• Home
  • Mateřská škola

Návštěva nového infocentra a muzea obce Bystřice

V průběhu posledních dní jsme se všemi dětmi mateřské školy navštívili nové bystřické infocentrum a muzeum. Děti byly provedeny a mohly si vyzkoušet všechny prvky, které nové zařízení nabízí. Z muzea děti odcházely plny nově nabytých informací z naši historie. Návštěva se všem moc líbila a určitě jsme zde nebyli naposledy. Tímto chci poděkovat personálu infocentra, který nás prohlídkou provázel, za vstřícnost a ochotu.                

Číst dál

Informace pro rodiče MŠ

Ve dnech 29. a 30. 10. 2018 budou podzimní prázdniny. Děti mateřské školy mají tak automaticky odhlášený oběd. Prosíme rodiče dětí, které budou MŠ navštěvovat v době těchto prázdnin, aby svým dětem oběd přihlásili.
Děkuji
Dagmar Kaletová, vedoucí školní jídelny MŠ

Číst dál

informace o stěhování 7. třídy MŠ

Informujeme rodiče, že v době podzimních prázdnin, tedy ve dnech 29. a 30. 10. 2018, proběhne stěhování 7. třídy MŠ z budovy 402 (stará škola) do budovy 1547 (nová budova mateřské školy). Stěhování bude probíhat kvůli plánované rekonstrukci budovy 402.
Milada Šrámková, zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

Číst dál

Soutěž s panem Popelou

Soutěž s panem Popelou
„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.
Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.
Tři kontejnery jsou umístěny u vchodových dveří k vedoucí školní jídelny a jeden u budovy nové školky.
Děkujeme za zapojení se do projektu.
 

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017