Beseda se spisovatelem

Měsíc prosinec se na druhém stupni nesl v duchu literárních besed. Naše pozvání přijal spisovatel a nadšený propagátor četby Jan Sviták, který nás zábavným a poučným způsobem zavedl do světa literatury a vlastní autorské tvorby. S žáky hovořil nejen o důležitosti četby pro rozvoj naší fantazie, kreativního myšlení a slovní zásoby, ale množstvím vlastních zážitků z jeho spisovatelské kariéry nám ukázal, jak nelehká a strastiplná je cesta knihy od prvního nápadu, samotného průběhu psaní, až k předání konečné verze nakladateli. Došlo i k představení jeho vlastních titulů a k autorskému čtení hororu Temný dům, jenž sklidil u žáků nebývalý čtenářský ohlas. Jan Sviták nám svou přednáškou ukázal nejen důležitost četby jako takové, ale svým originálním autorským rukopisem motivoval žáky k novým přístupům ve slohu. Na jeho odkaz chceme dále navázat a v hodinách českého jazyka více rozvíjet dnes populární tvůrčí psaní.

Mgr. Kateřina Brozdová

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017