Archiv autora

SR – příspěvky pro děti 18/19

Vážení rodiče, dne 25. září 2018 se konala  členská schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice (zápis z této schůze najdete v sekci Sdružení rodičů – zápisy ze schůzí). Zde uvádíme schálený rozpočet financí pro děti 2018/2019. Myslíme si, že finanční podpora ze strany Spolku rodičů není malá a proto neváhejte a přijďte nám pomoct na kteroukoliv akci, kterou pořádáme. V případě zájmu kontaktujte předsedu spolku pana  Miroslava Slanináka. schválený rozpočet pro 2018_2019

Číst dál

Spolek rodičů (SR) 2018-2019

Vážení rodiče, 25. září 2018 v 15:15 hodin proběhne v jídelně Základní školy Bystřice 848

schůze Spolku rodičů ZŠ a MŠ Bystřice

Program jednání:
 • Obecné informace
 • Informace o připravovaných akcích Spolku rodičů
 • Schválení výše členského příspěvku na školní rok 2018/2019
 • Diskuse
 • Závěr
Miroslav Slaninák, předseda Spolku rodičů

Číst dál

Aj 4.ročník – Bored King

The Bored King je divadelní hra, kterou se pokusili ztvárnit žáci 4.tříd v anglickém jazyce. Tuto hru opravdu pečlivě nastudovali všichni žáci a předvedli svůj výkon v 9 skupinkách. Po nácviku, nahrávce a zhodnocení, si žáci mezi sebou zvolili to nejlepší provedení. 1. místo – 4.B (Darja Sobolová – 19 hlasů), 2. místo 4.A (Matěj Fojkes – 11 hlasů), 3.místo 4.C (Viktorie Bystroňová – 10 hlasů). Všechny děti chválím za krásný výkon.

Číst dál

Radovánky 2018 – soutěž

I tentokrát jsme zrealizovali soutěž v rámci základní školy pod názvem Výběr peněžních darů. Šanci zvítězit měli všichni, neboť všichni žáci obdrželi obálku se vstupenkami a informacemi ohledně Radovánek. V tomto školním roce jsme celkem vybrali neuvěřitelných 73 500,- Kč v rámci ZŠ Bystřice. Tyto peníze byly použity na kolotoče a doprovodný program během radovánek, ale především na ostatní aktivity všech žáků během školního roku. Vítězové této soutěže jsou: 1. místo – 1.A (240,-Kč/žáka),  2. místo – 2.A (211,10,-Kč/žáka), 3. místo – 5.A (210,50,-Kč/žáka). Ostatní děti z celé ZŠ obdrželi sladkou odměnu a poděkování od Spolku rodičů.

Číst dál

Školní radovánky spojené s oslavami 90 let otevření české školy

I když nám vyhlídky meteorologů od sobotního rána nepřály, stále jsme doufali. Počasí se nakonec umoudřilo a my jsme si mohli užít tento slavnostní den s našimi dětmi a přáteli. Program byl skutečně pestrý, protože byl spojený s 90letým výročím české školy. Tentokrát děti nevystupovaly podle ročníků, jak jsme byli zvyklí, ale tématika jednotlivých vystoupení se týkala 90. letého výročí, a proto se vše odvíjelo od roku 1927 až do současnosti. Po úvodních proslovech se o průvodní slovo postarali žáci 9. tříd, a to Ondřej Žáček a Tereza Hloužková. Jako vzpomínku na slavnostní den otevření školy předvedli žáci 8. tříd pořadová cvičení. Poté následoval projev p. ředitele o historii školy. Děti z MŠ zahájily vystoupení tanečky na motivy lidových písní. Poté již program pokračoval po desetiletích.  Předvedli se fotbalisté a roztleskávačky, pracovníci mlékárny, svaz sokolů, poupata a akrobaté. V roce 1957 následovala cesta do vesmírných dálek, pak rok 1968, přestavba hostince na MŠ, kruhový trénink, cvičení spojené s tématikou vody (krytý bazén) a 9. třídy se rozloučily s vlastní adaptací na film Mamma Mia. Protože nás doprovázelo báječné počasí, tak si rodiče mohli dát skvělé speciality, zákusky a další dobroty, které pro ně připravil Spolek rodičů. Děti si dosytnosti zatočily hlavy na housenkové dráze a dalších atrakcích, které měly, stejně jako minulý rok od nás zdarma. Žáci 9. tříd se s ostatními rozloučili diskotékou v jejich režii, odpoledne nám všem zpříjemnilo vystoupení skupiny Blaf a večer jsme spolu strávili za doprovodu již klasické diskotéky. Tímto Vám Všem děkujeme! Dětem děkujeme za krásný program. Vedení školy, učitelům a ostatním zaměstnancům za nácvik programu a organizaci v průběhu celé akce. Rodičům děkujeme za finanční dary, zákusky, pomoc při přípravě stánků a pomoc při prodeji ve stáncích během radovánek. Veškerý servis byl pro Vás zajištěn ve 14 stáncích a 4 vstupech. Celkem náš tým potřeboval 50 lidí, kteří se o Vás starali až do 1 hodiny v noci. Vzhledem k Vaší vstřícnosti a aktivní spolupráci si můžeme každý rok užívat tento nádherný den, kdy je zcela jistě každý rodič pyšný na své dítě. Spolek rodičů ZŠ a MŠ Bystřice

Číst dál

English morning

Dne 18.6.2018 proběhla na naší škole výuka angličtiny s rodilým mluvčím pod názvem English morning orgazinovaná společností INFINITY. Tento tříhodinový blok byl určen pro žáky 6. a 7.tříd. Zúčastilo se ho 25 dětí, které byly rozděleny do dvou skupin. Děti byly přivítány americkým manželským párem z Arizony. Po přivítání proběhla prezentace o Arizoně. Druhá část byla věnovaná tématu ANIMALS a samozřejmě proběhlo spoustu aktivit, týkajících se této záležitosti. Poslední hodinka se týkala tématu FOOD. Děti pracovaly na projektech, připravovaly salát z čerstvých surovin pomocí instrukcí lektora. Na závěr byla všechna témata shrnuta a následovalo rozloučení. Všem žákům se English morning velice líbilo a tímto děkujeme agentuře INFINITY, že nám zprostředkovala setkání s rodilými mluvčími.

Číst dál

Soutěž – Výběr darů na Radovánky

I letos vyhodnotíme ty nejlepší třídy, kterým se podařilo získat nejvíce peněz za vstupenky a finanční dary rodičů.
I letos jsme se rozhodli odměnit všechny třídy nějakou sladkostí a ti nejlepší se mohou těšit na větší odměnu. Vyhodnocení proběhne poslední školní týden.
Za vstupenky a na organizaci radovánek jste přispěli celkovou částkou 103 100,- Kč (školka – 29 600,- Kč, škola – 73 500,- Kč). Díky Vám a sponzorům, Cieslar s.r.o, RM Corporation s.r.o. (Blackcomb), Babilon elektromontáže s.r.o. a taky obci Bystřice se nám podařilo opět dětem zajistit kolotoče a atrakce ZDARMA a připravit pro Vás zajímavý program s koncertem kapely BLAF.

Spolek rodičů ZŠ a MŠ Bystřice

Číst dál

ZÁJEZD ANGLIE

Oxford, Londýn a megality, 9.5.-14.5.2018

Ve středu 9.5.2018 v ranních rodinách jsme se vydali do Velké Británie v počtu 50 dětí, 3 paní učitelky, 1 průvodkyně a 2 řidiči. Projeli jsme Polsko, Německo, Belgii a Francii. Úspěšně jsme se přeplavili do Velké Británie z Donquerku do Doveru. Další den ráno 10.5.2018 jsme si přesunuli hodiny o hodinu zpět a z trajektu jsme mířili přímo na Oxford. Oxford nás ráno přivítal slunečný a počasí nám drželo celý den. Náš den jsme začali jízdou double deckerem z parkoviště do centra Oxfordu a vydali se na procházku do University Park, kde jsme se setkali i s českým odkazem v podobě lavičky Václava Havla.

Číst dál

ŠKOLNÍ RADOVÁNKY

 • Letos spojené s oslavami 90 let otevření české školy
 • Program:
 • 14:00 hod. zahájení, vystoupení našich dětí a žáků
 • 16:00 – 17:00 hod. rozlučková diskotéka pod vedením „deváťáků“
 • 17:00 – 19:00 hod. koncert kapely BLAF
 • 19:00 – 1:00 hod. DISKOTÉKA

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017