• Home
  • Základní škola

Oblíbený projekt po roční přestávce opět probíhá

Po roční přestávce byl opět zahájen projekt „Mrštné tělo“ určený pro žáky a žákyně 1. stupně. V tomto školním roce proběhne již 14. ročník. V první soutěži – štafetovém běhu čtyřčlenných smíšených družstev – běžci a běžkyně z 1. – 5. tříd bojovali o nejlepší umístění. Vítězové z každého ročníku byli vyhlášeni a odměněni v úterý 21. 9. 2021.

M. Svidrová

Číst dál

MADS – setkání učitelů SR

PROJEKT MADS

PRACOVNÍ SCHŮZKA ORGANIZAČNÍHO TÝMU

V rámci mezinárodního projektu MADS proběhla první pracovní schůzka organizačního týmu učitelů. Schůzka proběhla od 6.9.2021 do 11.9.2021 v Rakovci nad Ondavou na Slovensku.

Této pracovní schůzky se zúčastnili 3 zástupci z každé partnerské školy (Slovensko, Portugalsko, Španělsko a Česká rebublika. Naši školu reprezentovali: pan ředitel J. Čechura, koordinátorka projektu paní učitelka R. Krosová a koordinátorka sekce umění paní učitelka L. Čechurová.

V průběhu setkání proběhlo spoustu pracovních workshopů a aktivit týkající se zhodnocení práce v minulém školním roce a naplánování aktivit a výjezdů na další období. Proběhl také workshop týkající se nácviku regionálního tance karičky pod vedení profesionálního lektora z folklórního souboru. Tento tanec budou žáci nacvičovat v letošním školním roce, což je také aktivita v rámci tohoto projektu. Učitelé byli na exkurzích po národních kulturních památkách UNESCO Slovenské republiky – Spišský hrad a Spišské podhradí, Levoča, muzeum Františka II. Rakócziho ve městě Borša a Domaša. Nově nabyté informace budou předávat žákům během vyučování a workshopů.

Nově naplánovaná setkání organizačních týmů učitelů proběhnou: SK – 9/2021, CZ – 10/2021, SP – 2/2022, PT – 9/2022. Výměnné pobyty žáků proběhnou: PT – 5/2022, CZ – 6/2022, SK – 10/2022, SP – 4/2023.

Parterům ze Slovenska děkujeme za vřelé přijetí v Rakovci nad Ondavou, se kterými už spolupracujeme v rámci mezinárodních projektů již 15 let a těšíme se na setkání organizačního týmů učitelů v Bystřici v říjnu 2022.

koordinátorka projektu Renata Krosová

Číst dál

Projekt MADS 2021/2022

PROJEKT MADS 2021-2022 – 2. rok spolupráce

I v letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci s partnery z mezinárodního projektu MADS. Je před námi druhý rok spolupráce a těšíme se i na osobní setkání. V minulém školním roce jsme společně s žáky splnili spoustu aktivit, ale vzhledem k pandemii COVID-19 se nám nepodařilo vycestovat. Proto jsme projekt byli nuceni prodloužit i na školní rok 2022-2023. Na pracovní schůzce učitelů na Slovensku na začátku září jsme naplánovali společně s našimi partnery setkání učitelů a žáků na další dva školní roky.

Setkání organizačních týmů učitelů proběhnou: SK – 9/2021, CZ – 10/2021, SP – 2/2022, PT – 9/2022. Výměnné pobyty žáků proběhnou: PT – 5/2022, CZ – 6/2022, SK – 10/2022, SP – 4/2023.

V letošním roce nás čeká opět spoustu aktivit týkající se národního kulturního dědictví, památek a tradic. Aktivity se opět budou týkat těchto oblastí: hudba, umění, tanec a zpěv.

Mezi první aktivity, které proběhnou na naší škole bude: Den Evropy, dílny týkající se tradic našich předků, vytvoření projektů o národním malíři J. Ladovi, soutěž talentů, vytvoření příběhu o hudebním nástroji.

Doufám, že se do těchto aktivit zapojí co nejvíce žáků naší školy. Ti nejaktivnější poté budou moci vycestovat do zahraničí nebo se seznámit s kamarády z partnerských škol v rámci mezinárodního setkání v Bystřici.

Těším se na naši spolupráci.

koordinátorka projektu Renata Krosová

Číst dál

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení nového školního roku 2021/2022 proběhne takto:

  1. mateřská škola v plném provozu od 6.30 do 16 hodin, pro 2. a 6.třídu nově otevřen vchod od polské školy
  2. základní škola – žáci přijdou do školy na 8 hodin do svých kmenových tříd, slavnostní zahájení na školním náměstí nebude
  3. školní družina není ve středu 1.září v provozu
  4. školní jídelna pro žáky ve středu 1.září nevaří

Číst dál

Easyspeak – rodilý mluvčí

V letošním školním roce proběhnou výukové hodiny angličtiny s rodilým mluvčím ONLINE pro výběr patnácti našich našich studentů z 9. tříd, 1x měsíčně, říjen až červen. Lekce jsou koncipovány jako vědomostní soutěž mezi týmy dvou škol na 9 různých témat.

Jazyková škola Easyspeak se nachází v Praze a Středočeském kraji a spolupracuje s více než 50ti základními školami již 11 let. Zajišťují výuku v dopoledních hodinách na ZŠ i odpoledne ve skupinových a individuálních lekcích, primárně angličtiny, ale i dalších cizích jazyků. Další informace naleznete na letáku, který se nachází ve vestibulu školy nebo na webu easyspeak.cz.

Deváťákům přejeme, aby si tyto lekce užili.

Renata Krosová, koordinátor projektu

Číst dál

BESKYDY – English camp

Beskydy – místo, kde žiji

Na začátku prázdnin proběhl příměstský tábor v zážitkovém centru URSUS, který zakončil tříletý projekt Beskydy – místo, kde žiji. Příměstského tábora se zúčastnili i někteří žáci naší školy.

V průběhu tábora se děti seznamovaly s různými zajímavostmi z přírody z oblasti Beskyd. Veškeré aktivity probíhaly v anglickém jazyce, takže se děti neobohatily jen o informace o fauně a flóře Beskyd, ale také mohly rozvíjet své znalosti anglického jazyka. Každý den se skládal vždy ze dvou částí, dopolední – teoretické a odpolední – praktické.

Účastníci se seznámili s informacemi z těchto témat: Šelmy Beskyd, jejich život a stopy – konkrétněji Medvěd hnědý. Hmyz – život hmyzu a stavba těla – konkrétněji  Modrásek bahenní/Modrásek obecný. Důležitost hmyzu v potravinovém řetězci a vliv hmyzu na náš život atd.

V praktické oblasti si děti vyrobily stopu šelmy – Rys obecný, vytvořily projekt ze života Modráska bahenního, v terénu pozorovaly orchidejovou louku v Horní Lomné, lovily vodní hmyz na mokřadu Upalone za asistence odborníka, vyzkoušely si výlov hmyzu v řece Lomňance a vymodelovaly si druhy hmyzu, které je během teoretické části zaujaly.

Všechny děti byly nadšené, protože se seznámily se zajímavými informacemi o regionu, ve kterém žijí , a to především o přírodě. Odnesly si spoustu zážitků, výrobků a také dárečků.

Tímto chci za ZŠ Bystřice poděkovat veškerému personálu zážitkového centra URSUS za skvělý tříletý projekt  a doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších projektech a aktivitách.

Renata Krosová

Číst dál

Spolupráce s URSUS

Ve spolupráci se zážitkovým centrem URSUS v Dolní Lomné si děti 3.B vyzkoušeli poznávání stromů. Naše škola dostala darem výukový materiál – poznávaní stromů. Děti si hmatem vyzkoušely rozpoznat jak stromy listnaté, tak jehličnaté.

Děkujeme.

Číst dál

Školní časopis ZBYSTŘI!CE 2

Školní časopis ZBYSTŘI!CE 2

Ke konci školního roku s radostí zveřejňujeme v pořadí druhé číslo školního časopisu ZBYSTŘI!CE. K nahlédnutí ve všech třídách, popř. ve sborovně 848.

https://uloz.to/file/FGsU8OZoMfaq/zbystri-ce-2-pdf#!ZJL1BGR2AwH3LmWyAJZ1AJZ2LwVlBUSuMx1vI1DhpxZ1JTR0AD==

Děkujeme všem redaktorům, třídám i učitelkám, kteří se s námi na příspěvcích podíleli.

A za celou naši redakci přejeme všem klidné, pohodové a slunečné prázdniny!

Mgr. Kateřina Brozdová & Mgr. Martina Vondráčková

Číst dál

Workshopy se spisovatelkou

V posledním červnovém týdnu jsme si zpestřili vyučování vzácnou návštěvou z Prahy. Zavítala k nám spisovatelka a lektorka Klára Smolíková. Od pondělí do čtvrtka s dětmi stihla na desítku tvůrčích besed. Z pestrého seznamu si každý sám vybral, jaký workshop si přeje vyzkoušet (komiks, tvorba vlastních příběhů, povídání o židovské historii, literární dílny apod.). Do projektu se zapojily vybrané třídy od 4. do 8. ročníku.

Paní spisovatelce moc děkujeme za návštěvu u nás ve škole, milou společnost a spoustu nových zážitků a zkušeností, které jsme si odnesli. Určitě se budeme zase brzy těšit na shledanou!

Mgr. Martina Vondráčková & Mgr. Kateřina Brozdová


Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017