• Home
 • Základní škola

Silový trojboj

V této soutěži, která je součástí projektu Mrštné tělo, žáci 1. stupně bojovali ve skoku do dálky z místa, v hodu plným míčem a ve šplhu. Tradiční disciplínou, která vždy zamíchá pořadím, je šplh. Nejhodnotnějšího výkonu dosáhli Klaudie Sikorová ze 4. C, Patrik Macura ze 4. A a Laura Kocurková z 5. C, kteří se dostali pod hranici 6 sekund. Naši nejmenší závodníci, prvňáčkové, sice ve šplhu nesoutěžili, ale někteří z nich si to vyzkoušeli alespoň mimo soutěž.

M. Svidrová

St4
Str3
Str2
Str1
St5

Číst dál

Slezská školní liga v házené


Zahájení letošního ročníku Slezské školní ligy se žákům 4. ročníku vůbec nevyvedlo. V podzimní části, která se odehrála 27. 11. 2019 v hale STARS v Třinci, se ze čtyř zápasů podařilo vyhrát pouze jeden. Chyběly přesné nahrávky, silné střely na branku, větší průbojnost hráčů a taky trochu i toho střeleckého štěstíčka. Věříme, že v jarní části se bude házenkářům dařit lépe, protože do té doby vylepšíme přípravu hráčů na společných tréninkových hodinách.

Děkujeme za reprezentaci Filipu Slaninákovi, Hugovi Szlaurovi, Dominiku Heczkovi, Marku Kobieluszovi, Antonínu Kováčovi, Dominiku Zezulkovi, Alexi Viochnovi, Maxmiliánu Miechovi a Ondřeji Czepiecovi.

M. Svidrová

Číst dál

Matematika hrou

V pátek 15. listopadu 2019 proběhl v prostorách divadelního sálu DDM Třinec 25. ročník soutěže „Matematika hrou“, kterou tradičně pořádá Jubilejní Masarykova základní škola Třinec. Tato zábavná matematická soutěž je určena pro tříčlenná družstva mladších žáků 6. a 7. tříd a starších žáků 8. a 9. tříd. Do soutěže se přihlásilo 13 škol z Třince a okolí.Žáci řešili 5 zajímavých a hlavně logických úloh, v polovině soutěže si zahráli Matematikano. Vše bylo bodováno a nakonec sečteno. Protože výsledky byly průběžně zveřejňovány, měla soutěž i náboj určitého napětí. Pořadí družstev se totiž v průběhu času měnilo.Družstvo starších žáků ve složení Štěpán Heczko, Denis Macura a Filip Madzia z 9.B, bylo zpočátku na předních pozicích, později se však žáci dostali na zlatý střed a nakonec to bylo 7. místo.Družstvo mladších žáků ve složení Jiří Bocek 7.B, Marcel Kocurek 7.A a František Malý 7.B, bylo tentokrát úspěšnější a v konkurenci 13 škol vybojovali 2. místo.Soutěž žáky bavila, procvičili si své schopnosti a dovednosti, úkoly řešili s velkým zaujetím a již teď mají motivaci na příští rok.

Všem soutěžícím děkujeme a blahopřejeme!

Mgr. Monika Vítková

IMG 2912
IMG 2909

Číst dál

Ježkovník

Na začátku října jsme od Střední odborné školy Třineckých železáren obdrželi úkryt a zimoviště pro ježky vyrobený jejich studenty. Ten jsme následně umístili do školní zahrady. Místo jsme vybrali tak, aby jeho obyvatel mohl zahradu pohodlně opustit a vyhnul se konfliktu se psy v okolí. Celý úkryt jsme dle instrukcí umístili z jedné poloviny pod povrch terénu a zevnitř ho  naplnili suchým listím. Mimo vstupního otvoru  byl  pak ježkovník listím zcela zasypán. 

    Doufáme, že bude brzy obsazen  a přispěje ke zmírnění poklesu ježčí populace. Což je prospěšné zvláště v situaci, kdy  dříve běžní obyvatelé krajiny mizí díky enormnímu chemickému ošetřování zemědělských kultur, poklesu početnosti hmyzí potravní nabídky a vytrvale rostoucí automobilové dopravě.

    Celá instalace ježkovníku byla bez větších obtíží provedena žáky sedmého ročníku. Věříme, že  přispěje k upevnění jejich vztahu k těmto mizejícím tvorům.

      Za poskytnutí úkrytu pro ježky děkujeme zaměstnancům a studentům  Střední odborné školy Třineckých železáren.

Mgr. Jakub Wolny

Číst dál

Štafetový běh

Tato soutěž odstartovala již 13. ročník projektu „Mrštné tělo“. Tentokrát si soutěžící 1. stupně vyzkoušeli běh se štafetovým kolíkem v hale, neboť školní hřiště je v rekonstrukci. Přesto běžci a běžkyně předvedli parádní souboje, zvláště pak v cílové rovince.

M. Svidrová

IMG 9303
IMG 9307
IMG 9309
IMG 9310

Číst dál

EXON – Ekotřída 2019/2020

EXON – EKOTŘÍDA 2019-2020

V posledním roce mezinárodního projektu  EXON na naší škole proběhÁásoutěž o nej Ekotřídu školy. Třídy se hodnotí dle těchto kriterií:

 1. Počet rostlin ve třídě – max. 3 body
 2. Zalívání kvěin – max. 1 bod
 3. Dobrý zdravotní stav rostlin – max. 1 bod
 4. Třídění odpadu ve třídě – plast, papír, směsný odpad – max. 3 body
 5. Malé množství odpadu – max. 1 bod
 6. Výzdoba třídy – max. 1 bod
 7. Výzdoba třídy – orginalita – max. 1 bod
 8. Výzdoba třídy – použití odpadového materiálu – max. 1 bod
 9. Čistota třídy – odpadky na zemi, čistota tabule, čistota kolem odpadkového koše – max. 3 body
 10. Třídní bonus – nápad k tématu ekologie – max. 3 body

Jednou měsíčně třídy hodnotí komise složená s žáků školního parlamentu a učitelů. Výsledky jsou zaznamenávany do tabulky, která je umístěna ve vestibulu školy.  Třída, která zvítězí, získá v červnu 2020 velice zajímavou cenu. Tato soutěž probíhá i na ostatních partnerských školách v Rakovci nad Ondavou (SR), Resende (PT) a Konczycach Wielkich (PL).


Číst dál

EXON – aktivity září 2019 

EXON – aktivity září 2019 

  V září tohoto školního roku se rozběhl 3. ročník projektu EXON – Explorers of the nature / Badatelé přírody na plné obrátky. V letošním školním roce končí naše spolupráce s polskou, portugalskou a slovenskou školou, ale přesto před sebou máme stále zajímavé aktivity a setkání. Od 23. 9. do 27. 9. 2019 proběhlo na naší škole mezinárodní setkání. V dubnu pojedeme do Portugalska a v čevnu na Slovensko.

Mimo to, naši žáci pracují na aktivitách, které se plní v rámci naší školy a výsledky se porovnávají v rámci celého mezinárodního projektu.

V září proběhla výuka v některých skupinách na téma doprava, žáci z prvního stupně vytvořili na dané téma omalovánky, které poté žáci druhého stupně vybarvovali. V rámci mezinárodního setkání se žáci seznámili s prezentacemi na téma dopad dopravy na životní prostředí. V rámci výuky anglického jazyka žáci 7. a 9. ročníků vyplnili online dotazník, který se opět zabýval zkušenostmi žáků s dopravou. Stěžejní aktivitou tohoto měsíce byla dopravní soutěž – jízda na kole pod vedením p. Vašíčkové, za asistence místní policie. Žáci 6. a 7. ročníků byli ve většině případů bezchybní, proto jsme všechny zúčastněné ocenili diplomem a pochvalou.

V říjnu nás čeká ochutnávka zdravých jídel a tvorba zajímavých receptů. Žáci nejvyšších ročníků připraví PPT prezentace na téma chráněné rostliny a živočichové ČR. 

Renata Krosová, koordinátor pro ČR

Číst dál

EXON v Bystřici 2019

MEZINÁRODNÍ SCHŮZKA EXON 2019 ČR

V týdnu o d 23. 9. 2019 do 27. 9. 2019 proběhlo na naší škole mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus + EXON (Badatelé přírody). Na naší škole se setkali zástupci z Protugalska, Polska, Slovenska a České republiky. Z Portugalska přijelo 5 žáků v doprovodu 2 pedagogů, z Polska taktéž přijelo 5 dětí a 2 paní učitelky a ze Slovenska dorazilo 6 dětí, 2 paní učitelky a paní ředitelka. Naši školu zastupovalo 16 dětí z 6.B, 6.D a 7.C. Celý program zajišťoval tým pedagogů z naší bystřické školy. Tématem tohoto setkání byla doprava a její dopad na životní prostředí.

V pondělí po oficiálním zahájení a krátkém seznámení v nových prostorách budovy 402 se všichni účastníci mezinárodního setkání přesunuli do učebny VV, kde vyrobili 3D výrobky na téma Eko dopravní prostředek. Naši žáci vytvořili s novými kamarády dvojice, ve kterých spolupracovali po celý týden. Poté následovala schůzka s panem starostou v místním informačním centru, prohlídka muzea a odpolední procházka Bystřicí. Večer si hosté zpříjemnili relaxací v bystřickém bazénu.

Druhý den čekal na všechny účastníky projektu výjezd do enviromentálního centra URSUS v Dolní Lomné, kde proběhly 2 semináře na téma Beskydy a život v nich. Odpoledne se celá skupina přesunula do muzea v Mostech u Jablunkova, kde proběhlo seznámení s historií a kulturou regionu. Poté se celá skupina přesunula na Šance, kde si hosté společně se svými partnery prohlídli ruiny vojenské pevnosti. 

Středa byla nejnáročnějším dnem celého setkání. Ihned ráno proběla stěžejní aktivita celého setkání, a to jízda na kole, pod vedením p. Vašíčkové, za přítomnosti obecní policie. Poté následovalo opět tvoření, tentokrát kreslení dopravního prostředku budoucnosti. Po krátkém odpočinku následovala anglická konverzace, ve které žáci i učitelé vytvářeli znalostní mapu o Bystřici. Následovalo sportovní odpoledne, představování prezentací o dopadu dopravy na životní prostředí. Každá země měla připravenou vlastní prezenaci v anglickém jazyce. A samozřejmě na závěr relaxace na bazéně.

Čtvrtek byl opět dnem cestování a poznávání ČR, a tak se naše EXON skupina vydala na výlet na Hukvalky a do Frýdku- Místku, kde účastníci zhlédli zámek. Odpoledne již patřilo českým studentům. Ti si pro své kamarády připravili odpolední program a společně s nimi pobyli ve svých rodinách. 

Pátek úspěšně završilo naše setkání oficiální zakončení, rozdávání certifikátů, dárečků, poděkování a loučení.

Tímto bych chtěla poděkovat vedení obce za vřelé uvítaní mezinárodních hostů v Bystřici, vedení školy za podporu během realizace, rodičům za vstřícnost, učitelům za perfektní připravu na aktivity a žákům za skvělé chování, aktivitu a nadšení pro projekt.

Renata Krosová, koordinátor pro ČR

Číst dál

EXON Erasmus + 3.ročník

Před dvěmi lety jsme začali s realizací mezinárodního projektu EXON. Měli jsme velké očekávání, protože projekt je náročný svým obsahem a rozsáhlý svým dopadem. V minulém školním roce jsme zrealizovali všechny naplánované aktivity. Ředitelé, koordinátoři a finanční manažeři projektu navšítivli školu v Polsku, žáci a vyučující se zúčastnili krátkodobé výměny v Česku. V květnu se uskutečnilo projektové setkání na půdě slovenské školy v Rakovci nad Ondavou. V rámci tohoto projektu děti zasadily společně stromky, zatancovali si zumbu a navštívili CHKO Vihorlat, TANAP a připravili chutné a zdravé pokrmy. V průběhu minulého roku jsme vyrobili maskota školy, zaznamenávali počasí, vyčistili jsme oblasti v obci, které se potřebovaly zbavit odpadků. Připravili jsme pracovní listy, omalovánky a CLIL metodiky týkající se témat: ovzduší, člověk a zdraví, koloběh vody.

Dnes, na začátku nového školní roku 2019/2020, můžeme říci, že se náš projekt blíží do finále. Co nás čeká v tomto školní roce?

Budeme pokračovat v soutěži o nej-ekotřídu, v průběhu zimy budeme přikrmovat ptáčky a lesní zvěř, zkrášlovat okolí školy, navštívíme útulek v Třinci, vyrobíme hračky z odpadu, připravíme další pracovní listy, omalovánky a metodiky a navštívíme přírodní krásy našeho regionu.

V září proběhlo setkání na naší škole, které se neslo v duchu dopravy. V dubnu se chystáme do Portugalska s žáky nejvyšších ročníků. A na závěr, v červnu 2020 proběhne závěrečné setkání ředitelů a koordinátorů na Slovensku, kde uzaveřeme naši tříletou spolupráci.

Členové projektového týmu všem přejí mnoho tvořivých sil a radosti při plnění projektových úkolů. 

Projektu EXON přejeme naplnění stanovených cílů a úspěšné završení tříletého projektu.

Renata Krosová, koordinátor pro ČR.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017