• Home
 • Základní škola

EXON – aktivity září 2019 

EXON – aktivity září 2019 

  V září tohoto školního roku se rozběhl 3. ročník projektu EXON – Explorers of the nature / Badatelé přírody na plné obrátky. V letošním školním roce končí naše spolupráce s polskou, portugalskou a slovenskou školou, ale přesto před sebou máme stále zajímavé aktivity a setkání. Od 23. 9. do 27. 9. 2019 proběhlo na naší škole mezinárodní setkání. V dubnu pojedeme do Portugalska a v čevnu na Slovensko.

Mimo to, naši žáci pracují na aktivitách, které se plní v rámci naší školy a výsledky se porovnávají v rámci celého mezinárodního projektu.

V září proběhla výuka v některých skupinách na téma doprava, žáci z prvního stupně vytvořili na dané téma omalovánky, které poté žáci druhého stupně vybarvovali. V rámci mezinárodního setkání se žáci seznámili s prezentacemi na téma dopad dopravy na životní prostředí. V rámci výuky anglického jazyka žáci 7. a 9. ročníků vyplnili online dotazník, který se opět zabýval zkušenostmi žáků s dopravou. Stěžejní aktivitou tohoto měsíce byla dopravní soutěž – jízda na kole pod vedením p. Vašíčkové, za asistence místní policie. Žáci 6. a 7. ročníků byli ve většině případů bezchybní, proto jsme všechny zúčastněné ocenili diplomem a pochvalou.

V říjnu nás čeká ochutnávka zdravých jídel a tvorba zajímavých receptů. Žáci nejvyšších ročníků připraví PPT prezentace na téma chráněné rostliny a živočichové ČR. 

Renata Krosová, koordinátor pro ČR

Číst dál

EXON v Bystřici 2019

MEZINÁRODNÍ SCHŮZKA EXON 2019 ČR

V týdnu o d 23. 9. 2019 do 27. 9. 2019 proběhlo na naší škole mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus + EXON (Badatelé přírody). Na naší škole se setkali zástupci z Protugalska, Polska, Slovenska a České republiky. Z Portugalska přijelo 5 žáků v doprovodu 2 pedagogů, z Polska taktéž přijelo 5 dětí a 2 paní učitelky a ze Slovenska dorazilo 6 dětí, 2 paní učitelky a paní ředitelka. Naši školu zastupovalo 16 dětí z 6.B, 6.D a 7.C. Celý program zajišťoval tým pedagogů z naší bystřické školy. Tématem tohoto setkání byla doprava a její dopad na životní prostředí.

V pondělí po oficiálním zahájení a krátkém seznámení v nových prostorách budovy 402 se všichni účastníci mezinárodního setkání přesunuli do učebny VV, kde vyrobili 3D výrobky na téma Eko dopravní prostředek. Naši žáci vytvořili s novými kamarády dvojice, ve kterých spolupracovali po celý týden. Poté následovala schůzka s panem starostou v místním informačním centru, prohlídka muzea a odpolední procházka Bystřicí. Večer si hosté zpříjemnili relaxací v bystřickém bazénu.

Druhý den čekal na všechny účastníky projektu výjezd do enviromentálního centra URSUS v Dolní Lomné, kde proběhly 2 semináře na téma Beskydy a život v nich. Odpoledne se celá skupina přesunula do muzea v Mostech u Jablunkova, kde proběhlo seznámení s historií a kulturou regionu. Poté se celá skupina přesunula na Šance, kde si hosté společně se svými partnery prohlídli ruiny vojenské pevnosti. 

Středa byla nejnáročnějším dnem celého setkání. Ihned ráno proběla stěžejní aktivita celého setkání, a to jízda na kole, pod vedením p. Vašíčkové, za přítomnosti obecní policie. Poté následovalo opět tvoření, tentokrát kreslení dopravního prostředku budoucnosti. Po krátkém odpočinku následovala anglická konverzace, ve které žáci i učitelé vytvářeli znalostní mapu o Bystřici. Následovalo sportovní odpoledne, představování prezentací o dopadu dopravy na životní prostředí. Každá země měla připravenou vlastní prezenaci v anglickém jazyce. A samozřejmě na závěr relaxace na bazéně.

Čtvrtek byl opět dnem cestování a poznávání ČR, a tak se naše EXON skupina vydala na výlet na Hukvalky a do Frýdku- Místku, kde účastníci zhlédli zámek. Odpoledne již patřilo českým studentům. Ti si pro své kamarády připravili odpolední program a společně s nimi pobyli ve svých rodinách. 

Pátek úspěšně završilo naše setkání oficiální zakončení, rozdávání certifikátů, dárečků, poděkování a loučení.

Tímto bych chtěla poděkovat vedení obce za vřelé uvítaní mezinárodních hostů v Bystřici, vedení školy za podporu během realizace, rodičům za vstřícnost, učitelům za perfektní připravu na aktivity a žákům za skvělé chování, aktivitu a nadšení pro projekt.

Renata Krosová, koordinátor pro ČR

Číst dál

EXON Erasmus + 3.ročník

Před dvěmi lety jsme začali s realizací mezinárodního projektu EXON. Měli jsme velké očekávání, protože projekt je náročný svým obsahem a rozsáhlý svým dopadem. V minulém školním roce jsme zrealizovali všechny naplánované aktivity. Ředitelé, koordinátoři a finanční manažeři projektu navšítivli školu v Polsku, žáci a vyučující se zúčastnili krátkodobé výměny v Česku. V květnu se uskutečnilo projektové setkání na půdě slovenské školy v Rakovci nad Ondavou. V rámci tohoto projektu děti zasadily společně stromky, zatancovali si zumbu a navštívili CHKO Vihorlat, TANAP a připravili chutné a zdravé pokrmy. V průběhu minulého roku jsme vyrobili maskota školy, zaznamenávali počasí, vyčistili jsme oblasti v obci, které se potřebovaly zbavit odpadků. Připravili jsme pracovní listy, omalovánky a CLIL metodiky týkající se témat: ovzduší, člověk a zdraví, koloběh vody.

Dnes, na začátku nového školní roku 2019/2020, můžeme říci, že se náš projekt blíží do finále. Co nás čeká v tomto školní roce?

Budeme pokračovat v soutěži o nej-ekotřídu, v průběhu zimy budeme přikrmovat ptáčky a lesní zvěř, zkrášlovat okolí školy, navštívíme útulek v Třinci, vyrobíme hračky z odpadu, připravíme další pracovní listy, omalovánky a metodiky a navštívíme přírodní krásy našeho regionu.

V září proběhlo setkání na naší škole, které se neslo v duchu dopravy. V dubnu se chystáme do Portugalska s žáky nejvyšších ročníků. A na závěr, v červnu 2020 proběhne závěrečné setkání ředitelů a koordinátorů na Slovensku, kde uzaveřeme naši tříletou spolupráci.

Členové projektového týmu všem přejí mnoho tvořivých sil a radosti při plnění projektových úkolů. 

Projektu EXON přejeme naplnění stanovených cílů a úspěšné završení tříletého projektu.

Renata Krosová, koordinátor pro ČR.

Číst dál

Okrskové a současně okresní kolo v přespolním běhu

Ve čtvrtek 26.9. se do městského lesa v Jablunkově sjelo devět základních škol z okolních obcí. Své běžecké schopnosti si tam poměřilo celkem 105 žáků. To už je velká konkurence, ale naši se nezalekli a vynikajícími výsledky se vyhoupli na špičku v Jablunkovském okrsku. Za první třídy je to především David Kluz na 1. místě a Barbora Sikorová na 5. místě. Za druhé třídy nás úspěšně reprezentovali Tereza Kavalíková na 1. místě a Jiří Neugebauer na 5. místě. Ani Filip Labaj ze třetí třídy neodjel ze soutěže bez odměny. Získal stříbrnou medaili a Beata Čmielová se udržela v první desítce na 9. místě. Za kategorii čtvrtých tříd běžel Maxmilián Miech a za svůj skvělý výkon si přivezl bronz. Ema Viochnová pak obsadila 9. místo. David Konderla i Aneta Kubiszová se mezi páťáky dostali shodně na třetí místo. Velice všem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci bystřické školy.

Mgr. Radana Wapieniková

Číst dál

Zahájení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k tomu, že se nám podařilo vše připravit na úspěšný start do nadcházejícího školního roku 2019/2020, uptavuji program prvního dne školního vyučování.

 1. Slavnostní zahájení proběhne ve středu dne 4. září 2019 na školním náměstí.
 2. Příchod všech žáků v 8 hodin do kmenových tříd
 3. Prvňáčci přijdou i se svými rodiči rovněž na 8 hodin, všechny tři první třídy jsou na budově 402 (stará česká škola)
 4. V 8.15 hodin slavnostní zahájení školního roku na školním náměstí
 5. Po skončení slavnostního zahájení se žáci pod vedením svých třídních učitelů přesunou do svých tříd
 6. Ukončení vyučování je tento den po druhé vyučovací hoůdině ( v 9.35)
 7. Oběd je pro všechny přihlášené žáky již od 10 hodin
 8. Kdo nechce oběd. musí si ho jestě dnes odhlásit
 9. Zápis do školní družiny proběhne ve vestibulu budovy 848 od 7 hodin
 10. Školní družina bude v provozu od středy 4. září 2019
 11. Ve čtvrtek 5. září skončí všem výuka v 11.35 hodin
 12. V pátek 6. září skončí žáci 1. stupně v 11.35 a žáci druhého stupně v 12.30 hodin

Číst dál

Upozornění

Vzhledem k odstraňování stavebních nedostatků na budově 402 stanovím začátek školního roku na středu 4. září 2019.
V tento den výuka končí v 9.35 hodin.

Mateřská škola je v provozu od pondělí 2. září 2019 v plném rozsahu.

Zápis do školní družiny bude ve středu 4. září 2019 od 7 do 8.30 hodin ve vestibulu školy. Družina bude v tento den v provozu.
Školní jídelna vaří pro žáky od středy 4. září 2019 – oběd bude připraven pro všechny strávníky, kdo oběd nechce, musí si ho odhlásit).

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 zahájíme slavnostně v pondělí dne 2. září 2019
v 8.15 hodin na školním náměstí. Po skončení slavnostního zahájení se žáci přesunou pod vedením svých třídních učitelů do svých tříd.
Vyučování bude ukončeno po druhé vyučovací hodině (v 9.35 hodin).
V tento den se pro žáky nevaří.

V úterý 3. září bude výuka ukončena po 4. vyučovací hodině (v 11.35 hodin). Přihlášení žáci již půjdou na oběd.
Vyučování podle platného rozvrhu bude zahájeno od středy 4. září.

Zápis dětí do školní družiny proběhne v pondělí 2. září v době od 7 do 8.15 hodin ve vestibulu školy (budova 848).
Školní družina zahájí provoz v úterý dne 3. září 2019.

Provoz mateřské školy bude v plném rozsahu zahájen v pondělí dne 2. září 2019.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017