Archiv autora

AJ – konverzační soutěž

Dne 22. ledna 2021 opět proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci 2. stupně byli rozděleni do dvou kategorií, kdy v 1. kategorii spolu měřili síly vybraní žáci 6. a 7. tříd, a ve 2. kategorii pak žáci 8. a 9. tříd. Nominováni byli dva žáci ze třídy. Vzhledem k situaci COVID-19 letos proběhla pouze konverzační část, v níž se jednotliví žáci nejprve představili porotě, pak hovořili na různá témata a nakonec ještě popisovali obrázek. Někteří žáci byli nervózní více, někteří zkušenější, kteří se soutěže účastnili již po několikáté, pak méně, ale všichni se moc snažili ukázat, co dovedou. Vítězové obou kategorií se v polovině února zúčastní okresního kola této soutěže, jež letos proběhne online. Vítězem 1. kategorie se stal David Kozák (7.D) a vítězem 2. kategorie se stala Tereza Stonawská (8.C).
Vítězům srdečně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Všechny žáky, kteří se konverzační soutěže v anglickém jazyce zúčastnili, moc chválíme a těšíme se zase za rok. 


Ing. Martina Sutor, Mgr. Beata Aviles Andrade, Mgr. Renata Krosová

Číst dál

BESKYDY – Grail

Looking for the Beskydy Grail

V rámci projektu Beskydy around us ve spolupráci se zážitkovým centrem URSUS v Dolní Lomné proběhlo pilotování další fáze projektu, tentokrát pod názvem Looking for the Beskydy Grail. Vzhledem k situaci s COVID-19 se realizace uskutečnila v hodinách anglického jazyka, v prosinci během výuky, a to v prostorách školy a blízkém okolí. Žáci osmého ročníku se věnovali fauně a floře našeho regionu. Výuka byla zaměřena na čtyři tematické bloky: Life in the Forest, Life around the River, Insight into the Beskydy Forest and Wetlands a Let’s explore the Beskydy Mountains. Věřím, že se hodiny anglického jazyka žákům líbily a obohohatily je nejen po jazykové stránce, ale získali i zajímavé informace o našem regionu. 

Nyní pracujeme a tvoříme nový vzdělávací program The Traditions of the Region, který se bude věnovat tradicím, kultuře, zvykům a životu našich předků. Doufám, že si to opět společně užijeme.

Renata Krosová, koordinátor projektu

Číst dál

MADS – logo

MADS – logo projektu

První aktivitou, která proběhla v rámci mezinárodního projektu MADS, bylo vytvoření loga pro tento projekt. V rámci podzimní výuky vytvářeli naši žáci, především sedmých ročníků, logo projektu. Této soutěže se zúčastnili i žáci prvního stupně.
Poté proběhlo vyhodnocení nejlepšího loga. Loga hodnotili vyučující výtvarné výchovy a koordinátor projektu. Nejhezčí logo vytvořila Laura Vávrová ze 7.B. Gratulujeme! 

Toto logo se poté zúčastnilo online výběrového řízení mezi čtyřmi zeměmi našeho projektu. Tentokrát se nejúspěšnějším logem stalo logo, které reprezentovalo Slovenskou republiku. Tímto se stalo i oficiálním logem projektu MADS.

Renata Krosová, koordinátor projektu

Číst dál

Spolek rodičů – nové vedení

Členská schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice se uskutečnila ve čtvrtek 1.10.2020 v 15:00 hod v jídelně základní školy Bystřice

Program jednání:

 1. Hlavním bodem členské schůze byla volba nového vedení SR. Po hlasování všech zúčastněných členů vzniklo nové vedení SR.

Předseda – Libor Špičák

Místopředseda – Přemysl Branc

Pokladník – Tomáš Solowski

Nové vedení SR děkuje všem členům za obětavou spolupráci v minulých letech a především M. Slaninákovi za skvěle odvedenou práci předsedy. Děkujeme!

2. Schválení výše členského příspěvku.

Vzhledem k současné situaci s COVID-19 se vedení Spolku rozhodlo zručit výběr členského příspěvku 200,-Kč za dítě pro školní rok 2020/2021.

Za SR předseda Libor Špičák

Číst dál

MŠ – ANGLIČTINA

V úterý začíná výuka anglického jazyka v kroužku Angličtina pro předškoláky.

V úterý 6.10. 2020 od 15hod je vyučování určeno pro přihlášené děti z 1.,6. a 7. oddělení pod vedením p. uč. Wapienikové (přihlášené děti si vyzvedne osobně na odděleních, v 15:45h si děti vyzvedávají rodiče v učebně 2, budova ZŠ 402).

Ve středu 7.10.2020 od 15 hod je vyučování určeno pro děti z 2. a 4. oddělení pod vedením p. uč. Krosové (přihlášené děti si vyzvedne osobně na odděleních, v 15:45h si děti vyzvedávají rodiče v učebně 2, budova ZŠ 402).

Číst dál

Projekt: MADS 2020-2022

MADS – Music, art, dance and song join us 2020-2022

Hudba, umění, tanec a zpěv nás spojuje

Cílem mezinárodního projektu MADS je rozvíjet a posilňovat hodnotu evpropského kulturního dědictví (EKD). Kulturní děditctví spojuje Evropu pomocí společné historie a hodnot. Reprezentuje tako bohatství a rozmanitost našich kulturních tradic. Naše společné kulturní dědictví musíme pochopit, vážit si ho a ctít ho. Kulturní dědičví není jen odkazem minulosti. Ukazuje nám i cestu vpřed a pomáhá nám vytvářet naši budoucnost. Kulturní dědictví slibžuje lidi a příšpívá k soudržnosti společnosti. 

Hlavními cíli projektu jsou:

 1. Prostřednictvím aktivit projektu MADS rozvíjet a posilovat hodnotu evropského kutlurního dědictví.
 2. Seznámit se s kulturním dědictvím některých zemí Evropy.
 3. Soustředit pozornost žáků na důležitost ctění a uchovávaní našeho kulturního dědictví.

Základní myšlenkou EKD je, že kulturní dědictví formuje náš každodenní život a v Evropě nás obklopuje na každé rohu v architektuře našich měst a obcí, ale také v přírodě, nacházíme ho v literatuře, hudbě a výtvarném umění, v řemeslech které nám přenechali naši předkové nebo v příbězích, které vyprávíme našich dětem, v jídle, které si vychutnáváme, ve filmech, které sledujeme a ve kterých vše rezenáváme. Kulturní dědictví nás ve své velké rozmanitosti spojuje. Díky technologiím a internentu máme k němu lepší přístup než kdykoliv předtím a můžeme is i uvědomi jeho lokální, národní a současně i společný evropský charakter. 

Projekt má 4 hlavní témata. Hudba, umění, tanec a zpěv. Každá partnerská škola bude zodpovědná za jedno téma. Portugalsko – hudba, ČR – umění, Slovensko – tanec a Španělsko – zpěv. 

V průběhu projektu se budeme zabývat těmito čtyřmi oblastmi a tímto podporovat u žáků zájem o kulturní dědictví obce, regionu, země a seznamovat žáky s kulturním dědictví 4 evropských zemí (ČR, SR, Portugalsko a Španělsko).

Výsledky projektu: Během dvou let bychom chtěli společnou spoluprací vytvořit několik produktů, a to: sborník lidových písní, společenská hra – Kulturní dědictví našich zemí, Video tanců a zvyků, kalendář, záložka do knihy a další společné výrobky.

Během dvou let by měly probíhat setkání v jednotlivých zemích. Výměnné pobyty se budou týkat jak učitelů, tak žáků. Každou zemi navštívíme 2krát.

První společnou aktivitou je soutěž vytvoření loga pro tento mezinárodní projekt MADS.


Číst dál

Projekt: Beskydy -místo, kde žiji

Beskydy – místo, kde žiji 2018-2021

V tomto školním roce pokračujeme třetím rokem v realizaci projektu Beskydy – místo, kde žiji. Tento projekt probíhá ve spolupráci se zážitkovým centrem URSUS v Dolní Lomné. Letos začínáme s hledáním beskydského grálu. Program s názvem Looking for the Beskydy Grail je určen pro žáky 7. ročníku. Žáky vedeme k poznávání tradic a kultury a uchování si vztahu k vlastní identidě, kutluře, tradicím a jazyku. Podporujeme zájem u dětí a mladeže o specifika vlastního regionu, včetně tradic a zvyků většinové společnosti i sociálních, etnických a kulturních menšin. Podporujeme vzdělávací projekty zaměřené na poznávání historie, tradic a kultury.

Budeme využívat kreativní a inovativní potencioniál dětí a mládeže. Budeme realizovat konkrétní výchovně vzdělávací aktivity, které umožní dětem a mládeží přímý kontakt s živou a neživo přírodou v jejím přirozeném prostředí. Budeme vytvářet a realizovat aktivity prohlubující vztah k regionu a také budeme zapojovat žáky do života komunity a do řešení enviromentálních problémů našeho regionu.

Běheme realizace budeme rozvíjet tyto klíčové kompetence: komunikace v cizím jazyce – AJ, schopnost učit se, rozvoj sociální a občanské schopnosti a vytváření kulturního povědomí a vyjádření.

Program Looking for the Beskydy Grail je určen pro žáky 7. ročníku a bude realizován během měsíce října 2020 ve dvou projektových dnech. Jeden ve školním prostředí, druhý den v terénu a zážitkovém centru URSUS.

Poslední program projektu The Treasure of the Region je určen pro žáky 8. ročníku a bude realizován v druhém pololetí toho školního roku 2020-2021.

Číst dál

Projekt: Exon 2017-2020

EXON – konec projektu

The Explorers of nature 2017-2020 (Badatelé přírody 2017-2020)

Tříletý mezinárodní projekt EXON byl zaměřen na jednotlivé složky životního prostředí a základní témata enviromentální výchovy – voda, půda, vzduch, rostliny a  živočichové, člověk, doprava a odpad. Projektu EXON se zúčastnili učitelé a žáci z ČR, SR, PL a Portugalska. Na schůzkách realizačních týmů byly vždy naplánované aktivity na daný školní rok po měsících. Tyto aktivity se plnily na jednotlivých školách během tří let. Během výměnných pobytů žáků se navzájem prezentovala dokumentace o  splněných aktivitách a  fotodokumentace vytvořených výrobků z daných škol. 

Aktivity: logo projektu, nej – ekotřída, světový den bez aut, jízda zručnosti, měsíc zdravé výživy, sbírka pro útulek a následná návštěva psího útulku, sezónní vyzdobovaní tříd – Velikonoce, Vánoce pomocí různých technik a materiálů, karneval – soutěž o nej – ekomasku, sledování počasí, světový Den vody, země, národních parků atd.

Výsledky tříleté spolupráce na jednotlivých školách: 

Logo projektu, video – nelegální skládky v obcích, mapa okolí školy, model vodního toku, herbář, maskot školy, model větrné elektrárny, kvarteto, červená kniha, ppt prezentace – chráněné rostliny a živočichové, národní parky, model mokřad, pracovní listy, CLIL metodiky a omalovánky pro výuku enviromentální výchovy atd.

Společné výsledné produkty: Pexeso – voda, Červená kniha ohrožených rostlin a živočichů, Kvarteto – rostliny a živočichové.

Během tříletého projetku EXON mělo proběhnout 6 výměnných pobytů žáků s učiteli. Vzhledem k situaci COVID-19, byl poslední pobyt v Portugalsku zrušen.

PORTUGALSKO 2017/18 – voda, POLSKO 2017/18 – odpad, půda, ČR 2018/2019 – ovzduší, SLOVENSKO 2018/19 – člověk a jeho zdraví, ČR 2019/20 – doprava PORTUGALSKO 2019/20 – rostliny a živočichové.

Poté také proběhly schůzky realizačních týmů (ředitel, koordinátor, učitelé), na kterých byly plánované aktivity na daný školní rok a proběhlo zhodnocení aktivit z předcházejícího školního roku. SLOVENSKO 2017, PORTUGALSKO 2018, POLSKO 2019, SLOVENSKO 2020. V srpnu 2020 byl celý projekt slavnostně zakončen na Slovensku, na Základní škole v Rakovci nad Ondavou – ve škole hlavního koordinátora projektu EXON.

Všem zúčastněným žákům, učitelům, rodičům, zaměstnancům školy a především vedení naší školy děkuji za svělou tříletou spolupráci.

Číst dál

Členská schůze spolku rodičů

Členská schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice se uskuteční ve čtvrtek 1.10.2020 v 15:00 hod v jídelně základní školy Bystřice

Program jednání:

 1. Úvod
 2. Aktuální informace a plánované akce v letošním školním roce
 3. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka pro školní rok 2020 – 2021
 4. Schválení rozpočtu pro školní rok 2020/2021
 5. Schválení výše členského příspěvku
 6. Diskuse
 7. Závěr

Prosíme o dodržování aktuálních hygienických nařízení.

Miroslav Slaninák

Předseda spolku

Tel: +420 725 050 943

srps@bystrice.cz

Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice

Bystřice č. 848, 739 95

https://www.facebook.com/srpsBystrice/
spolek rodičů_320

Číst dál

Školní ples 2020 – Děkujeme!

Dne 15.2.2020 proběhl již tradiční školní ples ZŠ a MŠ Bystřice. Na ples se přišlo pobavit 216 rodičů a přátel školy. Děkujeme jim, že se přišli pobavit a tímto zároveň přispět na akce pro naše děti. Tímto chceme poděkovat i Všem rodičům naší školy a sponzorům za botahé finanční dary a výrobu kotiliónů. Také děkujeme za 85 darů, které jste věnovali do tomboly a které udělaly radost nejednomu z účastníků plesu. Další velký dík patří našim deváťákům za nádhernou polonézu a učitelskému sboru za podporu a pomoc při organizaci této akce. Doufáme, že se Vám ples líbil.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017