Bystřický zvoneček

Dne 24.4. 2019 se opět po roce uskutečnila pěvecká soutěž Bystřický zvoneček. Letos byla účast více než hojná, zpěváčci se sjeli z okolních škol v počtu 51 dětí a byli rozděleni do tří kategorií. 

Naši školu reprezentovali tito žáci: 1.tř. – Anežka Kružolková, Rozálie Konderlová, 3. tř. – Ema Bruková, Monika Sikorová, Tereza Kubiszová, 4. – 5. tř. – Kateřina Kubaczková, Rút Borská, Jan Bajtek. 

Ve 2. kategorii získala 3. místo Ema Bruková (ze 17 dětí), což je velký úspěch, protože konkurence byla opravdu velká.

Všichni zpěváci byli připraveni a ačkoliv se někteří dostali k mikrofonu až po čtyřech hodinách čekání, přesto podali skvělý výkon a mají proto velkou pochvalu i od poroty. 

Emě tedy ještě jednou gratulujeme a všem zpěvákům přejeme další úspěchy a především radost ze zpívání.

D. Sikorová


© ZŠ a MŠ Bystřice 2017