O pricezně Ance

Hoří, hoří, … těmito slovy začala pohádka O princezně Ance, kterou nacvičili žáci školního divadla spolu pod vedením p. učitelek  Petry Michalkové a Blanky Chovancové. Letošní pohádkový příběh byl o neposedné princezně, kterou měl vysvobodit princ, ale jak už to v pohádkách chodí, vše dopadlo úplně jinak, avšak s dobrým koncem. Představení zpěvem  již tradičně doprovázeli žáci školního sborečku pod vedením p. učitelky Renaty Bujnové. Všechna představení pro spolužáky, okolní školy i veřejnost si žáci velmi užili. Za technickou podporu patří poděkování panu učiteli  Igoru Zahradnikovi. A aby měli všichni herci vzpomínku na představení, nesmíme zapomenout na pana Hasalíka, který opět natočil a zpracoval a celý záznam  představení.

Mgr. Jan Čechura

Číst dál

Atletický čtyřboj

Ve středu,19.9.2018,se v Třinci konalo okresní kolo atletického čtyřboje. Naši školu reprezentovala starší děvčata a vedla si výborně. Zcela ovládla skok vysoký, kde se na prvním místě umístila Erika Dordová z 8.A a na druhém Eliška Koštovalová z 9.B. Eliška Koštovalová pak obsadila i druhé místo v běhu na 60 m, kouli kralovala Veronika Kovaříková z 9.B.
Dalšími důležitými členkami byly Simona Kominářová z 8.C a Elen Kafonková z 9.A.
Družstvo starších děvčat obsadilo 4.místo z 11družstev.
Děvčatům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
 • Mgr. Zdeňka Laštůvková

Číst dál

Informace pro rodiče nově příchozích dětí do MŠ

Vážení rodiče nově příchozích dětí,
zařazení Vašich dětí do jednotlivých tříd bude umístěno na hlavních dveřích každé jednotlivé třídy pod přiděleným identifikačním číslem. Další informace budou poskytnuty v kanceláři paní Šrámkové, nebo na tel. 558 558 260.
Ve školce budou děti potřebovat podepsaný plastový hrníček a vhodné přezůvky. V případě, že bude Vaše dítě ve školce i odpoledne, tak pyžamko. Prosíme rodiče, aby měly děti ve svých skříňkách náhradní oblečení.
Všem dětem přejeme hodně štěstí do začátku nového školního roku a na všechny děti se těšíme.

Číst dál

Zahájení výuky ve školním roce 2018/2019

Školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8 hodin na školním náměstí. Po skončení slavnostního zahájení se žáci přesunou do svých kmenových tříd. Zde proběhnou běžné třídnické práce, seznámení se školním řádem a poučení o bezpečnosti. Poté žáci odejdou domů.
 • V pondělí 3. září se nevaří, obědy pro žáky budou od úterý 4. září.
 • Seznamy s rozdělením žáků v 1. a v 6. ročníku zde:  1. ročník,   6. ročník
 • Rodiče žáků 1. ročníku se se svými dětmi přesunou do tříd – 1.A a 1.B budou na budově 402 (stará česká škola) a 1.C bude na nové budově 848 (budova ředitelství, 2. patro). Zde rodiče dostanou základní informace od třídních učitelek. Prosím rodiče, aby svým dětem nekupovali složku na písmenka, podařilo se nám ji zajistit sponzorsky.
 • Zápis do školní družiny proběhne v pondělí 3. září 2018 ve vestibulu hlavní budovy v době od 7 do 10 hodin. Pokud se rodiče nemohou v tuto dobu dostavit, podají žádost na e-mailovou adresu vedoucí vychovatelky mbadurova@zs-bystrice.cz.
 • Mateřská škola zahájí práci v nové budově mateřské školy v pondělí 3. září 2018.
Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Aj 4.ročník – Bored King

The Bored King je divadelní hra, kterou se pokusili ztvárnit žáci 4.tříd v anglickém jazyce. Tuto hru opravdu pečlivě nastudovali všichni žáci a předvedli svůj výkon v 9 skupinkách. Po nácviku, nahrávce a zhodnocení, si žáci mezi sebou zvolili to nejlepší provedení. 1. místo – 4.B (Darja Sobolová – 19 hlasů), 2. místo 4.A (Matěj Fojkes – 11 hlasů), 3.místo 4.C (Viktorie Bystroňová – 10 hlasů). Všechny děti chválím za krásný výkon.

Číst dál

Soutěž – Výběr darů na Radovánky

I letos vyhodnotíme ty nejlepší třídy, kterým se podařilo získat nejvíce peněz za vstupenky a finanční dary rodičů.
I letos jsme se rozhodli odměnit všechny třídy nějakou sladkostí a ti nejlepší se mohou těšit na větší odměnu. Vyhodnocení proběhne poslední školní týden.
Za vstupenky a na organizaci radovánek jste přispěli celkovou částkou 103 100,- Kč (školka – 29 600,- Kč, škola – 73 500,- Kč). Díky Vám a sponzorům, Cieslar s.r.o, RM Corporation s.r.o. (Blackcomb), Babilon elektromontáže s.r.o. a taky obci Bystřice se nám podařilo opět dětem zajistit kolotoče a atrakce ZDARMA a připravit pro Vás zajímavý program s koncertem kapely BLAF.

Spolek rodičů ZŠ a MŠ Bystřice

Číst dál

Vystoupení dětí v DPS

10. 5. 2018 jsme s dětmi byli navštívit seniory, především babičky, v DPS u příležitosti oslavy Dne matek. Drozdíci babičkám zahráli malou pohádku O babičce, která pojednávala o tom, jak se babička stala babičkou. Babičky tak společně s dětmi zavzpomínaly na to, když byly malé holčičky, na to, jak chodily do školy, jak se staly maminkami a nakonec jsme se společně shodli na tom, že babičkou je být nejlepší. Nakonec děti rozdaly babičkám malá vyrobená přání a popřály krásný Den matek.
Děkujeme DPS za spolupráci.

Číst dál

Valentýnská show

 • Prázdniny nám trochu posunuly termín, a tak se naše Valentýnská show uskuteční až tento týden ve čtvrtek dne 22. února 2018.
 • Kde? No přece ve vestibulu školy. Kdy? V době od 15 do 19 hodin. Kdo to pořádá? Ta nejšikovnější děvčata z 8. tříd. Pro koho show je? Pro všechny puberťáky z 2. stupně naší základní školy. No, a co na závěr? Přijďte a uvidíte…
 • A kdo nás bude z dálky jedním okem hlídat? Slečna asistentka Nikol Martynková a paní učitelka Libuše Čechurová.
 • Pořadatelky…Aneta, Barča, a další

Číst dál

Projekt EXON

Cieľom moderného prírodovedného vzdelávania je rozvoj prírodovednej gramotnosti. Jeho úlohou je vzbudiť u žiakov záujem o prírodu a naučiť ich ako ju spoznávame a skúmame. Aktívnym manipulovaním, komunikovaním, bádaním v škole i doma žiak môže rozvíjať svoje prírodovedné kompetencie ako komplex prírodovedných poznatkov, schopností a postojov k realite.

Sústredíme sa preto na metódu bádania, pozorovania, ktorá je najprirodzenejšou výskumnou metódou, rozvíja u žiakov prírodovedné myslenie a umožňuje žiakom hrať rolu vedca, prináša im radosť z objavovania. Naše životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Z toho vyplýva , že znečistenie čo i len jednej z uvedených zložiek, sa odzrkadlí v ekologickej nestabilite krajiny. Zatiaľ čo v minulosti mali problémy v životnom prostredí len lokálny charakter, dnes ľudstvo stojí pred riešením globálnych problémov, a stáva sa celosvetovým. Preto je našim cieľom rozvíjať environmentálnu gramotnosť a cit k svojmu životnému prostrediu už od mladého veku detí, aby mohli chrániť svoju planétu,  zveľaďovať a milovať prírodu a aj zvieratá žijúce v nej.

Každá krajina má rozdielny školský vzdelávací program, prírodoveda a environmentálna výchova zaberá miesto buď medzi prierezovými témami ,a teda je zahrnutá vo viacerých predmetoch alebo je samostatným  predmetom. Preto sme sa rozhodli navrhnúť a porovnať environmentálne aktivity v rôznych školách a krajinách v rámci jednotlivých zložiek životného prostredia, vytvoriť z týchto aktivít metodickú pomôcku pre vyučujúcich tohto predmetu. Kooperáciou všetkých zúčastnených krajín získame ucelený predmet environmentálnej výchovy, kde bude zahrnutá každá jej zložka.

Pri realizácii budeme klásť dôraz na:
 • tvorivosť, inováciu a modernizáciu,
 • strategické využívanie metodík informačných a komunikačných technológií (IKT) a virtuálnej spolupráce,
 • kvalitu vzdelávania,
 • rovnosť a začlenenie,
 • základné a prierezové zručnosti (jazykové znalosti, digitálne zručnosti a podnikavosť),
 • profesionalizáciu a profesionálny rozvoj v oblasti vzdelávania,
 • riadiace a vodcovské zručnosti,
 • medziregionálnu spoluprácu.

Každá krajina  bude disponovať  témou životného prostredia , ktorou sa bude zaoberať – Portugalsko (rastliny, voda) ,  Česko (vzduch, živočíchy), Poľsko (pôda, odpad), Slovensko (človek, zdravie). V daných témach si školy vytvoria netradičné aktivity, rôzne pracovné listy, vymaľovánky, príbehy, divadielka, pexesá, kvartetá, pokusy, prezentácie/ predvádzacie zošity Active Inspire, ktoré si počas environmentálnych sviatkov (Deň Zeme, Deň vody, Deň bez áut, Deň národných parkov, Deň biologickej diverzity, Týždeň európskej mobility, Európsky deň jazykov) navzájom vymenia a zrealizujú . Aktivity projektu budú súčasťou súťaže o NAJekotriedu / Najekoškolu zúčastnených škôl. Prostredníctvom jednotlivých súťaží , dotazníkov porovnáme stav pred, počas realizácie a po ukončení aktivít. Získame tak reálny obraz o realizácii environmentálnej výchovy prostredníctvom využívania inovatívnych metód v rôznych európskych krajinách.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017