A nacvičili 4 regionální písně za asistence p. uč. R.Bujnové a L.Filipczykové. Toto vystoupení nazpívali a nahráli pro naše patnery. Poté zvolili jednu píseň Okolo Těšína, kterou se budou učit zpívat naši kamarádi z ostatních zemí.  Proběhla soutěž v poznávání hudebních nástrojů dle zvuku. Soutěže se zúčastnila 6.C. Můžete si ji vyzkoušet: https://www.youtube.com/watch?v=HS53u2DHd0Y

Sekce DANCE

Žáci 5.A navštívili informační centrum MUZIC v Bystřici, kde se seznámili s regionálními tradicemi. Poté nacvičili typický český tanec polku v krásných krojích pod vedením p. uč. M.Szotkovské a L.Otrubové. Po tančení se odebrali do muzejní části a natočili zde scénky, týkající se českých tradic – Vánoce, Velikonoce. 

Sekce HUDBA

Třída 8.C s p. uč. K.Brozdovou navštívila bystřické informační centrum MUZIC, kde se zaměřili na studium regionálních tradic. V rámci studia se žáci seznámili s legendami spojenými se Slezskými Beskydy. Společnými silami nacvičili legendu O rytíři Belkovi, kde p. uč. Kowolovská vytvořila scénař. Žáci druhého stupně vytvořili prezentaci s p. uč. M.Vondráčkovou k Vánocům, Velikonocům a typickým regionálním akcím – Gorol, Dožínky. 

Sekce UMĚNÍ

Na prvním stupni se děti 3.B  s p. uč. P.Labajovou seznámili s těšínským krojem a poté tento kroj namalovali. Žáci druhého stupně studovali malíře Josefa Ladu a jeho tvorbu, poté se pokusili sami vytvořit obrazy jeho technikou. Proběhly workshopy, které vedla p. uč. L.Čechurová. Zde se žáci seznamovali s tradičním vytvářením – pletení z papíru, pečení perníčků, tematická tvorba z keramiky. V rámci mezinárodního projektu MADS dostali žáci za úkol vytvořit z odpadového materiálu hudební nástroje. 9. B se toho zhostila perfektně. Použili plasty, karton, provázky, rýži, prasklou gumovou rukavici, papírové trubičky, plechovky a tavnou pistoli na lepení.

Všem zúčastněným děkuji za spolupráci v tomto školním roce a těším se na příští školní rok, kdy začneme i cestovat.

koordinátor Mgr. Renata Krosová

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017