• Home
  • Základní škola

Projekt: Exon 2017-2020

EXON – konec projektu

The Explorers of nature 2017-2020 (Badatelé přírody 2017-2020)

Tříletý mezinárodní projekt EXON byl zaměřen na jednotlivé složky životního prostředí a základní témata enviromentální výchovy – voda, půda, vzduch, rostliny a  živočichové, člověk, doprava a odpad. Projektu EXON se zúčastnili učitelé a žáci z ČR, SR, PL a Portugalska. Na schůzkách realizačních týmů byly vždy naplánované aktivity na daný školní rok po měsících. Tyto aktivity se plnily na jednotlivých školách během tří let. Během výměnných pobytů žáků se navzájem prezentovala dokumentace o  splněných aktivitách a  fotodokumentace vytvořených výrobků z daných škol. 

Aktivity: logo projektu, nej – ekotřída, světový den bez aut, jízda zručnosti, měsíc zdravé výživy, sbírka pro útulek a následná návštěva psího útulku, sezónní vyzdobovaní tříd – Velikonoce, Vánoce pomocí různých technik a materiálů, karneval – soutěž o nej – ekomasku, sledování počasí, světový Den vody, země, národních parků atd.

Výsledky tříleté spolupráce na jednotlivých školách: 

Logo projektu, video – nelegální skládky v obcích, mapa okolí školy, model vodního toku, herbář, maskot školy, model větrné elektrárny, kvarteto, červená kniha, ppt prezentace – chráněné rostliny a živočichové, národní parky, model mokřad, pracovní listy, CLIL metodiky a omalovánky pro výuku enviromentální výchovy atd.

Společné výsledné produkty: Pexeso – voda, Červená kniha ohrožených rostlin a živočichů, Kvarteto – rostliny a živočichové.

Během tříletého projetku EXON mělo proběhnout 6 výměnných pobytů žáků s učiteli. Vzhledem k situaci COVID-19, byl poslední pobyt v Portugalsku zrušen.

PORTUGALSKO 2017/18 – voda, POLSKO 2017/18 – odpad, půda, ČR 2018/2019 – ovzduší, SLOVENSKO 2018/19 – člověk a jeho zdraví, ČR 2019/20 – doprava PORTUGALSKO 2019/20 – rostliny a živočichové.

Poté také proběhly schůzky realizačních týmů (ředitel, koordinátor, učitelé), na kterých byly plánované aktivity na daný školní rok a proběhlo zhodnocení aktivit z předcházejícího školního roku. SLOVENSKO 2017, PORTUGALSKO 2018, POLSKO 2019, SLOVENSKO 2020. V srpnu 2020 byl celý projekt slavnostně zakončen na Slovensku, na Základní škole v Rakovci nad Ondavou – ve škole hlavního koordinátora projektu EXON.

Všem zúčastněným žákům, učitelům, rodičům, zaměstnancům školy a především vedení naší školy děkuji za svělou tříletou spolupráci.

Číst dál

Malí fotbalisté si zahráli turnaj

Kluci a také holky z 1. stupně si pořádně užili fotbalový turnaj, který se původně měl hrát ještě minulý školní rok. V pondělí 14. 9. se na školním hřišti utkala družstva ze 4. a 5. tříd, o den později pak týmy druháků a třeťáků. Oba dny bylo velmi teplé slunečné počasí, přesto všichni hráči předváděli výborné výkony a prokázali, že jim kopaná není cizí. V pondělí zvítězilo družstvo 5. B, druhá skončila třída 5. A, na třetím místě třída 4. A. V úterý bylo nejlepší družstvo 3. C, druhé místo obsadilo družstvo 3. B, třetí skončila třída 3. A.

Marcela Svidrová

Číst dál

Účast žáků 2.stupně ve škole

Rodiče, kteří mají zájem o zařazení svého dítěte do školní skupiny, musí tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce/třídnímu učiteli dítěte do 4.června 2020 do 12 hodin přes systém ŠkolaOnLine.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
Maximální počet žáků ve skupině je 15, jejich rozdělení do skupin bude známo v pátek 5.června.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den od pondělí 8.června 2020 v době od 9.00 do 12.30 hodin – podle počtu žáků a skupin.

Ke školnímu stravování nutno žáka přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Po příchodu do školy se žáci nepřezouvají, nejdou do šatny, ale jdou v doprovodu vyučujícího přímo do třídy. Před třídou bude na chodbě věšák k odložení svrchního oděvu.

Při příchodu do třídy si každý žák umyje a dezinfikuje ruce a usadí se na své určené místo.

Každá skupina bude mít vymezené prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, jinak mu vstup do školy nebude umožněn.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Čestné prohlášení rodičů žáků 2.stupně – stáhnout

Číst dál

Účast žáků 1. stupně ve škole

Rodiče, kteří mají zájem o zařazení svého dítěte do školní skupiny, musí tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce dítěte do 18. května 2020 do 12 hodin přes systém ŠkolaOnLine.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které moh ou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
Maximální počet žáků ve skupině je 15, jejich rozdělení do skupin bude známo v týdnu po 18. květnu.

V dopoledním bloku budou s dětmi pracovat třídní učitelky nebo asistentky pedagoga a po obědě s jednotlivými skupinami budou pracovat především asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole až do 30. června 2020.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den od 8.00 do 16.00 (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).

Ke školnímu stravování nutno žáka přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Cestou do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:
– zakrytí nosu a úst rouškou
– dodržení rozestupů

Žáci přicházejí před školu v určeném čase, tj. od 7.45 do 8 hodin..

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník.

Po příchodu do školy se žáci nepřezouvají, nejdou do šatny, ale jdou v doprovodu vyučujícího přímo do třídy. Před třídou bude na chodbě věšák k odložení svrchního oděvu.

Při příchodu do třídy si každý žák umyje a dezinfikuje ruce a usadí se na své určené místo.

Pokud učitel nerozhodne jinak, ponechává si žák po celou dobu pobytu ústa zakrytá rouškou. Jedná se především o dobu přestávky a  pohyb mimo třídu.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Každá skupina bude mít vymezené prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, jinak mu vstup do školy nebude umožněn.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Čestné prohlášení rodičů žáků 1.stupně – stáhnoutČíst dál

Krajské kolo geologické olympiády 2020 za nouzového stavu

Úspěšní řešitelé okresního kola z řad našich deváťáků se i přes omezení způsobená koronavirem zúčastnili krajského kola geologické olympiády. Původně se mělo konat za osobní účasti žáků ve Slezském zemském muzeu v Opavě, ale vzhledem k uzavření škol a omezení volného pohybu proběhlo opět distančním způsobem, a to dokonce z domovů soutěžících. V určený den žáci usedli ke svým počítačům a vyplnili test v určenou dobu a v daném časovém limitu. Zvláštností letošního krajského kola bylo umožnění hledání na internetu, v knihách a ve svých poznámkách.

Jak naši žáci dopadli? Výborné umístění získala Adéla Heczková z 9.C, která obsadila 3. místo v kraji. 7. místo získala Tereza Szkanderová z 9.C, 9. místo Denis Macura z 9.B, 10. místo Nikol Gajdaczová z 9.B a 12. místo Eliška Sližová z 9.A. Blahopřejeme a děkujeme jmenovaným žákům za reprezentaci naší školy a jejich aktivní přístup k této soutěži.

Mgr. Šárka Skupieńová a Mgr. Monika Vítková

IMG 3863
IMG 5558

Číst dál

9. ročník – harmonogram přípravy na přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška na čtyřleté obory s maturitou se uskuteční v pondělí 8, června 2020, na víceletá gymnázia v úterý dne 9. června 2020.

Harmonogram přípravy žáků 9.tříd na příjímací zkoušky formou konzultací

Pokud žák koná přijímací zkoušky, má zájem o přípravu na ně formou pravidelných konzultací v úterý a čtvrtek a odevzdá čestné prohlášení, může v týdnu od 11.května začít navštěvovat školu dle následujícího harmonogramu a pravidel:

9.A:  8.15 – 9.45  český jazyk – p.uč. B.Kowolowská
       10.10 – 11.40  matematika – p.uč. I.Zahradnik
       (učebna: třída 8.B – D 1.patro)

9.B:  7.55 – 9.25  český jazyk – p.uč. L.Čechurová
        9.50 – 11.20  matematika – p.uč. M.Vítková
        (učebna: třída 9.B – D přízemí)

9.C:  8.05 – 9.35  matematika – p.uč. M.Vítková
        10.00 – 11.30  český jazyk – p.uč.L. Čechurová
        (učebna: třída 7.B – C 1.patro)

1. Cestou do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:
– zakrytí úst
– dodržení rozestupů

2. Žáci přicházejí před školu v určeném čase, ne dříve a v určených skupinách, které se nesmí měnit.

3. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

4. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník

5. Po příchodu do školy se žáci nepřezouvají, nejdou do šatny, ale jdou v doprovodu vyučujícího přímo do třídy. Před třídou bude na chodbě věšák k odložení svrchního oděvu.

6. Při příchodu do třídy si každý žák umyje a dezinfikuje ruce a usadí se na své určené místo

7. Pokud učitel nerozhodne jinak, ponechává si žák po celou dobu pobytu ústa zakrytá rouškou. Jedná se především o dobu přestávky, pohyb mimo třídu.

8.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

9. Každá skupina bude mít vymezené prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

10. Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

11. Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení (pokud již nebylo odevzdáno) podepsané zákonným zástupcem, jinak mu vstup do školy nebude umožněn.

12. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Číst dál

Zápis do první třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 vzhledem k mimořádné situaci proběhne v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní účasti dítěte či zákonných zástupců.

Přihlášku lze podat následujícími způsoby:

  1. poštou na adresu ZŠ a MŠ Bystřice 848, 739 95 Bystřice nad Olší 848
  2. elektronicky na adresu skola@zs-bystrice.cz, opatřenou elektronickým podpisem
  3. datovou schránkou školy hhsk8qp
  4. osobně do poštovní schránky na vstupu do školy na budově 848
  5. osobně po telefonické domluvě v úředních hodinách školy v pondělí a středu od 8 do 11 hodin

Rodiče, kteří nemají možnost si přihlášku sami vytisknout a budou ji chtít vyplnit ve škole, se objednají telefonicky u sekretářky na čísle 558 558 200
( v úředních hodinách školy v pondělí a středu od 8 do 11 hodin ).

Pokud budou rodiče žádat o odklad povinné školní docházky, doloží zákonný zástupce:

  1. doporučení dětského lékaře
  2. doporučení školského poradenského zařízení

Po zahájení výuky v letošním školním roce bude svolána schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Všechny přihlášené děti budou k povinné školní docházce ve školním roce 2020/2021 přijaty.

Věřím, že přes nestandardní podmínky zápis společně zvládneme k oboustranné spokojenosti.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Formuláře k vytisknutí:

3. Seznam potřeb pro výuku v 1. třídě – doplníme

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017