• Home
  • Základní škola

Další ročník projektu Mrštné tělo v cíli

Po posledních dvou soutěžích, fotbalovém turnaji a atletickém dvojboji, které byly přesunuty z minulého školního roku na začátek nového, byl ukončen 13. ročník projektu „Mrštné tělo“. Zúčastnilo se ho téměř 95 % všech žáků a žákyň 1. stupně ZŠ, kteří bojovali o nejlepší výsledky ve štafetovém běhu, v silovém trojboji, v překážkové dráze, ve florbalu, v házené, v kopané a v atletice. Nejlepší sportovci a sportovkyně z každého ročníku získali poháry a diplomy na vyhlášení ve středu 7. 10. 2020. Nový, 14. ročník tohoto projektu, byl odstartován tento týden štafetovým během.

M. Svidrová


IMG 9397
IMG 9411
IMG 9409
IMG 9406
IMG 9404
IMG 9402
IMG 9401
IMG 9399

Číst dál

Projekt: MADS 2020-2022

MADS – Music, art, dance and song join us 2020-2022

Hudba, umění, tanec a zpěv nás spojuje

Cílem mezinárodního projektu MADS je rozvíjet a posilňovat hodnotu evpropského kulturního dědictví (EKD). Kulturní děditctví spojuje Evropu pomocí společné historie a hodnot. Reprezentuje tako bohatství a rozmanitost našich kulturních tradic. Naše společné kulturní dědictví musíme pochopit, vážit si ho a ctít ho. Kulturní dědičví není jen odkazem minulosti. Ukazuje nám i cestu vpřed a pomáhá nám vytvářet naši budoucnost. Kulturní dědictví slibžuje lidi a příšpívá k soudržnosti společnosti. 

Hlavními cíli projektu jsou:

  1. Prostřednictvím aktivit projektu MADS rozvíjet a posilovat hodnotu evropského kutlurního dědictví.
  2. Seznámit se s kulturním dědictvím některých zemí Evropy.
  3. Soustředit pozornost žáků na důležitost ctění a uchovávaní našeho kulturního dědictví.

Základní myšlenkou EKD je, že kulturní dědictví formuje náš každodenní život a v Evropě nás obklopuje na každé rohu v architektuře našich měst a obcí, ale také v přírodě, nacházíme ho v literatuře, hudbě a výtvarném umění, v řemeslech které nám přenechali naši předkové nebo v příbězích, které vyprávíme našich dětem, v jídle, které si vychutnáváme, ve filmech, které sledujeme a ve kterých vše rezenáváme. Kulturní dědictví nás ve své velké rozmanitosti spojuje. Díky technologiím a internentu máme k němu lepší přístup než kdykoliv předtím a můžeme is i uvědomi jeho lokální, národní a současně i společný evropský charakter. 

Projekt má 4 hlavní témata. Hudba, umění, tanec a zpěv. Každá partnerská škola bude zodpovědná za jedno téma. Portugalsko – hudba, ČR – umění, Slovensko – tanec a Španělsko – zpěv. 

V průběhu projektu se budeme zabývat těmito čtyřmi oblastmi a tímto podporovat u žáků zájem o kulturní dědictví obce, regionu, země a seznamovat žáky s kulturním dědictví 4 evropských zemí (ČR, SR, Portugalsko a Španělsko).

Výsledky projektu: Během dvou let bychom chtěli společnou spoluprací vytvořit několik produktů, a to: sborník lidových písní, společenská hra – Kulturní dědictví našich zemí, Video tanců a zvyků, kalendář, záložka do knihy a další společné výrobky.

Během dvou let by měly probíhat setkání v jednotlivých zemích. Výměnné pobyty se budou týkat jak učitelů, tak žáků. Každou zemi navštívíme 2krát.

První společnou aktivitou je soutěž vytvoření loga pro tento mezinárodní projekt MADS.


Číst dál

Projekt: Beskydy -místo, kde žiji

Beskydy – místo, kde žiji 2018-2021

V tomto školním roce pokračujeme třetím rokem v realizaci projektu Beskydy – místo, kde žiji. Tento projekt probíhá ve spolupráci se zážitkovým centrem URSUS v Dolní Lomné. Letos začínáme s hledáním beskydského grálu. Program s názvem Looking for the Beskydy Grail je určen pro žáky 7. ročníku. Žáky vedeme k poznávání tradic a kultury a uchování si vztahu k vlastní identidě, kutluře, tradicím a jazyku. Podporujeme zájem u dětí a mladeže o specifika vlastního regionu, včetně tradic a zvyků většinové společnosti i sociálních, etnických a kulturních menšin. Podporujeme vzdělávací projekty zaměřené na poznávání historie, tradic a kultury.

Budeme využívat kreativní a inovativní potencioniál dětí a mládeže. Budeme realizovat konkrétní výchovně vzdělávací aktivity, které umožní dětem a mládeží přímý kontakt s živou a neživo přírodou v jejím přirozeném prostředí. Budeme vytvářet a realizovat aktivity prohlubující vztah k regionu a také budeme zapojovat žáky do života komunity a do řešení enviromentálních problémů našeho regionu.

Běheme realizace budeme rozvíjet tyto klíčové kompetence: komunikace v cizím jazyce – AJ, schopnost učit se, rozvoj sociální a občanské schopnosti a vytváření kulturního povědomí a vyjádření.

Program Looking for the Beskydy Grail je určen pro žáky 7. ročníku a bude realizován během měsíce října 2020 ve dvou projektových dnech. Jeden ve školním prostředí, druhý den v terénu a zážitkovém centru URSUS.

Poslední program projektu The Treasure of the Region je určen pro žáky 8. ročníku a bude realizován v druhém pololetí toho školního roku 2020-2021.

Číst dál

Projekt: Exon 2017-2020

EXON – konec projektu

The Explorers of nature 2017-2020 (Badatelé přírody 2017-2020)

Tříletý mezinárodní projekt EXON byl zaměřen na jednotlivé složky životního prostředí a základní témata enviromentální výchovy – voda, půda, vzduch, rostliny a  živočichové, člověk, doprava a odpad. Projektu EXON se zúčastnili učitelé a žáci z ČR, SR, PL a Portugalska. Na schůzkách realizačních týmů byly vždy naplánované aktivity na daný školní rok po měsících. Tyto aktivity se plnily na jednotlivých školách během tří let. Během výměnných pobytů žáků se navzájem prezentovala dokumentace o  splněných aktivitách a  fotodokumentace vytvořených výrobků z daných škol. 

Aktivity: logo projektu, nej – ekotřída, světový den bez aut, jízda zručnosti, měsíc zdravé výživy, sbírka pro útulek a následná návštěva psího útulku, sezónní vyzdobovaní tříd – Velikonoce, Vánoce pomocí různých technik a materiálů, karneval – soutěž o nej – ekomasku, sledování počasí, světový Den vody, země, národních parků atd.

Výsledky tříleté spolupráce na jednotlivých školách: 

Logo projektu, video – nelegální skládky v obcích, mapa okolí školy, model vodního toku, herbář, maskot školy, model větrné elektrárny, kvarteto, červená kniha, ppt prezentace – chráněné rostliny a živočichové, národní parky, model mokřad, pracovní listy, CLIL metodiky a omalovánky pro výuku enviromentální výchovy atd.

Společné výsledné produkty: Pexeso – voda, Červená kniha ohrožených rostlin a živočichů, Kvarteto – rostliny a živočichové.

Během tříletého projetku EXON mělo proběhnout 6 výměnných pobytů žáků s učiteli. Vzhledem k situaci COVID-19, byl poslední pobyt v Portugalsku zrušen.

PORTUGALSKO 2017/18 – voda, POLSKO 2017/18 – odpad, půda, ČR 2018/2019 – ovzduší, SLOVENSKO 2018/19 – člověk a jeho zdraví, ČR 2019/20 – doprava PORTUGALSKO 2019/20 – rostliny a živočichové.

Poté také proběhly schůzky realizačních týmů (ředitel, koordinátor, učitelé), na kterých byly plánované aktivity na daný školní rok a proběhlo zhodnocení aktivit z předcházejícího školního roku. SLOVENSKO 2017, PORTUGALSKO 2018, POLSKO 2019, SLOVENSKO 2020. V srpnu 2020 byl celý projekt slavnostně zakončen na Slovensku, na Základní škole v Rakovci nad Ondavou – ve škole hlavního koordinátora projektu EXON.

Všem zúčastněným žákům, učitelům, rodičům, zaměstnancům školy a především vedení naší školy děkuji za svělou tříletou spolupráci.

Číst dál

Malí fotbalisté si zahráli turnaj

Kluci a také holky z 1. stupně si pořádně užili fotbalový turnaj, který se původně měl hrát ještě minulý školní rok. V pondělí 14. 9. se na školním hřišti utkala družstva ze 4. a 5. tříd, o den později pak týmy druháků a třeťáků. Oba dny bylo velmi teplé slunečné počasí, přesto všichni hráči předváděli výborné výkony a prokázali, že jim kopaná není cizí. V pondělí zvítězilo družstvo 5. B, druhá skončila třída 5. A, na třetím místě třída 4. A. V úterý bylo nejlepší družstvo 3. C, druhé místo obsadilo družstvo 3. B, třetí skončila třída 3. A.

Marcela Svidrová

Číst dál

Účast žáků 2.stupně ve škole

Rodiče, kteří mají zájem o zařazení svého dítěte do školní skupiny, musí tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce/třídnímu učiteli dítěte do 4.června 2020 do 12 hodin přes systém ŠkolaOnLine.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
Maximální počet žáků ve skupině je 15, jejich rozdělení do skupin bude známo v pátek 5.června.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den od pondělí 8.června 2020 v době od 9.00 do 12.30 hodin – podle počtu žáků a skupin.

Ke školnímu stravování nutno žáka přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Po příchodu do školy se žáci nepřezouvají, nejdou do šatny, ale jdou v doprovodu vyučujícího přímo do třídy. Před třídou bude na chodbě věšák k odložení svrchního oděvu.

Při příchodu do třídy si každý žák umyje a dezinfikuje ruce a usadí se na své určené místo.

Každá skupina bude mít vymezené prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, jinak mu vstup do školy nebude umožněn.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Čestné prohlášení rodičů žáků 2.stupně – stáhnout

Číst dál

Účast žáků 1. stupně ve škole

Rodiče, kteří mají zájem o zařazení svého dítěte do školní skupiny, musí tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce dítěte do 18. května 2020 do 12 hodin přes systém ŠkolaOnLine.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které moh ou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
Maximální počet žáků ve skupině je 15, jejich rozdělení do skupin bude známo v týdnu po 18. květnu.

V dopoledním bloku budou s dětmi pracovat třídní učitelky nebo asistentky pedagoga a po obědě s jednotlivými skupinami budou pracovat především asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole až do 30. června 2020.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den od 8.00 do 16.00 (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).

Ke školnímu stravování nutno žáka přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Cestou do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:
– zakrytí nosu a úst rouškou
– dodržení rozestupů

Žáci přicházejí před školu v určeném čase, tj. od 7.45 do 8 hodin..

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník.

Po příchodu do školy se žáci nepřezouvají, nejdou do šatny, ale jdou v doprovodu vyučujícího přímo do třídy. Před třídou bude na chodbě věšák k odložení svrchního oděvu.

Při příchodu do třídy si každý žák umyje a dezinfikuje ruce a usadí se na své určené místo.

Pokud učitel nerozhodne jinak, ponechává si žák po celou dobu pobytu ústa zakrytá rouškou. Jedná se především o dobu přestávky a  pohyb mimo třídu.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Každá skupina bude mít vymezené prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, jinak mu vstup do školy nebude umožněn.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Čestné prohlášení rodičů žáků 1.stupně – stáhnoutČíst dál

Krajské kolo geologické olympiády 2020 za nouzového stavu

Úspěšní řešitelé okresního kola z řad našich deváťáků se i přes omezení způsobená koronavirem zúčastnili krajského kola geologické olympiády. Původně se mělo konat za osobní účasti žáků ve Slezském zemském muzeu v Opavě, ale vzhledem k uzavření škol a omezení volného pohybu proběhlo opět distančním způsobem, a to dokonce z domovů soutěžících. V určený den žáci usedli ke svým počítačům a vyplnili test v určenou dobu a v daném časovém limitu. Zvláštností letošního krajského kola bylo umožnění hledání na internetu, v knihách a ve svých poznámkách.

Jak naši žáci dopadli? Výborné umístění získala Adéla Heczková z 9.C, která obsadila 3. místo v kraji. 7. místo získala Tereza Szkanderová z 9.C, 9. místo Denis Macura z 9.B, 10. místo Nikol Gajdaczová z 9.B a 12. místo Eliška Sližová z 9.A. Blahopřejeme a děkujeme jmenovaným žákům za reprezentaci naší školy a jejich aktivní přístup k této soutěži.

Mgr. Šárka Skupieńová a Mgr. Monika Vítková

IMG 3863
IMG 5558

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017