• Home
 • Mateřská škola

Distanční výuka v MŠ

Milí rodiče, i přesto, že se zatím většina předškoláků zúčastňuje prezenčního vzdělávání, spouštíme od 05. 11. 2020 distanční výuku pro ty, kteří zůstali ze zdravotních či rodinných důvodů doma. Našim cílem není na rodinu přenášet tíhu řízeného a cíleného vzdělávacího procesu, nýbrž umožnit rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova dětí.

Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky:

Dítě a jeho tělo

 • dostatek volného pohybu,
 • praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…);
 • sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);
 • hry s pískem apod.
 • hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;

Dítě a jeho psychika

 • čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího);
 • zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…);
 • hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…);
 • hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…);
 • manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar…);
 • třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…);
 • hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku…) apod.

Dítě a ten druhý

 • společenské hry;
 • hry s pravidly;
 • komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.

Dítě a společnost

 • zvyky a tradice ve svém okolí;
 • pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…);
 • námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);
 • poslech hudby, seznamování s uměním apod.

Dítě a svět

 • poznávání okolí;
 • pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);
 • seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…).

• www.predskolaci.cz

• www.detsky-web.cz

Číst dál

Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče, žádám Vás o spolupráci ve věci provozu mateřské školy v době podzimních prázdnin, tj. v týdnu od pondělí 26. 10 – 30. 10 2020 (vyjma středy 28. října, kdy je státní svátek).

Jste-li schopni zajistit své děti doma, nezapisujte je prosím do mateřské školy na tyto dny. Jsme v současné době kapacitně plně vytíženi a řešíme v souvislosti s nastalou nepříznivou epidemiologickou situací personální problémy. Provoz zajistíme prioritně pro rodiče, kteří pracují ve zdravotnictví a záchranných složkách (policie, hasiči, armáda). Pokud přesto budete potřebovat zapsat dítě do MŠ, zohledníme pouze děti zapsané do čtvrtka 22.10.2020 do 9 hodin. Podmínkou rovněž je, že děti budou zdravé.

Provoz mateřské školy bude probíhat na druhé třídě “ VRABČÁCI“, (pravé křídlo žluté budovy MŠ č. 106).

Děkujeme za pochopení

Číst dál

MŠ – ANGLIČTINA

V úterý začíná výuka anglického jazyka v kroužku Angličtina pro předškoláky.

V úterý 6.10. 2020 od 15hod je vyučování určeno pro přihlášené děti z 1.,6. a 7. oddělení pod vedením p. uč. Wapienikové (přihlášené děti si vyzvedne osobně na odděleních, v 15:45h si děti vyzvedávají rodiče v učebně 2, budova ZŠ 402).

Ve středu 7.10.2020 od 15 hod je vyučování určeno pro děti z 2. a 4. oddělení pod vedením p. uč. Krosové (přihlášené děti si vyzvedne osobně na odděleních, v 15:45h si děti vyzvedávají rodiče v učebně 2, budova ZŠ 402).

Číst dál

Informace pro rodiče dětí MŠ

Prosíme všechny rodiče, aby si předem přečetli nový školní a provozní řád MŠ umístěný v dokumentech MŠ zde na webových stránkách.

Dále aby respektovali to, že se v prostorách MŠ se budou zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu a nesmí vstupovat do prostor třídy a herny a dále upozorňuji na zákaz zdržování se na školní zahradě.

Dbejte prosím na zvýšenou hygienu a při doprovodu dětí do budovy mateřské školy používejte roušku.

Metodické pokyny obdrží všichni na jednotlivých třídách.

Všem přejeme úspěšný začátek školního roku!

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Rozdělení nově přijatých dětí do jednotlivých tříd v mateřské škole

 SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020– 2021

1. TŘÍDA KOSÍCI

5/20   6/20   7/20   8/20   20/20   24/20  43/20   44/20

2. TŘÍDA VRABČÁCI

2/20   9/20  10/20  11/20   15/20   18/20   27/20   32/20  37/20   38/20   48/20

3. TŘÍDA SLAVÍCI

3/20   22/20   23/20   31/20   39/20   47/20

4. TŘÍDA SOVIČKY

16/20   17/20     34/20   41/20 

5. TŘÍDA DATLÍCI

12/20   21/20   28/20   46/20 

6. TŘÍDA DROZDÍCI

1/20   4/20   13/20    14/20    26/20    42/20    33/20   45/20

7. TŘÍDA SÝKORKY

19/20   25/20   30/20  35/20    36/20   40/20  

Informace pro nově příchozí děti a rodiče

Děti budou v MŠ potřebovat plastový hrníček, přezůvky a náhradní oblečení. Bude jim přidělená značka a podle té se budou v prostorách MŠ dále orientovat. (Botník, šatní skříňka, umývárna atd…) Se značkou se seznámí v prostorách jednotlivých tříd.

Na všechny děti se těšíme!

Kolektiv pedagogů MŠ.

Číst dál

Rozdělení dětí MŠ v době prázdninového provozu

Rozdělení dětí z jednotlivých tříd bude následovné:

 • Děti 1. a 3. třídy budou spojeny v prostorách 1. třídy u Kosíků (levé křídlo centrální budovy MŠ)
 • Děti 2., 5. a 6. třídy budou spojeny v prostorách 2. třídy u Vrabčáků (pravé křídlo centrální budovy MŠ, přízemí)
 • Děti 4. a 7. třídy budou spojeny v prostorách 6. třídy u Drozdíků (pravé křídlo centrální budovy MŠ, 1. patro)

Připomínáme, že provoz MŠ bude probíhat pouze pro přihlášené děti v období 1.-31. 7. 2020.

Mateřská škola bude otevřena od 6:30 – 16:00.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017