• Home
 • Mateřská škola

Informace vedoucí školní jídelny pro rodiče dětí MŠ

Upozorňujeme rodiče, že poslední tři dny v měsíci červnu nelze provádět odhlášky dětí ze stravného. Pokud víte, že Vaše dítě ve dnech 26.-30. 6. 2020 nebude navštěvovat MŠ, odhlaste jej předem.

Rodiče přihlášených dětí k prázdninovému provozu MŠ uhradí stravné hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny MŠ nejpozději do pátku 12. 6. 2020.

Přeplatky za stravu si rodiče předškoláků mohou vyzvednout v kanceláři vedoucí školní jídelny MŠ ve dnech 29. a 30.6. 2020 (pondělí, úterý). Ostatním dětem budou přeplatky převedeny do dalšího školního roku.

Číst dál

Informace o provozu MŠ v době hlavních prázdnin

V době hlavních prázdnin budou mít děti možnost navštěvovat MŠ v termínu 1.-31.7. 2020. Přihlásit své děti mohou rodiče závazně přihláškou, kterou obdrží na svých třídách.

Podmínkou provozu zařízení bude počet alespoň 12 dětí přihlášených v daný termín. V případě poklesu dětí bude MŠ uzavřena.

Přihlášky prosím odevzdejte na svých třídách do 29.5.2020.

Číst dál

Doplnění informací k provozu mateřské školy

 • Projevy alergie 
  • Děti u nichž se projevují alergické příznaky musí do mateřské školy doložit potvrzení od lékaře, že se jedná o příslušnou alergii a její příznaky.
 • Čestná prohlášení a formuláře
  • V předchozím článku zmíněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění musí podepsat pouze zákonný zástupce dítěte.
 • Výdej stravy v době nepřítomnosti dítěte
  • Výdej stravy zůstává beze změn.
 • Zrušení všech společných aktivit
  • Do konce školního roku jsou zrušeny všechny společné aktivity, včetně focení tabla, divadel, plaveckého kurzu, školních radovánek a výletů.

Číst dál

Otevření mateřské školy

Mateřská škola se otevře v pondělí 18. května 2020.
Provozní doba mateřské školy bude od 7 do 16 hodin.
V provozu bude všech 7 tříd mateřské školy.
Stravování dětí bude probíhat v normálním režimu.

1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

2. Před vstupem do budovy si učitelka převezme dítě a odvede ho do šatny,
rodiče nevstupují do budovy mateřské školy.

3. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

4.  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástuoce  čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, jinak mu vstup do mateřské školy nebude umožněn.
Formuláře tohoto čestného prohlášení budou k dispozici i u přebírajících učitelek.

Čestné prohlášení rodičů dětí mateřské školy – zde

Číst dál

Zápis dětí do mateřské školy

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 • 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
 • 2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).

Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • 1. do datové schránky školy hhsk8qp
 • 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  
 • 3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Bystřice 848
 •  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem v úřední dny  – pondělí a středa od 8 do 11 hodin na ředitelství školy

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Informace pro rodiče dětí z MŠ

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ovšem jak už to bývá, ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit. Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními:

 • věnujte čas cíleně dětem, věnujte se jim, povídejte si
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe, oblékání, hygiena)
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o zvířata či květiny)
 • dbejte na pravidelný režim
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí)
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, hádanky, hry na něco)
 • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte k přečtenému jednoduché otázky
 • společně zpívejte, kreslete, modelujte, malujte, hrajte hry (jako výborná inspirace ke všem těmto úkonům poslouží např. Pinterest)
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte (logopedická cvičení, pohybové hry, sebeobslužné činnosti)
 • využijte pro inspiraci výukové programy na internetu https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni,
  https://www.babyonline.cz/skolka-hrou , https://www.projektzdravidetem.cz/www/zdravici nebo rozhlasový pořad Českého rozhlasu – Rádio Junior.
 • povídejte si s dětmi o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Díky Vám všem.

Číst dál

Školka hrou v době epidemie

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám nabídli inspiraci k vyplnění společného času s dětmi. Jedná se o cyklus Školka hrou v době epidemie, která je vedená hravou formou podle kvalitních materiálů. Každý den můžete najít nová cvičení buď na FB Babyonline www.facebook.com/Babyonline.cz nebo přímo na webu: www.babyonline.cz/skolka-hrou.

Přejeme v této nelehké době spoustu sil!

Kolektiv pedagogu MŠ

Číst dál

Omezení provozu MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky jsme se rozhodli omezit provoz MŠ na jednotlivých třídách.

Děti budou rozděleny takto:

Děti 1., 3. a 5. třídy (Kosíci, Slavíci a Datlíci) budou spojeny v prostorách 1. třídy u kosíků.

Děti 2. a 6. třídy (Vrabčáci a Drozdíci) budou spojeny ve 2. třídě u Vrabčáků.

Děti 4. a 7. třídy (Sovičky a Sýkorky) budou spojeny ve 4. třídě u Soviček.

Prosíme všechny rodiče pobírající mateřskou, či rodičovský příspěvek, aby si své děti ponechali doma. Stejná prosba platí také pro rodiče pobírající ošetřovné na starší sourozence.

Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte učitelkám MŠ, setrvali co nejkratší dobu v prostorách školky. Toto opatření se týká zamezení šíření viru Covid-19.

Děkujeme za pochopení a o další situaci Vás budeme nadále informovat.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017