BESKYDY – Grail

Looking for the Beskydy Grail

V rámci projektu Beskydy around us ve spolupráci se zážitkovým centrem URSUS v Dolní Lomné proběhlo pilotování další fáze projektu, tentokrát pod názvem Looking for the Beskydy Grail. Vzhledem k situaci s COVID-19 se realizace uskutečnila v hodinách anglického jazyka, v prosinci během výuky, a to v prostorách školy a blízkém okolí. Žáci osmého ročníku se věnovali fauně a floře našeho regionu. Výuka byla zaměřena na čtyři tematické bloky: Life in the Forest, Life around the River, Insight into the Beskydy Forest and Wetlands a Let’s explore the Beskydy Mountains. Věřím, že se hodiny anglického jazyka žákům líbily a obohohatily je nejen po jazykové stránce, ale získali i zajímavé informace o našem regionu. 

Nyní pracujeme a tvoříme nový vzdělávací program The Traditions of the Region, který se bude věnovat tradicím, kultuře, zvykům a životu našich předků. Doufám, že si to opět společně užijeme.

Renata Krosová, koordinátor projektu

Číst dál

ZŠ – Školní časopis

Na začátku nového kalendářního roku si dovolujeme dětem i jejich rodičům nabídnout ke zhlédnutí první číslo našeho nového školního časopisu – ZBYSTŘI!CE. Zpravodaj vznikal v období od září do prosince 2020 a podíleli se na něm nejen žáci ze školní redakce, ale kdokoli, kdo měl chuť a nápad něčím přispět. Společně jsme vytvořili speciál z distanční výuky, který svým obsahem jistě každého zaujme, pobaví, nadchne, inspiruje… 

Děkujeme všem žákům i učitelům, kteří se na jeho podobě s námi podíleli!

Mgr. Kateřina Brozdová & Mgr. Martina Vondráčková

časopis


Číst dál

Spolek rodičů – nové vedení

Členská schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice se uskutečnila ve čtvrtek 1.10.2020 v 15:00 hod v jídelně základní školy Bystřice

Program jednání:

  1. Hlavním bodem členské schůze byla volba nového vedení SR. Po hlasování všech zúčastněných členů vzniklo nové vedení SR.

Předseda – Libor Špičák

Místopředseda – Přemysl Branc

Pokladník – Tomáš Solowski

Nové vedení SR děkuje všem členům za obětavou spolupráci v minulých letech a především M. Slaninákovi za skvěle odvedenou práci předsedy. Děkujeme!

2. Schválení výše členského příspěvku.

Vzhledem k současné situaci s COVID-19 se vedení Spolku rozhodlo zručit výběr členského příspěvku 200,-Kč za dítě pro školní rok 2020/2021.

Za SR předseda Libor Špičák

Číst dál

PF 2021

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám jménem vedení základní školy a všech učitelů poděkoval za obětavou a časově náročnou spolupráci při distanční výuce našich žáků – Vašich dětí při opakovaném uzavření školy. Nastalá situace byla pro nás všechny něco zcela nového.

Bylo to období  obtížné pro žáky, rodiče a také pro učitele. Je nám zcela jasné, že kvalita domácí výuky nenahradí klasickou školní docházku. Doufám proto, že epidemie onemocněné Covid 19 co nejdříve skončí a všichni se vrátíme zdraví do školy ke své obvyklé práci.

Na závěr mi dovolte Vám popřát klidné a pohodové Vánoce, dětem radost pod stromečkem a do nadcházejícího roku 2021 především hodně zdraví, rodinnou pohodu a radost ze svých dětí.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Nástup žáků do školy 30.11.

Návrat dalších tříd do školy od pondělí 30.listopadu 2020

Od pondělí 30. listopadu se do školy vrací všichni žáci 1. stupně (tzn. 3., 4. a 5.ročník) a žáci 9.ročníku. V těchto třídách bude vyučování probíhat podle normálního rozvrhu hodin.

Žáci 6., 7.  a 8. ročníku se do školy vrací také, ale po skupinách, které se ve škole budou střídat v týdenním taktu.

skupina číslo II – pondělí 30. 11. – třídy: 6.B, 7.B, 7.D, 8.B, a 8.C
skupina číslo I – pondělí 7. 12. – třídy 6. A, 6.C, 7.A, 7.C, a 8.A.

Skupina, která nebude ve škole absolvovat běžnou prezenční výuku, pokračuje doma v distanční výuce.

Ve všech hodinách a ve všech ročnících je zakázán zpěv a nebude tělesná výchova. Žáci – třídy mohou za dobrého počasí být venku.

Školní jídelna normálně vaří, vedoucí školní jídelny žáky, kteří se stravují, navede do systému. Z provozních důvodů se vaří pouze jedno jídlo.

Provoz školní družiny bude vypadat takto:

  • Ranní družina nebude, budovy školy budou otevřeny pro všechny žáky prvního stupně od 7.30 hodin
  • Odpolední družina pro žáky 1. a 2.ročníku bude normálně v provozu do 16.30 hodin, žáci zůstávají ve stejných skupinách – třídách, jak se učí
  • Odpolední družina pro žáky 3.ročníku bude z provozních důvodů pouze do 15 hodin takto:
  • – první skupina – žáci 3.A a část žáků 3.C, budova 402,  třída 3.A
     – druhá skupina – žáci 3.B a část žáků 3.C, budova 402, třída 3.B
  • Odpolední družina pro žáky 4. ročníku bude z provozních důvodů rovněž pouze do 15 hodin takto – žáci 4. A a 4.B společně, budova 848, třída 4.B.

Žáci nosí roušky ve všech prostorách školy, proto prosíme, abyste vybavili své děti rouškami na jejich pravidelnou výměnu. Budou k tomu potřebovat také sáček na použitou roušku. Roušku nosí také všichni zaměstnanci a návštěvníci školy.
Myjeme si ruce mýdlem, snažíme se dodržovat vzájemné rozestupy..

V učebnách se pravidelně větrá, větrat budeme i v průběhu výuky (intenzivně po dobu cca 5 min.). Bude dobré, aby žáci měli ve třídě k dispozici mikinu nebo svetr.

K dispozici je dezinfekce u vstupu, v učebnách a na záchodech, průběžný úklid zaměřen především na dezinfekci společných prostor, klik a lavic. 

Prosíme, neposílejte dítě do školy s jakýmikoli příznaky nemoci, včetně zvýšené únavy nebo pobolívání hlavy.

Detaily a organizační opatření budeme aktualizovat ve chvíli, kdy dostaneme k plánovanému návratu dalších žáků do školy příslušné metodiky z MŠMT.

Děkujeme Vám za Vaši trpělivost a pevně doufáme, že se brzy obnoví plnohodnotná prezenční výuka pro celou školu.

Za vedení školy Mgr. Jan Čechura, ředitel školy.

Číst dál

Otevření mateřské školy

V pondělí 2.listopadu 2020 se obnovuje provoz mateřské školy v plném rozsahu ve všech třídách.

V pátek 30.října byla provedena dezinfekce mateřské školy příslušníky Hasičského záchranného sboru, z tohoto důvodu prosím rodiče o to, aby přinesli dětem čisté oblečení (tepláky a pyžama) a stávajíci odnesli k vyprání.

Dále žádám rodiče, aby do mateřské školy přivedli pouze děti zdravé a bez teploty.
Děkuji za spolupráci.
Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Upozornění – uzavření MŠ

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Ostrava a po dohodě se zřizovatelem s účinností od pondělí 26.října 2020 do pátku 30.října 2020 uzavírám mateřskou školu z důvodu karantény.
V mateřské škole jsou pozitivně testovány děti i učitelky.

6.třída je uzavřena již od pátku 23.října 2020.

Doporučení hygieny:

Všichni žáci/děti, kteří byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou, musejí zůstat v karanténě od data, kdy s ní byly naposled v kontaktu

Karanténa znamená, že nikam nesmí chodit, musí být doma, maximálně na zahradě u rodinného domu, na které se nesmí stýkat s další osobou mimo domácnost. Neměly by tam chodit ani návštěvy.

Všichni budou kontaktováni pracovníky call centra o nařízené karanténě a budou jimi poučeni o karanténních opatřeních, popřípadě budou objednáni na odběrové místo na testy

V případě potíží u dětí, kontaktujte dětské lékaře, rovněž Vás mohou objednat na odběry.

Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky, atd.)

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

DDM – sběr kaštanů

ZMĚNA v soutěži ve sběru KAŠTANŮ a ŽALUDŮ: Výběr plodů proběhne pouze ve čtvrtek 22. 10. a v pátek 23. 10. 2020. Nasbírané kaštany a žaludy můžete v tyto dny nosit od 7:00 do 17:00 do DDM Bystřice. O vyhlášení soutěže budou soutěžící informování prostřednictvím sms.

Veronika Walachová

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017