• Home
 • Mateřská škola

Informace pro rodiče dětí z MŠ

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ovšem jak už to bývá, ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit. Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními:

 • věnujte čas cíleně dětem, věnujte se jim, povídejte si
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe, oblékání, hygiena)
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o zvířata či květiny)
 • dbejte na pravidelný režim
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí)
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, hádanky, hry na něco)
 • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte k přečtenému jednoduché otázky
 • společně zpívejte, kreslete, modelujte, malujte, hrajte hry (jako výborná inspirace ke všem těmto úkonům poslouží např. Pinterest)
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte (logopedická cvičení, pohybové hry, sebeobslužné činnosti)
 • využijte pro inspiraci výukové programy na internetu https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni,
  https://www.babyonline.cz/skolka-hrou , https://www.projektzdravidetem.cz/www/zdravici nebo rozhlasový pořad Českého rozhlasu – Rádio Junior.
 • povídejte si s dětmi o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Díky Vám všem.

Číst dál

Školka hrou v době epidemie

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám nabídli inspiraci k vyplnění společného času s dětmi. Jedná se o cyklus Školka hrou v době epidemie, která je vedená hravou formou podle kvalitních materiálů. Každý den můžete najít nová cvičení buď na FB Babyonline www.facebook.com/Babyonline.cz nebo přímo na webu: www.babyonline.cz/skolka-hrou.

Přejeme v této nelehké době spoustu sil!

Kolektiv pedagogu MŠ

Číst dál

Omezení provozu MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky jsme se rozhodli omezit provoz MŠ na jednotlivých třídách.

Děti budou rozděleny takto:

Děti 1., 3. a 5. třídy (Kosíci, Slavíci a Datlíci) budou spojeny v prostorách 1. třídy u kosíků.

Děti 2. a 6. třídy (Vrabčáci a Drozdíci) budou spojeny ve 2. třídě u Vrabčáků.

Děti 4. a 7. třídy (Sovičky a Sýkorky) budou spojeny ve 4. třídě u Soviček.

Prosíme všechny rodiče pobírající mateřskou, či rodičovský příspěvek, aby si své děti ponechali doma. Stejná prosba platí také pro rodiče pobírající ošetřovné na starší sourozence.

Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte učitelkám MŠ, setrvali co nejkratší dobu v prostorách školky. Toto opatření se týká zamezení šíření viru Covid-19.

Děkujeme za pochopení a o další situaci Vás budeme nadále informovat.

Číst dál

Informace k zápisu dětí do 1. třídy ZŠ

Ve čtvrtek 16. 4. 2020 budou probíhat zápisy dětí do 1. ZŠ. Místo průběhu zápisu bude ještě upřesněno. K zápisu mějte prosím připravený Váš občanský průkaz a rodný list dítěte.

Čas zápisu si je nutné předem dohodnout v kanceláři zástupkyně pro předškolní vzdělávání, paní Milady Šrámkové. Nebo telefonicky na 558 558 260.

Víc informací o tom, co by děti měly zvládnout pro úspěšný vstup do 1. třídy Vám poskytnou paní učitelky na jednotlivých třídách.

Číst dál

Informace k plaveckém výcviku

Blíží se nám začátek plaveckého výcviku, na který se všechny naše děti moc těší. Pro děti 1., 2., 3., 4. a 7. třídy začne plavecký výcvik ve čtvrtek 26.3. 2020 od 10 hodin. A pro děti 5. a 6. třídy v pátek 27.3. 2020 od 8:15 hodin.

Děti potřebují ručník a plavky, děvčátka prosím culíky. Děti ze školky na plavecký výcvik odvede vždy paní učitelka z vaši třídy.

Číst dál

Probuďte v dětech čtenáře

Ve čtvrtek 5.3. proběhne v prostorách 3. třídy MŠ od 16:00, hravý, čtivý interaktivní seminář pro rodiče s dětmi.

Na semináři se dozvíte o tom, jaká je kvalitní současná literatura pro děti. Jak a co číst dětem. Jak rozečíst starší děti, co pro kluky a co pro holky. A čeká vás spousta zajímavých tipů jak s knihou pracovat.

Světem dobrých knih vás provede máma, knihovnice, lektorka a čtenářka Marika Zadembská.

Zájem hlaste u p. učitelek na svých třídách.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017