• Home
 • Mateřská škola

Angličtina v MŠ

Vzhledem k usnesení vlády o vzdělávání vyšších ročníků distančním způsobem, je výuka anglického jazyka pro předškolní děti zrušena až do odvolání. Pokud nebude možno kurz zahájit do února 2021, budou peníze vráceny zpět.

Děkujeme za pochopení

Číst dál

Angličtina – MŠ

Od ledna se opět spouští výuka anglického jazyka pro předškolní děti. Každé úterý je vyučování určeno pro přihlášené děti z 1.,6. a 7. třídy pod vedením p. uč. Wapienikové.

Každou středu je pak vyučování pro děti z 2. a 4. třídy pod vedením p. uč. Krosové . Po skončení výuky si děti vyzvedávají rodiče v učebně 2, budova ZŠ 402 v 16.15 h.

POZOR ZMĚNA – výuka anglického jazyka bude trvat 90 min.

Číst dál

Distanční výuka v MŠ

Milí rodiče, i přesto, že se zatím většina předškoláků zúčastňuje prezenčního vzdělávání, spouštíme od 05. 11. 2020 distanční výuku pro ty, kteří zůstali ze zdravotních či rodinných důvodů doma. Našim cílem není na rodinu přenášet tíhu řízeného a cíleného vzdělávacího procesu, nýbrž umožnit rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova dětí.

Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky:

Dítě a jeho tělo

 • dostatek volného pohybu,
 • praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…);
 • sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);
 • hry s pískem apod.
 • hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;

Dítě a jeho psychika

 • čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího);
 • zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…);
 • hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…);
 • hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…);
 • manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar…);
 • třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…);
 • hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku…) apod.

Dítě a ten druhý

 • společenské hry;
 • hry s pravidly;
 • komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.

Dítě a společnost

 • zvyky a tradice ve svém okolí;
 • pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…);
 • námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);
 • poslech hudby, seznamování s uměním apod.

Dítě a svět

 • poznávání okolí;
 • pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);
 • seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…).

• www.predskolaci.cz

• www.detsky-web.cz

Číst dál

Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče, žádám Vás o spolupráci ve věci provozu mateřské školy v době podzimních prázdnin, tj. v týdnu od pondělí 26. 10 – 30. 10 2020 (vyjma středy 28. října, kdy je státní svátek).

Jste-li schopni zajistit své děti doma, nezapisujte je prosím do mateřské školy na tyto dny. Jsme v současné době kapacitně plně vytíženi a řešíme v souvislosti s nastalou nepříznivou epidemiologickou situací personální problémy. Provoz zajistíme prioritně pro rodiče, kteří pracují ve zdravotnictví a záchranných složkách (policie, hasiči, armáda). Pokud přesto budete potřebovat zapsat dítě do MŠ, zohledníme pouze děti zapsané do čtvrtka 22.10.2020 do 9 hodin. Podmínkou rovněž je, že děti budou zdravé.

Provoz mateřské školy bude probíhat na druhé třídě “ VRABČÁCI“, (pravé křídlo žluté budovy MŠ č. 106).

Děkujeme za pochopení

Číst dál

MŠ – ANGLIČTINA

V úterý začíná výuka anglického jazyka v kroužku Angličtina pro předškoláky.

V úterý 6.10. 2020 od 15hod je vyučování určeno pro přihlášené děti z 1.,6. a 7. oddělení pod vedením p. uč. Wapienikové (přihlášené děti si vyzvedne osobně na odděleních, v 15:45h si děti vyzvedávají rodiče v učebně 2, budova ZŠ 402).

Ve středu 7.10.2020 od 15 hod je vyučování určeno pro děti z 2. a 4. oddělení pod vedením p. uč. Krosové (přihlášené děti si vyzvedne osobně na odděleních, v 15:45h si děti vyzvedávají rodiče v učebně 2, budova ZŠ 402).

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017