Projekt: Beskydy -místo, kde žiji

Beskydy – místo, kde žiji 2018-2021

V tomto školním roce pokračujeme třetím rokem v realizaci projektu Beskydy – místo, kde žiji. Tento projekt probíhá ve spolupráci se zážitkovým centrem URSUS v Dolní Lomné. Letos začínáme s hledáním beskydského grálu. Program s názvem Looking for the Beskydy Grail je určen pro žáky 7. ročníku. Žáky vedeme k poznávání tradic a kultury a uchování si vztahu k vlastní identidě, kutluře, tradicím a jazyku. Podporujeme zájem u dětí a mladeže o specifika vlastního regionu, včetně tradic a zvyků většinové společnosti i sociálních, etnických a kulturních menšin. Podporujeme vzdělávací projekty zaměřené na poznávání historie, tradic a kultury.

Budeme využívat kreativní a inovativní potencioniál dětí a mládeže. Budeme realizovat konkrétní výchovně vzdělávací aktivity, které umožní dětem a mládeží přímý kontakt s živou a neživo přírodou v jejím přirozeném prostředí. Budeme vytvářet a realizovat aktivity prohlubující vztah k regionu a také budeme zapojovat žáky do života komunity a do řešení enviromentálních problémů našeho regionu.

Běheme realizace budeme rozvíjet tyto klíčové kompetence: komunikace v cizím jazyce – AJ, schopnost učit se, rozvoj sociální a občanské schopnosti a vytváření kulturního povědomí a vyjádření.

Program Looking for the Beskydy Grail je určen pro žáky 7. ročníku a bude realizován během měsíce října 2020 ve dvou projektových dnech. Jeden ve školním prostředí, druhý den v terénu a zážitkovém centru URSUS.

Poslední program projektu The Treasure of the Region je určen pro žáky 8. ročníku a bude realizován v druhém pololetí toho školního roku 2020-2021.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017