Beskydy – Hello everybody!

Od  25.3. do 29.3.2019 proběhla realizace prvního vzdělávacího programu Hello everybody v rámci projektu Beskydy – místo, kde žiji. Tento program si vyzkoušeli žáci 5.C. Výuka probíhla v anglickém jazyce, týkala se témat: Village/region where I live, Nature, Festivals, Weather/Seasons, Who am I?, My family and friends, Traditions – art, Hobbies and sport. Výuka probíhala nejen v prostorách základní školy, ale především v neformálních prostorách – URSUS, MUZ-IC,GOTIC, okolí řeky Hluchové.  R.Krosová


© ZŠ a MŠ Bystřice 2017