• Home
  • Základní škola

Zdravě, živě, udržitelně

I v letošním roce realizuje obec Bystřice aktivity místní Agendy 21 (MA21) a Zdravé obce.

R. Wróbel, starosta obce Bystřice a odpovědný politik MA21, se spolu se Š. Sikorovou, koordinátorkou MA21, v lednu 2019 zúčastnili v Praze konference Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů České republiky s názvem Udržitelně a zdravě ve městech. Konference byla především inspirací a prezentací dobrých praktik Zdravých obcí a měst zapojených do celonárodní sítě, jejíž je obec Bystřice členem. Je jedinou obcí z území okresů Frýdek-Místek a Karviná. Na území obce Bystřice jsou již nyní pravidelně realizovány aktivity, které principy MA21 i Zdravých měst naplňují, např. Den Země, Den s IZS, Alis Run atp. A mnohé aktivity se již v této době k realizaci připravují.

V nejbližší době se uskuteční v budově MUZ-IC tzv. školní fóra obou místních základních škol. 4. 4. 2019 žáků základní školy a o den později žáků základní školy s polským jazykem vyučovacím. Cílem školních fór, které se uskuteční dle jednotného scénáře, je podnítit žáky, aby přemýšleli i o rozvoji a možnostech zlepšení v obci, měli zájem o okolí,
o vyhledávání informací, fóra by v nich měla podnítit místní patriotismus vč. následné zpětné vazby od zástupců vedení obce.

Obec Bystřice v letošním roce rovněž získala spolufinancování z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ na projekt s názvem „Zdravě, živě, udržitelně – MA21 v obci Bystřice“, v rámci kterého se uskuteční další aktivity spojené s uplatňováním principů MA21. V dubnu se uskuteční tzv. Veřejné fórum, na kterém bude revidována realizace největších priorit dle závěrů Veřejného fóra konaného v roce 2018, stanovovány budou nové priority v jednotlivých oblastech rozvoje obce tak, jak je vnímají samotní občané. V rámci zmiňovaného projektu se ještě uskuteční v červnu 2019 aktivita s názvem Děti seniorům, senioři dětem a zářijová Konference zástupců obcí z území ORP Třinec s mottem „Dobře vedený region“.

O podrobnostech z výše uvedených akcí budete informováni.

Číst dál

Přebor školy v plavání

Plavci a plavkyně 2. – 5. ročníku si zabojovali 27. března o titul „Přeborník školy“. Tato soutěž je rovněž zahrnuta do projektu „Mrštné tělo“, jehož všechny soutěže vedou především k všestrannému tělesnému rozvoji žáků. Všech 62 závodníků zdolalo trať dlouhou 25 metrů jakýmkoliv plaveckým stylem, někteří zaplavali tuto trať ve vynikajícím čase. Přeborníky školy se pro tento školní rok stali Maxmilián Miech, Kateřina Lacki, Kateřina Buryová a Jakub Samiec.

M. Svidrová 

IMG 9193
IMG 9192
IMG 9191
IMG 9190

Číst dál

Turnaj ve vybíjené

Součástí projektu Mrštné tělo jsou také kolektivní sporty. Jedním z nich je vybíjená, se kterou se žáci na 1. stupni seznamují od 3. ročníku. Turnaj v této hře, který se uskutečnil 20. března 2019, byl uspořádán pro žáky a žákyně 4. – 5. ročníku. „Čtvrťáci“ si poprvé vyzkoušeli hru s vyspělejšími a silnějšími „páťáky“ a získali tak cenné zkušenosti. Hráči a hráčky pátého ročníku zcela suverénně obsadili všechna tři medailová místa: zlato 5. B, stříbro 5. A a bronz 5. C.

M. Svidrová

Číst dál

Výsledky školního kola pěvecké soutěže


1. kategorie – 1. třída

1. místo – Rozálie Konderlová, 2. místo – Anežka Kružolková, 3. místo – Gita Mankovecká, 4. místo – Tereza Kavalíková

2. kategorie – 2. a 3. třída

1. místo – Ema Bruková, 2. místo – Monika Sikorová, 3. místo – Tereza Kubiszová, 4. místo – Vítek Cienciala

3. kategorie – 4. a 5. třída

1. místo – Kateřina Kubaczková, 2. místo – Rút Borská, 3. místo – Jan Bajtek, 4. místo Viktorie Bystroňová

Všem gratulujeme a postupujícím držíme palce v soutěži Bystřický zvoneček.

P. Michalková

Číst dál

Okresní kolo Konverzační soutěže v AJ

Ve středu 27. 2. se již tradičně konalo okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině ve Frýdku-Místku. I letos bojovali o co nejlepší umístění dva žáci naší školy. Konkurence byla opravdu velká, v obou kategoriích soutěžilo 30 žáků. V kategorii 6. a 7. tříd se naše žákyně 6.A Nikola Brancová umístila na děleném 12. místě a Matyáš Heczko z 8.A se v kategorii 8. a 9. tříd umístil na krásném děleném 4. místě.

Soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i příště.

Mgr. Jitka Kaletová

Číst dál

Zápis do první třídy

Vážení rodiče, zápis do první třídy se uskuteční ve čtvrtek dne 25. dubna 2019 v době od 8 do 17 hodin na budově 848 v přízemí ve třídě 1.A.

Rodiče zapíší své dítě do časového seznamu, který je k dispozici u zástupkyně ředitele pro MŠ. U zápisu budou připravena dvě pracoviště a na každé dítě je vyčleněno přibližně 20 minut.

Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Obvodní kolo recitační soutěže

Ve středu 27. 2. se konalo obvodní kolo recitační soutěže v Jablunkově. Děti z naší školy dosáhly vynikajících výsledků.

V nulté kategorii byl nejlepší Jakub Turoň. V 1. kategorii získala 2. místo Klára Czepczorová.

Třetí kategorii ovládly Karin Makarová – 1. místo a Zuzana Sikorová – 2. místo.

A také ve čtvrté kategorii zabojovaly dívky z Bystřice – Eliška Sližová ji vyhrála a Eliška Koštovalová byla druhá.

R. Gaurová

Číst dál

Karneval 1. st. ZŠ

Zamyslet se ….. zasmát se ….. zamaskovat se ….. zabarvit se ….. zaběhnout do velké haly ….. zabodovat svou maskou ….. zablýsknout se svým tanečním uměním ….. zasoutěžit si ….. zabavit se s kamarády ….. zablbnout si ….. zakoupit si dobrotu ….. zaměnit lístky za drobnost na památku ….. zabránit nudě a zahnat na chvíli starosti ….. to vše snad děti zvládly na svém prvním školním karnevalu, který uspořádaly paní učitelky prvního stupně s finanční pomocí Spolku rodičů 15. 2. 2019. Všem, kteří neváhali s pomocí u této akce, děkujeme!

Fotogalerie z karnevalu zde:
https://uloz.to/!TMOgJVbCyNmx/karneval-2019-zip

Heslo pro stažení naleznete ve zprávě ve Škole Online.

Číst dál

Valentine’s Day

Žáci 2. stupně si 12. – 13.2.2019 ve svých hodinách anglického jazyka vyrobili Valentýnská přáníčka, a poté se mohli rozhodnout, zda si svá přáníčka ponechají a darují je někomu doma a nebo zda je vhodí do letos připravené školní Valentýnské poštovní schránky. Žáci 2. stupně vyrobili a vložili do schránky celkem 542 Valentýnek. A právě psaníčka z této schránky byla 14.2.2019 v dopoledních hodinách roznesena adresátům. Doufáme, že si všichni zúčastnění udělali, ať už samotnou výrobou nebo darováním či obdržením Valentýnského přáníčka, radost.Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017