• Home
  • Základní škola

MADS – sběr korkových zátek

V rámci mezinárodního projektu MADS vyhlašujeme soutěž – Sběr korkových zátek. Tyto zátky budou využity k výrobě automobilu TATRA, který bude vytvořen žáky naší školy na konci školního roku 2020/2021. Tímto prosíme rodiče, aby se i oni zapojili do sběru korkových zátek.

Číst dál

AJ – konverzační soutěž

Dne 22. ledna 2021 opět proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci 2. stupně byli rozděleni do dvou kategorií, kdy v 1. kategorii spolu měřili síly vybraní žáci 6. a 7. tříd, a ve 2. kategorii pak žáci 8. a 9. tříd. Nominováni byli dva žáci ze třídy. Vzhledem k situaci COVID-19 letos proběhla pouze konverzační část, v níž se jednotliví žáci nejprve představili porotě, pak hovořili na různá témata a nakonec ještě popisovali obrázek. Někteří žáci byli nervózní více, někteří zkušenější, kteří se soutěže účastnili již po několikáté, pak méně, ale všichni se moc snažili ukázat, co dovedou. Vítězové obou kategorií se v polovině února zúčastní okresního kola této soutěže, jež letos proběhne online. Vítězem 1. kategorie se stal David Kozák (7.D) a vítězem 2. kategorie se stala Tereza Stonawská (8.C).
Vítězům srdečně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Všechny žáky, kteří se konverzační soutěže v anglickém jazyce zúčastnili, moc chválíme a těšíme se zase za rok. 


Ing. Martina Sutor, Mgr. Beata Aviles Andrade, Mgr. Renata Krosová

Číst dál

BESKYDY – Grail

Looking for the Beskydy Grail

V rámci projektu Beskydy around us ve spolupráci se zážitkovým centrem URSUS v Dolní Lomné proběhlo pilotování další fáze projektu, tentokrát pod názvem Looking for the Beskydy Grail. Vzhledem k situaci s COVID-19 se realizace uskutečnila v hodinách anglického jazyka, v prosinci během výuky, a to v prostorách školy a blízkém okolí. Žáci osmého ročníku se věnovali fauně a floře našeho regionu. Výuka byla zaměřena na čtyři tematické bloky: Life in the Forest, Life around the River, Insight into the Beskydy Forest and Wetlands a Let’s explore the Beskydy Mountains. Věřím, že se hodiny anglického jazyka žákům líbily a obohohatily je nejen po jazykové stránce, ale získali i zajímavé informace o našem regionu. 

Nyní pracujeme a tvoříme nový vzdělávací program The Traditions of the Region, který se bude věnovat tradicím, kultuře, zvykům a životu našich předků. Doufám, že si to opět společně užijeme.

Renata Krosová, koordinátor projektu

Číst dál

MADS – logo

MADS – logo projektu

První aktivitou, která proběhla v rámci mezinárodního projektu MADS, bylo vytvoření loga pro tento projekt. V rámci podzimní výuky vytvářeli naši žáci, především sedmých ročníků, logo projektu. Této soutěže se zúčastnili i žáci prvního stupně.
Poté proběhlo vyhodnocení nejlepšího loga. Loga hodnotili vyučující výtvarné výchovy a koordinátor projektu. Nejhezčí logo vytvořila Laura Vávrová ze 7.B. Gratulujeme! 

Toto logo se poté zúčastnilo online výběrového řízení mezi čtyřmi zeměmi našeho projektu. Tentokrát se nejúspěšnějším logem stalo logo, které reprezentovalo Slovenskou republiku. Tímto se stalo i oficiálním logem projektu MADS.

Renata Krosová, koordinátor projektu

Číst dál

ZŠ – Školní časopis

Na začátku nového kalendářního roku si dovolujeme dětem i jejich rodičům nabídnout ke zhlédnutí první číslo našeho nového školního časopisu – ZBYSTŘI!CE. Zpravodaj vznikal v období od září do prosince 2020 a podíleli se na něm nejen žáci ze školní redakce, ale kdokoli, kdo měl chuť a nápad něčím přispět. Společně jsme vytvořili speciál z distanční výuky, který svým obsahem jistě každého zaujme, pobaví, nadchne, inspiruje… 

Děkujeme všem žákům i učitelům, kteří se na jeho podobě s námi podíleli!

Mgr. Kateřina Brozdová & Mgr. Martina Vondráčková

časopis


Číst dál

Další ročník projektu Mrštné tělo v cíli

Po posledních dvou soutěžích, fotbalovém turnaji a atletickém dvojboji, které byly přesunuty z minulého školního roku na začátek nového, byl ukončen 13. ročník projektu „Mrštné tělo“. Zúčastnilo se ho téměř 95 % všech žáků a žákyň 1. stupně ZŠ, kteří bojovali o nejlepší výsledky ve štafetovém běhu, v silovém trojboji, v překážkové dráze, ve florbalu, v házené, v kopané a v atletice. Nejlepší sportovci a sportovkyně z každého ročníku získali poháry a diplomy na vyhlášení ve středu 7. 10. 2020. Nový, 14. ročník tohoto projektu, byl odstartován tento týden štafetovým během.

M. Svidrová


IMG 9397
IMG 9411
IMG 9409
IMG 9406
IMG 9404
IMG 9402
IMG 9401
IMG 9399

Číst dál

Projekt: MADS 2020-2022

MADS – Music, art, dance and song join us 2020-2022

Hudba, umění, tanec a zpěv nás spojuje

Cílem mezinárodního projektu MADS je rozvíjet a posilňovat hodnotu evpropského kulturního dědictví (EKD). Kulturní děditctví spojuje Evropu pomocí společné historie a hodnot. Reprezentuje tako bohatství a rozmanitost našich kulturních tradic. Naše společné kulturní dědictví musíme pochopit, vážit si ho a ctít ho. Kulturní dědičví není jen odkazem minulosti. Ukazuje nám i cestu vpřed a pomáhá nám vytvářet naši budoucnost. Kulturní dědictví slibžuje lidi a příšpívá k soudržnosti společnosti. 

Hlavními cíli projektu jsou:

  1. Prostřednictvím aktivit projektu MADS rozvíjet a posilovat hodnotu evropského kutlurního dědictví.
  2. Seznámit se s kulturním dědictvím některých zemí Evropy.
  3. Soustředit pozornost žáků na důležitost ctění a uchovávaní našeho kulturního dědictví.

Základní myšlenkou EKD je, že kulturní dědictví formuje náš každodenní život a v Evropě nás obklopuje na každé rohu v architektuře našich měst a obcí, ale také v přírodě, nacházíme ho v literatuře, hudbě a výtvarném umění, v řemeslech které nám přenechali naši předkové nebo v příbězích, které vyprávíme našich dětem, v jídle, které si vychutnáváme, ve filmech, které sledujeme a ve kterých vše rezenáváme. Kulturní dědictví nás ve své velké rozmanitosti spojuje. Díky technologiím a internentu máme k němu lepší přístup než kdykoliv předtím a můžeme is i uvědomi jeho lokální, národní a současně i společný evropský charakter. 

Projekt má 4 hlavní témata. Hudba, umění, tanec a zpěv. Každá partnerská škola bude zodpovědná za jedno téma. Portugalsko – hudba, ČR – umění, Slovensko – tanec a Španělsko – zpěv. 

V průběhu projektu se budeme zabývat těmito čtyřmi oblastmi a tímto podporovat u žáků zájem o kulturní dědictví obce, regionu, země a seznamovat žáky s kulturním dědictví 4 evropských zemí (ČR, SR, Portugalsko a Španělsko).

Výsledky projektu: Během dvou let bychom chtěli společnou spoluprací vytvořit několik produktů, a to: sborník lidových písní, společenská hra – Kulturní dědictví našich zemí, Video tanců a zvyků, kalendář, záložka do knihy a další společné výrobky.

Během dvou let by měly probíhat setkání v jednotlivých zemích. Výměnné pobyty se budou týkat jak učitelů, tak žáků. Každou zemi navštívíme 2krát.

První společnou aktivitou je soutěž vytvoření loga pro tento mezinárodní projekt MADS.


Číst dál

Projekt: Beskydy -místo, kde žiji

Beskydy – místo, kde žiji 2018-2021

V tomto školním roce pokračujeme třetím rokem v realizaci projektu Beskydy – místo, kde žiji. Tento projekt probíhá ve spolupráci se zážitkovým centrem URSUS v Dolní Lomné. Letos začínáme s hledáním beskydského grálu. Program s názvem Looking for the Beskydy Grail je určen pro žáky 7. ročníku. Žáky vedeme k poznávání tradic a kultury a uchování si vztahu k vlastní identidě, kutluře, tradicím a jazyku. Podporujeme zájem u dětí a mladeže o specifika vlastního regionu, včetně tradic a zvyků většinové společnosti i sociálních, etnických a kulturních menšin. Podporujeme vzdělávací projekty zaměřené na poznávání historie, tradic a kultury.

Budeme využívat kreativní a inovativní potencioniál dětí a mládeže. Budeme realizovat konkrétní výchovně vzdělávací aktivity, které umožní dětem a mládeží přímý kontakt s živou a neživo přírodou v jejím přirozeném prostředí. Budeme vytvářet a realizovat aktivity prohlubující vztah k regionu a také budeme zapojovat žáky do života komunity a do řešení enviromentálních problémů našeho regionu.

Běheme realizace budeme rozvíjet tyto klíčové kompetence: komunikace v cizím jazyce – AJ, schopnost učit se, rozvoj sociální a občanské schopnosti a vytváření kulturního povědomí a vyjádření.

Program Looking for the Beskydy Grail je určen pro žáky 7. ročníku a bude realizován během měsíce října 2020 ve dvou projektových dnech. Jeden ve školním prostředí, druhý den v terénu a zážitkovém centru URSUS.

Poslední program projektu The Treasure of the Region je určen pro žáky 8. ročníku a bude realizován v druhém pololetí toho školního roku 2020-2021.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017