Beskydy – Beauties around us!

Od  8.4. do 12.4.2019 proběhla realizace druhého vzdělávacího programu Beauties around us. Tento program si vyzkoušeli žáci 6.B. Tentokrát se výuka týkala o něco náročnějších témat: Important and interesting places, Giving directions, Important events  – dožínky, jarmarky, poutě, rozsvícení stromku, Protection of the environment, Me and my neighbourhood, Traditional cooking, Main festivals – Easter, Christmas, Nature around us (fauna, flora). Výuka opět probíhala v prostorách základní školy, např. děti pekly placki ve školní kuchyňce, ale opět byly využity i neformálních prostory – URSUS, MUZ-IC, město Jablunkov, městský park v Jablunkově. Renata Krosová


© ZŠ a MŠ Bystřice 2017