• Home
 • Mateřská škola

Informace pro rodiče dětí MŠ

Prosíme všechny rodiče, aby si předem přečetli nový školní a provozní řád MŠ umístěný v dokumentech MŠ zde na webových stránkách.

Dále aby respektovali to, že se v prostorách MŠ se budou zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu a nesmí vstupovat do prostor třídy a herny a dále upozorňuji na zákaz zdržování se na školní zahradě.

Dbejte prosím na zvýšenou hygienu a při doprovodu dětí do budovy mateřské školy používejte roušku.

Metodické pokyny obdrží všichni na jednotlivých třídách.

Všem přejeme úspěšný začátek školního roku!

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Rozdělení nově přijatých dětí do jednotlivých tříd v mateřské škole

 SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020– 2021

1. TŘÍDA KOSÍCI

5/20   6/20   7/20   8/20   20/20   24/20  43/20   44/20

2. TŘÍDA VRABČÁCI

2/20   9/20  10/20  11/20   15/20   18/20   27/20   32/20  37/20   38/20   48/20

3. TŘÍDA SLAVÍCI

3/20   22/20   23/20   31/20   39/20   47/20

4. TŘÍDA SOVIČKY

16/20   17/20     34/20   41/20 

5. TŘÍDA DATLÍCI

12/20   21/20   28/20   46/20 

6. TŘÍDA DROZDÍCI

1/20   4/20   13/20    14/20    26/20    42/20    33/20   45/20

7. TŘÍDA SÝKORKY

19/20   25/20   30/20  35/20    36/20   40/20  

Informace pro nově příchozí děti a rodiče

Děti budou v MŠ potřebovat plastový hrníček, přezůvky a náhradní oblečení. Bude jim přidělená značka a podle té se budou v prostorách MŠ dále orientovat. (Botník, šatní skříňka, umývárna atd…) Se značkou se seznámí v prostorách jednotlivých tříd.

Na všechny děti se těšíme!

Kolektiv pedagogů MŠ.

Číst dál

Rozdělení dětí MŠ v době prázdninového provozu

Rozdělení dětí z jednotlivých tříd bude následovné:

 • Děti 1. a 3. třídy budou spojeny v prostorách 1. třídy u Kosíků (levé křídlo centrální budovy MŠ)
 • Děti 2., 5. a 6. třídy budou spojeny v prostorách 2. třídy u Vrabčáků (pravé křídlo centrální budovy MŠ, přízemí)
 • Děti 4. a 7. třídy budou spojeny v prostorách 6. třídy u Drozdíků (pravé křídlo centrální budovy MŠ, 1. patro)

Připomínáme, že provoz MŠ bude probíhat pouze pro přihlášené děti v období 1.-31. 7. 2020.

Mateřská škola bude otevřena od 6:30 – 16:00.

Číst dál

Informace vedoucí školní jídelny pro rodiče dětí MŠ

Upozorňujeme rodiče, že poslední tři dny v měsíci červnu nelze provádět odhlášky dětí ze stravného. Pokud víte, že Vaše dítě ve dnech 26.-30. 6. 2020 nebude navštěvovat MŠ, odhlaste jej předem.

Rodiče přihlášených dětí k prázdninovému provozu MŠ uhradí stravné hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny MŠ nejpozději do pátku 12. 6. 2020.

Přeplatky za stravu si rodiče předškoláků mohou vyzvednout v kanceláři vedoucí školní jídelny MŠ ve dnech 29. a 30.6. 2020 (pondělí, úterý). Ostatním dětem budou přeplatky převedeny do dalšího školního roku.

Číst dál

Informace o provozu MŠ v době hlavních prázdnin

V době hlavních prázdnin budou mít děti možnost navštěvovat MŠ v termínu 1.-31.7. 2020. Přihlásit své děti mohou rodiče závazně přihláškou, kterou obdrží na svých třídách.

Podmínkou provozu zařízení bude počet alespoň 12 dětí přihlášených v daný termín. V případě poklesu dětí bude MŠ uzavřena.

Přihlášky prosím odevzdejte na svých třídách do 29.5.2020.

Číst dál

Doplnění informací k provozu mateřské školy

 • Projevy alergie 
  • Děti u nichž se projevují alergické příznaky musí do mateřské školy doložit potvrzení od lékaře, že se jedná o příslušnou alergii a její příznaky.
 • Čestná prohlášení a formuláře
  • V předchozím článku zmíněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění musí podepsat pouze zákonný zástupce dítěte.
 • Výdej stravy v době nepřítomnosti dítěte
  • Výdej stravy zůstává beze změn.
 • Zrušení všech společných aktivit
  • Do konce školního roku jsou zrušeny všechny společné aktivity, včetně focení tabla, divadel, plaveckého kurzu, školních radovánek a výletů.

Číst dál

Otevření mateřské školy

Mateřská škola se otevře v pondělí 18. května 2020.
Provozní doba mateřské školy bude od 7 do 16 hodin.
V provozu bude všech 7 tříd mateřské školy.
Stravování dětí bude probíhat v normálním režimu.

1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

2. Před vstupem do budovy si učitelka převezme dítě a odvede ho do šatny,
rodiče nevstupují do budovy mateřské školy.

3. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

4.  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástuoce  čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, jinak mu vstup do mateřské školy nebude umožněn.
Formuláře tohoto čestného prohlášení budou k dispozici i u přebírajících učitelek.

Čestné prohlášení rodičů dětí mateřské školy – zde

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017