• Home
 • Mateřská škola

Otevření mateřské školy

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 6.4.2021 se povoluje osobní přítomnost dětí od pondělí 12.dubna 2021:

 1. které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině s maximálním počtem 15 dětí
 2. dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16. odst9. školského zákona (logopedická třída)
 3. dětem v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni ve vybranných profesích IZS

Děti – předškoláci budou docházet do tříd, ve kterých jsou zařazeny v normálním provozu. To platí i pro děti z bodu 3.

Aby dítě mohlo docházet do mateřské školy, musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 1. Dítě musí být otestováno antigenním nebo PCR testem na onemocnění Covid 19 ve zdravotnickém zařízením, a to s negativním výsledkem. Potvrzení o výsledku ne starším 48 hodin předloží žák při vstupu do školy, na základě tohoto povrzení mu bude umožněna účast v prezenční výuce.
 2. Dítě bude testováno na přítomnost onemocnění Covid 19 samotesty při příchodu do mateřské školy v 8 hodin ve své třídě za dohledu své učitelky. V případě negativního výsledku mu bude umožněna účast v mateřské škole.
 3. Dítě se prokáže certifikátem o druhé dávce očkování proti Covid 19 starším 14 dnů.
 4. Zákonný zástupce doloží, že od posledního pozitivního PCR testu na onemocnění Covid 19 uplynulo méně než 90 dnů (samozřejmostí je, že t. č. žák nesmí být Covid pozitivní). Potvrzení vydá lékař.

Na naší škole bude testování probíhat dvakrát v týdnu (vždy v pondělí a ve čtvrtek) pomocí samotestů Singlclean.
Popis testování zde: pro rodiče | testování.edu.cz .
Při testování budou nápomocni vyškolení zdravotníci.

Děti nemusí mít během pobytu zakrytá ústa.

Dětská skupina pro děti zaměstnanců vybraných profesí

Dále upozorňuji, že mimořádným opatřením byly rozšířeny výjimky pro děti zaměstnanců vybraných profesí (seznam vybraných profesí viz níže).

Děti těchto zákonných zástupců mohou tedy navštěvovat mateřskou školu.

V případě, že máte nárok na zařazení vašeho dítěte do této skupiny a hodláte tento nárok využít, prosíme, kontaktujte co nejdříve vedení školy.

Těšíme se na shledání s našimi žáky.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Pozn.: určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzení zaměstnavatele.

Mateřská škola bude standardně otevřena v době od 6.30 do 16 hodin.

.

Číst dál

MŠ – Distanční výuka

Milí rodiče,

naše školka zahajuje distanční výuku pro předškoláky z důvodu plošného uzavření mateřských škol. Chápeme, že když máte doma školáka, je už i tak distanční výuka dost složitá….navíc je ještě potřeba sladit s „home office“  nebo péčí o mladšího sourozence.

Podporujme, proto rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi a to např., dostatkem volného pohybu, hry se stavebnicemi, zapojení do běžných činností (utírání nádobí, prostírání stolu atd.,), sebeobslužné činnosti, čtení s dětmi (povídání si o čteném, pokládání jednoduchých otázek, popsání obrázku atd.)

Využijte již nabízených stránek, kde se můžete inspirovat při vzdělávání dětí. www.predskolaci.cz, interaktivní učebnice “ zápis je tu“, webinář 

beseda pro rodiče předškoláků

Distanční výuka v týdenních cyklech:

Paní učitelky si pro Vás také připravili pracovní listy (vždy v týdenním cyklu), které je možno si vyzvednout v tištěné podobě během týdne od pondělí 8. března do pátku 12. března, od 7.00 hod – 15.00 hod. ve vestibulu základní školy (krabice s označením MŠ). Poté každé pondělí (po dobu uzavření MŠ) budou pro Vás připraveny nové pracovní listy.

Potěší nás, když přinesete vypracované pracovní listy k nahlédnutí zpět do MŠ po jejím otevření. Přejeme Vám pevné zdraví a brzký návrat nás všech do školky. Kolektiv MŠ

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím obracejte se na zástupkyni pro předškolní vzdělávání p. Šrámkovou na tel. čísle 730 330 492.


Distanční výuka od 6.4.2021 – 9.4.2021

Zima nám ještě ukazuje svou sílu, ale my už toužíme po jaru a těšíme se na sluneční paprsky. Čekání si můžeme tento týdne zpříjemnit třeba jarními činnostmi nebo pokusy, které jsme si pro Vás připravili. Chtěli bychom dětem přiblížit vlastnosti vnějšího světa zábavnou formou. Posilujeme tak přirozené poznávací city, rozvíjíme všechny smysly a osvojujeme si praktické dovednosti. Až půjdete na procházku, nespěchejte. Zpomalte a vnímejte podněty okolo sebe. Pozorujte mraky, poslouchejte ptáčky a přitom si s dětmi povídejte. Zprostředkujte dětem krásu přírody, která se ukrývá v maličkostech. Děkujeme

1)Jarní hra

2) Puzzle jaro

3) Píseň – „vozilo se slunce“- Až půjdete na procházku, můžete si vzít sebou křídy a namalovat sluníčko –  třeba před školou 

Jarní slunce – YouTube

4) Housenka

(1950) Pinterest

5) Spojovačka

6) Pokusy

sikovny-cvrcek.cz/pokusydeti

Studený porcelán – Dobré tipy domů (dobretipydomu.cz)

Distanční výuka od 29.3.2021 – 2.4.2021

Tento týden jsme si pro Vás připravili různorodé činnosti motivované obdobím Velikonoc. Zaměřili jsme se na předčtenářskou gramotnost, dodržení dějové linie příběhu, zdokonalování vyjadřování, osvojení si tradic, rozvíjení fantazie a jemné motoriky při barvení vajíček, praktických cvičeních, pečení beránka atd. Nezapomínejte si vyjít někam na procházku, objevovat krásy probouzející se přírody.

Dáváme na výběr více možností, je to jen na Vás, co si vyberete. 1)Malovaná ptáčata

2)Velikonoční zajíček

Okamih – Velikonoční tvoření – YouTube

zdobení kraslic — výtvarné návody a postupy na tvoření (vytvarne-navody.cz)

3)Velikonoční pexeso

4) Velikonoční týden

5) Procvičení ručiček a hlavičky

https://www.facebook.com/dott.ssamucipedagogista/videos/820189292189097/

https://www.facebook.com/watch/?v=3813412292083439

Pracovní listy od 22.3.2021 – 26.3.2021 „TĚŠÍME SE NA VELIKONOCE“

I když to tak venku nevypadá, přivítejme spolu blížící se svátky jara. Tento týden se zaměříme na sluchové vnímání, rozvíjení fantazie, základních pohybových dovedností, ramenního kloubu, zápěstí a lokte, upevňování logického myšlení.

„Není krásnější smích než smích šťastných dětí“

Zacvičte si, protáhněte si tělíčko

Velikonoční říkanka

Vytleskej si jednotlivé obrázky a urči počáteční hlásku

Namaluj si velikonoční vajíčko podle své fantazie

Pracovní list

Jarní procházka

Cviky k uvolnění ruky, zápěstí

Jarní pexeso

Nezapomínejme na správný úchop tužky

JAK SPRÁVNĚ DRŽET TUŽKU 1. díl | Dobrý Krámek.cz – YouTube

Pracovní listy od 15.3.2021 – 19.3.2021 „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“

Pracovní listy se zaměřením na rozvíjení logického myšlení, posilování prostorové představivosti, obohacování slovní zásoby, užití pojmů: na, nad, pod, vedle, posilování schopnosti pokračovat v započatém řazení prvků, osvojení si číselné řady, kresba lidské postavy a uvědomění si její stavby.

Pracovní list 1: Namaluj do čtverce stejný počet tvarů, jako je teček na kostce, a všechny pak vybarvi

Pracovní list 2: Dokresli lidské tělo. Doplň oči, ústa, krk, vlasy….

Pracovní list 3: Pokračuj ve střídání tvarů

Pracovní list 4: Kresli podle diktátu: míč pod stůl, hrnek na stůl, židli vlevo od stolu, kočárek vpravo od stolu, botu před stůl, sluníčko nad stůl, hrušku do misky, vagonek za vláček

Pracovní list 5: Vyarvi obrázek z geo. tvarů a dokresli ho

INSPIRATIVNÍ VIDEA PRO RODIČE

Věříme, že pro Vás budou tato videa inspirací a motivací pro vzdělávání dětí přirozeným způsobem v domácím prostředí.

Zde jsou odkazy na jednotlivá videa:

Úvod k sérii Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy – YouTube

Čteme spolu (část ze série Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy) – YouTube

Spolu na zahradě (část ze série Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy) – YouTube

Pečeme spolu (část ze série Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy) – YouTube

Pracovní listy od 8.3.2021 – 12.3.2021 „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“

Pracovní listy se zaměřením na logické myšlení, prostorové a zrakové představivosti, rozvíjení matematických představ, uvolňovací cviky, rozvoj slovní zásoby. Prosíme rodiče, aby při plnění úkolů dbali na správný úchop psacího náčiní a správného posedu u stolu.

ÚCHOP PSACÍCH POTŘEB https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-drzet-tuzku/  

POSED U STOLU https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-sedet-nejen-ve-skole/  

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je uchop.jpg.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Spravny-sed.jpg.

Pracovní list 1: Nauč se malovat deštník a dokonči předepsaný vzor

Pracovní list 2: Pracuj podle diktátu maminky( zakroužkuj tmavé kolečko, krátkou šálu….)

Pracovní list 3: Doplň chybějící znaky do prázdného okénka, aby se v tabulce objevily všechny čtyři znaky právě jednou

Pracovní list 4: Vybarvi omalovánku: jedna tečka…žlutá barva, dvě tečky….oranžová barva, tři tečky…zelená barva, čtyři tečky…červená barva…pět teček….hnědá barva, šest teček…modrá barva

Pracovní list 5: Urči, který obrázek je první, poslední, druhý, předposlední….Který obrázek je před tulipánem, za sněhulákem….


1.3. 2021- 5. 3. 2021  Jarní prázdniny

Číst dál

MŠ – interaktivní učebnice

Máme pro Vás tip na dlouhé zimní večery a to v podobě interaktivní učebnice s názvem „zápis je tu“. Tato kniha obsahuje základ: poznávání barev, tvarů, orientace v prostoru i v čase, předpočetní představy atd. To vše v neotřelé, zábavné, a přitom odborně zpracované podobě.

Zdarma můžete využívat do 30. dubna 2021 na stránkách https://nns.cz/predskolak/zapis-je-tu/

Číst dál

MŠ – Poděkování

Ve středu 27. ledna 2021 se na každé třídě odehrál karneval. K vidění bylo spousty masek od princezen až po odvážné superhrdiny. Celou školkou panoval smích a veselí.

Rodičům děkujeme za krásné masky a nemalé díky patří Spolku rodičů a přátel školy za občerstvení a pamlsky pro děti.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017