Archiv autora

Školní ples 2020 – Děkujeme!

Dne 15.2.2020 proběhl již tradiční školní ples ZŠ a MŠ Bystřice. Na ples se přišlo pobavit 216 rodičů a přátel školy. Děkujeme jim, že se přišli pobavit a tímto zároveň přispět na akce pro naše děti. Tímto chceme poděkovat i Všem rodičům naší školy a sponzorům za botahé finanční dary a výrobu kotiliónů. Také děkujeme za 85 darů, které jste věnovali do tomboly a které udělaly radost nejednomu z účastníků plesu. Další velký dík patří našim deváťákům za nádhernou polonézu a učitelskému sboru za podporu a pomoc při organizaci této akce. Doufáme, že se Vám ples líbil.

Číst dál

Valentýn – SVÁTEK LÁSKY

Dne 14.2.2020 proběhla na naší škole akce pod vedení učitelek anglického jazyka, která si měla připomenout svátek sv. Valentýna. Žáci druhého stupně se této akce zúčastnili v hojném počtu a vytvořili celkem 545 valentýnských přání a dárečků, které jim byly doručeny v tento den. Tato přáníčka byla anonymní a žáci, kteří obdrželi jakékoliv přáníčko, byli velice potěšeni. Všem ještě jednou přejeme HAPPY VALENTINE!!!Číst dál

Okresní kolo Konverzační soutěže v AJ

Okresní kolo Konverzační soutěže v AJ

Ve středu 12. února 2020 se na ZŠ Baška uskutečnilo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola. V mladší kategorii (6. a 7. ročník) soutěžilo 36 žáků a naše účastnice Nikola Brancová (7.A) obsadila úžasné sdílené 4. – 5. místo. Ve starší kategorii (8. a 9. ročník) soutěžilo 35 žáků a náš účastník Matyáš Heczko (9.A) se umístil na krásném sdíleném 14. – 16. místě. Konkurence byla opravdu velká a proto oběma moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i nadále.

Jitka Kaletová

Číst dál

EXON – Ekotřída 2019/2020

EXON – EKOTŘÍDA 2019-2020

V posledním roce mezinárodního projektu  EXON na naší škole proběhÁásoutěž o nej Ekotřídu školy. Třídy se hodnotí dle těchto kriterií:

  1. Počet rostlin ve třídě – max. 3 body
  2. Zalívání kvěin – max. 1 bod
  3. Dobrý zdravotní stav rostlin – max. 1 bod
  4. Třídění odpadu ve třídě – plast, papír, směsný odpad – max. 3 body
  5. Malé množství odpadu – max. 1 bod
  6. Výzdoba třídy – max. 1 bod
  7. Výzdoba třídy – orginalita – max. 1 bod
  8. Výzdoba třídy – použití odpadového materiálu – max. 1 bod
  9. Čistota třídy – odpadky na zemi, čistota tabule, čistota kolem odpadkového koše – max. 3 body
  10. Třídní bonus – nápad k tématu ekologie – max. 3 body

Jednou měsíčně třídy hodnotí komise složená s žáků školního parlamentu a učitelů. Výsledky jsou zaznamenávany do tabulky, která je umístěna ve vestibulu školy.  Třída, která zvítězí, získá v červnu 2020 velice zajímavou cenu. Tato soutěž probíhá i na ostatních partnerských školách v Rakovci nad Ondavou (SR), Resende (PT) a Konczycach Wielkich (PL).


Číst dál

EXON – aktivity září 2019 

EXON – aktivity září 2019 

  V září tohoto školního roku se rozběhl 3. ročník projektu EXON – Explorers of the nature / Badatelé přírody na plné obrátky. V letošním školním roce končí naše spolupráce s polskou, portugalskou a slovenskou školou, ale přesto před sebou máme stále zajímavé aktivity a setkání. Od 23. 9. do 27. 9. 2019 proběhlo na naší škole mezinárodní setkání. V dubnu pojedeme do Portugalska a v čevnu na Slovensko.

Mimo to, naši žáci pracují na aktivitách, které se plní v rámci naší školy a výsledky se porovnávají v rámci celého mezinárodního projektu.

V září proběhla výuka v některých skupinách na téma doprava, žáci z prvního stupně vytvořili na dané téma omalovánky, které poté žáci druhého stupně vybarvovali. V rámci mezinárodního setkání se žáci seznámili s prezentacemi na téma dopad dopravy na životní prostředí. V rámci výuky anglického jazyka žáci 7. a 9. ročníků vyplnili online dotazník, který se opět zabýval zkušenostmi žáků s dopravou. Stěžejní aktivitou tohoto měsíce byla dopravní soutěž – jízda na kole pod vedením p. Vašíčkové, za asistence místní policie. Žáci 6. a 7. ročníků byli ve většině případů bezchybní, proto jsme všechny zúčastněné ocenili diplomem a pochvalou.

V říjnu nás čeká ochutnávka zdravých jídel a tvorba zajímavých receptů. Žáci nejvyšších ročníků připraví PPT prezentace na téma chráněné rostliny a živočichové ČR. 

Renata Krosová, koordinátor pro ČR

Číst dál

EXON v Bystřici 2019

MEZINÁRODNÍ SCHŮZKA EXON 2019 ČR

V týdnu o d 23. 9. 2019 do 27. 9. 2019 proběhlo na naší škole mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus + EXON (Badatelé přírody). Na naší škole se setkali zástupci z Protugalska, Polska, Slovenska a České republiky. Z Portugalska přijelo 5 žáků v doprovodu 2 pedagogů, z Polska taktéž přijelo 5 dětí a 2 paní učitelky a ze Slovenska dorazilo 6 dětí, 2 paní učitelky a paní ředitelka. Naši školu zastupovalo 16 dětí z 6.B, 6.D a 7.C. Celý program zajišťoval tým pedagogů z naší bystřické školy. Tématem tohoto setkání byla doprava a její dopad na životní prostředí.

V pondělí po oficiálním zahájení a krátkém seznámení v nových prostorách budovy 402 se všichni účastníci mezinárodního setkání přesunuli do učebny VV, kde vyrobili 3D výrobky na téma Eko dopravní prostředek. Naši žáci vytvořili s novými kamarády dvojice, ve kterých spolupracovali po celý týden. Poté následovala schůzka s panem starostou v místním informačním centru, prohlídka muzea a odpolední procházka Bystřicí. Večer si hosté zpříjemnili relaxací v bystřickém bazénu.

Druhý den čekal na všechny účastníky projektu výjezd do enviromentálního centra URSUS v Dolní Lomné, kde proběhly 2 semináře na téma Beskydy a život v nich. Odpoledne se celá skupina přesunula do muzea v Mostech u Jablunkova, kde proběhlo seznámení s historií a kulturou regionu. Poté se celá skupina přesunula na Šance, kde si hosté společně se svými partnery prohlídli ruiny vojenské pevnosti. 

Středa byla nejnáročnějším dnem celého setkání. Ihned ráno proběla stěžejní aktivita celého setkání, a to jízda na kole, pod vedením p. Vašíčkové, za přítomnosti obecní policie. Poté následovalo opět tvoření, tentokrát kreslení dopravního prostředku budoucnosti. Po krátkém odpočinku následovala anglická konverzace, ve které žáci i učitelé vytvářeli znalostní mapu o Bystřici. Následovalo sportovní odpoledne, představování prezentací o dopadu dopravy na životní prostředí. Každá země měla připravenou vlastní prezenaci v anglickém jazyce. A samozřejmě na závěr relaxace na bazéně.

Čtvrtek byl opět dnem cestování a poznávání ČR, a tak se naše EXON skupina vydala na výlet na Hukvalky a do Frýdku- Místku, kde účastníci zhlédli zámek. Odpoledne již patřilo českým studentům. Ti si pro své kamarády připravili odpolední program a společně s nimi pobyli ve svých rodinách. 

Pátek úspěšně završilo naše setkání oficiální zakončení, rozdávání certifikátů, dárečků, poděkování a loučení.

Tímto bych chtěla poděkovat vedení obce za vřelé uvítaní mezinárodních hostů v Bystřici, vedení školy za podporu během realizace, rodičům za vstřícnost, učitelům za perfektní připravu na aktivity a žákům za skvělé chování, aktivitu a nadšení pro projekt.

Renata Krosová, koordinátor pro ČR

Číst dál

Spolek rodičů-nabídka domečku

Nabídka k prodeji

Spolek rodičů ZŠ a MŠ Bystřice nabízí k prodejiDětský domeček se skluzavkou.

Zakoupený v roce 2014.
Po zrušení horního oddělení „U Baráků“ již není potřebný a tak prodáváme. Revize provedena 8/2019.
Pořizovací cena v roce 2014 – 20738,- Kč. (Letos již 23 990,- bez skluzavky)

Prodejní cena 5900,- Kč.

Stav v roce 2014

Současný stav 8/2019 (demontováno, ale kompletní i se skluzavko

Informace: tel: 725 050 943, srps@bystrice.cz

Nabízíme k prodeji dětský domeček se skluzavkou pořízený v roce 2014. Po zrušení horního oddělení „U Baráků“ již není…

Zveřejnil(a) Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice dne Úterý 24. září 2019

Číst dál

EXON Erasmus + 3.ročník

Před dvěmi lety jsme začali s realizací mezinárodního projektu EXON. Měli jsme velké očekávání, protože projekt je náročný svým obsahem a rozsáhlý svým dopadem. V minulém školním roce jsme zrealizovali všechny naplánované aktivity. Ředitelé, koordinátoři a finanční manažeři projektu navšítivli školu v Polsku, žáci a vyučující se zúčastnili krátkodobé výměny v Česku. V květnu se uskutečnilo projektové setkání na půdě slovenské školy v Rakovci nad Ondavou. V rámci tohoto projektu děti zasadily společně stromky, zatancovali si zumbu a navštívili CHKO Vihorlat, TANAP a připravili chutné a zdravé pokrmy. V průběhu minulého roku jsme vyrobili maskota školy, zaznamenávali počasí, vyčistili jsme oblasti v obci, které se potřebovaly zbavit odpadků. Připravili jsme pracovní listy, omalovánky a CLIL metodiky týkající se témat: ovzduší, člověk a zdraví, koloběh vody.

Dnes, na začátku nového školní roku 2019/2020, můžeme říci, že se náš projekt blíží do finále. Co nás čeká v tomto školní roce?

Budeme pokračovat v soutěži o nej-ekotřídu, v průběhu zimy budeme přikrmovat ptáčky a lesní zvěř, zkrášlovat okolí školy, navštívíme útulek v Třinci, vyrobíme hračky z odpadu, připravíme další pracovní listy, omalovánky a metodiky a navštívíme přírodní krásy našeho regionu.

V září proběhlo setkání na naší škole, které se neslo v duchu dopravy. V dubnu se chystáme do Portugalska s žáky nejvyšších ročníků. A na závěr, v červnu 2020 proběhne závěrečné setkání ředitelů a koordinátorů na Slovensku, kde uzaveřeme naši tříletou spolupráci.

Členové projektového týmu všem přejí mnoho tvořivých sil a radosti při plnění projektových úkolů. 

Projektu EXON přejeme naplnění stanovených cílů a úspěšné završení tříletého projektu.

Renata Krosová, koordinátor pro ČR.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017