Archiv autora

EXON – Ekotřída 2019/2020

EXON – EKOTŘÍDA 2019-2020

V posledním roce mezinárodního projektu  EXON na naší škole proběhÁásoutěž o nej Ekotřídu školy. Třídy se hodnotí dle těchto kriterií:

 1. Počet rostlin ve třídě – max. 3 body
 2. Zalívání kvěin – max. 1 bod
 3. Dobrý zdravotní stav rostlin – max. 1 bod
 4. Třídění odpadu ve třídě – plast, papír, směsný odpad – max. 3 body
 5. Malé množství odpadu – max. 1 bod
 6. Výzdoba třídy – max. 1 bod
 7. Výzdoba třídy – orginalita – max. 1 bod
 8. Výzdoba třídy – použití odpadového materiálu – max. 1 bod
 9. Čistota třídy – odpadky na zemi, čistota tabule, čistota kolem odpadkového koše – max. 3 body
 10. Třídní bonus – nápad k tématu ekologie – max. 3 body

Jednou měsíčně třídy hodnotí komise složená s žáků školního parlamentu a učitelů. Výsledky jsou zaznamenávany do tabulky, která je umístěna ve vestibulu školy.  Třída, která zvítězí, získá v červnu 2020 velice zajímavou cenu. Tato soutěž probíhá i na ostatních partnerských školách v Rakovci nad Ondavou (SR), Resende (PT) a Konczycach Wielkich (PL).


Číst dál

EXON – aktivity září 2019 

EXON – aktivity září 2019 

  V září tohoto školního roku se rozběhl 3. ročník projektu EXON – Explorers of the nature / Badatelé přírody na plné obrátky. V letošním školním roce končí naše spolupráce s polskou, portugalskou a slovenskou školou, ale přesto před sebou máme stále zajímavé aktivity a setkání. Od 23. 9. do 27. 9. 2019 proběhlo na naší škole mezinárodní setkání. V dubnu pojedeme do Portugalska a v čevnu na Slovensko.

Mimo to, naši žáci pracují na aktivitách, které se plní v rámci naší školy a výsledky se porovnávají v rámci celého mezinárodního projektu.

V září proběhla výuka v některých skupinách na téma doprava, žáci z prvního stupně vytvořili na dané téma omalovánky, které poté žáci druhého stupně vybarvovali. V rámci mezinárodního setkání se žáci seznámili s prezentacemi na téma dopad dopravy na životní prostředí. V rámci výuky anglického jazyka žáci 7. a 9. ročníků vyplnili online dotazník, který se opět zabýval zkušenostmi žáků s dopravou. Stěžejní aktivitou tohoto měsíce byla dopravní soutěž – jízda na kole pod vedením p. Vašíčkové, za asistence místní policie. Žáci 6. a 7. ročníků byli ve většině případů bezchybní, proto jsme všechny zúčastněné ocenili diplomem a pochvalou.

V říjnu nás čeká ochutnávka zdravých jídel a tvorba zajímavých receptů. Žáci nejvyšších ročníků připraví PPT prezentace na téma chráněné rostliny a živočichové ČR. 

Renata Krosová, koordinátor pro ČR

Číst dál

EXON v Bystřici 2019

MEZINÁRODNÍ SCHŮZKA EXON 2019 ČR

V týdnu o d 23. 9. 2019 do 27. 9. 2019 proběhlo na naší škole mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus + EXON (Badatelé přírody). Na naší škole se setkali zástupci z Protugalska, Polska, Slovenska a České republiky. Z Portugalska přijelo 5 žáků v doprovodu 2 pedagogů, z Polska taktéž přijelo 5 dětí a 2 paní učitelky a ze Slovenska dorazilo 6 dětí, 2 paní učitelky a paní ředitelka. Naši školu zastupovalo 16 dětí z 6.B, 6.D a 7.C. Celý program zajišťoval tým pedagogů z naší bystřické školy. Tématem tohoto setkání byla doprava a její dopad na životní prostředí.

V pondělí po oficiálním zahájení a krátkém seznámení v nových prostorách budovy 402 se všichni účastníci mezinárodního setkání přesunuli do učebny VV, kde vyrobili 3D výrobky na téma Eko dopravní prostředek. Naši žáci vytvořili s novými kamarády dvojice, ve kterých spolupracovali po celý týden. Poté následovala schůzka s panem starostou v místním informačním centru, prohlídka muzea a odpolední procházka Bystřicí. Večer si hosté zpříjemnili relaxací v bystřickém bazénu.

Druhý den čekal na všechny účastníky projektu výjezd do enviromentálního centra URSUS v Dolní Lomné, kde proběhly 2 semináře na téma Beskydy a život v nich. Odpoledne se celá skupina přesunula do muzea v Mostech u Jablunkova, kde proběhlo seznámení s historií a kulturou regionu. Poté se celá skupina přesunula na Šance, kde si hosté společně se svými partnery prohlídli ruiny vojenské pevnosti. 

Středa byla nejnáročnějším dnem celého setkání. Ihned ráno proběla stěžejní aktivita celého setkání, a to jízda na kole, pod vedením p. Vašíčkové, za přítomnosti obecní policie. Poté následovalo opět tvoření, tentokrát kreslení dopravního prostředku budoucnosti. Po krátkém odpočinku následovala anglická konverzace, ve které žáci i učitelé vytvářeli znalostní mapu o Bystřici. Následovalo sportovní odpoledne, představování prezentací o dopadu dopravy na životní prostředí. Každá země měla připravenou vlastní prezenaci v anglickém jazyce. A samozřejmě na závěr relaxace na bazéně.

Čtvrtek byl opět dnem cestování a poznávání ČR, a tak se naše EXON skupina vydala na výlet na Hukvalky a do Frýdku- Místku, kde účastníci zhlédli zámek. Odpoledne již patřilo českým studentům. Ti si pro své kamarády připravili odpolední program a společně s nimi pobyli ve svých rodinách. 

Pátek úspěšně završilo naše setkání oficiální zakončení, rozdávání certifikátů, dárečků, poděkování a loučení.

Tímto bych chtěla poděkovat vedení obce za vřelé uvítaní mezinárodních hostů v Bystřici, vedení školy za podporu během realizace, rodičům za vstřícnost, učitelům za perfektní připravu na aktivity a žákům za skvělé chování, aktivitu a nadšení pro projekt.

Renata Krosová, koordinátor pro ČR

Číst dál

Spolek rodičů-nabídka domečku

Nabídka k prodeji

Spolek rodičů ZŠ a MŠ Bystřice nabízí k prodejiDětský domeček se skluzavkou.

Zakoupený v roce 2014.
Po zrušení horního oddělení „U Baráků“ již není potřebný a tak prodáváme. Revize provedena 8/2019.
Pořizovací cena v roce 2014 – 20738,- Kč. (Letos již 23 990,- bez skluzavky)

Prodejní cena 5900,- Kč.

Stav v roce 2014

Současný stav 8/2019 (demontováno, ale kompletní i se skluzavko

Informace: tel: 725 050 943, srps@bystrice.cz

Nabízíme k prodeji dětský domeček se skluzavkou pořízený v roce 2014. Po zrušení horního oddělení „U Baráků“ již není…

Zveřejnil(a) Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice dne Úterý 24. září 2019

Číst dál

EXON Erasmus + 3.ročník

Před dvěmi lety jsme začali s realizací mezinárodního projektu EXON. Měli jsme velké očekávání, protože projekt je náročný svým obsahem a rozsáhlý svým dopadem. V minulém školním roce jsme zrealizovali všechny naplánované aktivity. Ředitelé, koordinátoři a finanční manažeři projektu navšítivli školu v Polsku, žáci a vyučující se zúčastnili krátkodobé výměny v Česku. V květnu se uskutečnilo projektové setkání na půdě slovenské školy v Rakovci nad Ondavou. V rámci tohoto projektu děti zasadily společně stromky, zatancovali si zumbu a navštívili CHKO Vihorlat, TANAP a připravili chutné a zdravé pokrmy. V průběhu minulého roku jsme vyrobili maskota školy, zaznamenávali počasí, vyčistili jsme oblasti v obci, které se potřebovaly zbavit odpadků. Připravili jsme pracovní listy, omalovánky a CLIL metodiky týkající se témat: ovzduší, člověk a zdraví, koloběh vody.

Dnes, na začátku nového školní roku 2019/2020, můžeme říci, že se náš projekt blíží do finále. Co nás čeká v tomto školní roce?

Budeme pokračovat v soutěži o nej-ekotřídu, v průběhu zimy budeme přikrmovat ptáčky a lesní zvěř, zkrášlovat okolí školy, navštívíme útulek v Třinci, vyrobíme hračky z odpadu, připravíme další pracovní listy, omalovánky a metodiky a navštívíme přírodní krásy našeho regionu.

V září proběhlo setkání na naší škole, které se neslo v duchu dopravy. V dubnu se chystáme do Portugalska s žáky nejvyšších ročníků. A na závěr, v červnu 2020 proběhne závěrečné setkání ředitelů a koordinátorů na Slovensku, kde uzaveřeme naši tříletou spolupráci.

Členové projektového týmu všem přejí mnoho tvořivých sil a radosti při plnění projektových úkolů. 

Projektu EXON přejeme naplnění stanovených cílů a úspěšné završení tříletého projektu.

Renata Krosová, koordinátor pro ČR.

Číst dál

Příspěvky Spolku rodičů ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče,

dne 18. září 2019 se konala  členská schůze Spolku rodičů Základní a mateřské školy Bystřice 848 (zápis z této schůze najdete v sekci Spolek rodičů – zápisy ze schůzí). Zde uvedeme schálený rozpočet financí pro děti 2019/2020. Myslíme si, že finanční podpora ze strany Spolku rodičů není malá a proto neváhejte a přijďte nám pomoct na kteroukoliv akci, kterou pořádáme. V případě zájmu kontaktujte předsedu spolku pana  Miroslava Slanináka.

V týdnu od 30.9.2019 do 4.10.2019 obdržíte od svých třídních učitelů a učitelek vracenky na příspěvek pro tento školní rok ve výši 200,- Kč na žáka (schváleno na členské schůzi). Prosím, odevzdejte do 15.10.2019.

Číst dál

Spolek rodičů – schůze

Členská schůze Spolku rodičů Základní školy a mateřské školy Bystřice 848

 • středa 18.9.2019 v 15:15 hod jídelna základní školy
 • před členskou schůzi proběhne od 15:00 hod informativní schůze pro rodiče dětí z MŠ s vedením školy.

Program jednání:

 1. Úvod
 2. Informace o připravovaných akcích v letošním školním roce
 3. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka pro školní rok 2019/2020
 4. Schválení rozpočtu pro školní rok 2019/2020
 5. Schválení výše členského příspěvku
 6. Diskuse
 7. Závěr

Miroslav Slaninák, Předseda spolku 

Tel: +420 725 050 943

srps@bystrice.cz

spolek rodičů_320

Číst dál

Radovánky – děkujeme!

RADOVÁNKY 1. 6. 2019 – ZŠ A MŠ BYSTŘICE

Konečně nadešel den s velkým D – 1. června 2019, který očekávaly nejen děti bystřické základní i mateřské školy, ale i rodiče a přátelé školy. Děti si užily svůj svátek a zároveň předvedly své dovednosti. Pod vedením svých pedagogů připravili nádherný program pro již tradiční Školní radovánky.

Počasí bylo od ranních hodin úžasné a všichni jsme si mohli užít tento slavnostní den s našimi dětmi a přáteli. Nejen program byl pestrý. Spolek rodičů se postaral o skutečně výborné pohoštění a organizaci celého průběhu této akce. Všichni návštěvníci si mohli vychutnat skvělé maso z grilu, francouzské palačinKy, fritované speciality, domácí zákusky našich maminek a babiček a další pochutiny. I atrakce v celém areálu školy zpříjemňovaly sobotní odpoledne, a to především kolotoče, které si mohly užít všechny děti zdarma. Spolek rodičů zajistil velkou LED tabuli, na které mohli dokonce i naši senioři zhlédnout celý program. 

Děti vystupovaly dle ročníků, jak jsme zvyklí, ale tématika se lišila věkem dětí. Po úvodních proslovech vedoucího Spolku rodičů p. Miroslava Slanináka a p. ředitele Jana Čechury se o průvodní slovo postarali žáci 9. tříd, a to Eliška Koštovalová a Tomáš Kuźma. 

Mateřská škola si připravila nádherný program, jehož základem byly písně o barvách. Samozřejmě i děti byly rozlišeny barevnými tričky s různými ptáčky, které reprezentovaly jednotlivá oddělení. Závěrem si společně zatančily děti i paní učitelky s padákem.

Poté již následovalo vystoupení 1. stupně, které se věnovalo ročním obdobím a cvičení se zúčastnili všichni. Připravili si cvičení na téma jaro, léto, podzim a zima.

2. stupeň také nezklamal. Zhlédli jsme různé taneční variace, např. disko tanec, šmoulové, probuzení v retro a usínání v moderně. Celý program završilo vystoupení 9. tříd. Inspirovali se filmem Bohemian Rhapsody a ani jedno oko nezůstalo suché. Byli prostě skvělí.

Odpoledne nám všem zpříjemnilo vystoupení skupiny Druhá náhoda a večer jsme spolu strávili za doprovodu již klasické diskotéky v režii DJ Sagana.

Tímto Vám Všem děkujeme! Dětem děkujeme za krásný program. Vedení školy, učitelům a ostatním zaměstnancům za nácvik programu a organizaci v průběhu celé akce. Rodičům děkujeme za finanční dary, zákusky, pomoc při přípravě stánků, pomoc při prodeji ve stáncích během radovánek a pomoc při úklidu areálu. Veškerý servis byl pro Vás zajištěn ve 12 stáncích a 4 vstupech. Celkem náš tým potřeboval 55 lidí, kteří se o Vás starali až do 1 hodiny v noci. Vzhledem k Vaší vstřícnosti a aktivní spolupráci si můžeme každý rok užívat tento nádherný den, kdy je zcela jistě každý rodič pyšný na své dítě. 

Spolek rodičů ZŠ a MŠ Bystřice

Číst dál

EXON – Slovensko 2019

Od neděle 12. 5. do pátku 17. 5. 2019 proběhlo další pracovní setkání žáků a učitelů v rámci projektu EXON. Tentokrát jsme se vydali za našimi slovenskými partnery do ZŠ Rakovec nad Ondavou. Jízda do Košic rychlíkem byla příjemná, náš počet 4 žáci a 2 učitelky přesně odpovídal sedadlům v kupé. Již ve vlaku jsme se seznámili s polskými účastníky projektového setkání. V hotelu jsme pak poznali portugalskou výpravu. Večerní procházka k Zemplínské Šíravě ukončila první den.

V pondělí nás čekal výlet do CHKO Vihorlat a okouzlující procházka kolem jezera Mořské oko. Po obědě jsme absolvovali turistickou vycházku na Vinianský hrad, odkud byl nádherný výhled do okolní krajiny.

V úterý jsme si prohlédli školu v Rakovci a žáci pracovali na připravených aktivitách. Slovenští partneři se zaměřili na zdravý životní styl a stravu a proto se celé setkání vedlo v tomto duchu. Učitelé všech partnerský škol připravili zdravou svačinu a děti si zacvičily zumbu. Odpoledne jsme se prošli po obci a poté nás přijal na svém úřadě i pan starosta obce Rakovec.

Středa byla opět výletní. Tentokrát jsme jeli do Tater. Připojila se k nám lektorka TANAPu, která zajímavě vyprávěla o krásách nejvyšších slovenských hor. V Popradu jsme si prohlédli enviromentální učebnu, v Tatranské Lomnici muzeum TANAPu a potom jsme vyjeli lanovkou na Hrebienok. Špatné počasí nám bohužel nedovolilo procházku k vodopádům.

Čtvrtek byl opět ve znamení aktivit ve škole. Odpoledne žáci strávili u rodin svých slovenských kamarádů. Jejich úsměvy po příjezdu nám dokazovaly, že to bylo milé a příjemné setkání.

V pátek dopoledne ještě žáci stihli splnit závěrečný kvíz a pak už nás čekalo jen loučení.

Na další setkání se moc těší: Karin Makarová, Zuzana Sikorová, Alex Šuráň, Jakub Martynek. Za učitele se těší a zároveň děkuje: Jitka Kaletová a Renata Krosová

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017