• Home
 • Základní škola

Besedy pro žáky

 • Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se v rámci preventivního programu „RIZIKA FACEBOOKU“uskutečnila beseda s lektorkou paní Mgr. Lenkou Šebestovou. Této besedy se zúčastnili žáci 7. tříd. Žáky obzvláště zaujaly kazuistiky a reálné příběhy lidí, kteří se stali oběťmi útočníků na sociálních sítích.
 • Žáci 6. ročníku měli  30. 11. 2017 v rámci tématu dospívání a sexuální výchovy besedu s lektorkou paní Mgr. Lenkou Šebestovou. Beseda byla přínosná a dotkla se zejména zajímavých témat z oblasti sexuality mladistvých.
 • Mgr. Taťána Krsková
 • Tyto akce proběhly za finanční pomoci Spolku rodičů, kterým tímto děkujeme.

Číst dál

Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 22. listopadu 2017 psali žáci osmých a devátých tříd Olympiádu v českém jazyce. Ve dvou hodinách museli zvládnout záludnosti jazykové části soutěže a přidat k tomu slohovou práci na téma „ Stalo se to minulý týden“.

Z 23 soutěžících dosáhli nejlepších výsledků tyto žákyně: Pavla Kantorová a Simona Neubauerová z 9. a Alena Mitrengová z 9. B a Barbora Turoňová z 8. A

O tom, kdo bude naši školu reprezentovat v okresním kole, rozhodly slohové práce. Ze souboje vyšla nakonec vítězně Pavla Kantorová. Přejeme jí v okresním kole mnoho úspěchů.

Mgr. Anna Kubátová

Číst dál

Rozsvícení stromečku 6.12.2017

Ve středu 6. prosince 2017 od 16,30 hodin proběhne v centru Bystřice akce Rozsvícení stromečku s bohatým programem. Spolek rodičů tam bude mít stánek, ve kterém Vás rádi obsloužíme. Naše nabídka: punč s různými příchutěmi, teplý grog, grilované klobásky, párky v rohlíku, bystřické gvinty atd. Děti z MŠ společnými silami se svými učitelkami pro Vás upečou sladké překvapení. Srdčeně zveme všechny rodiče a přátelé školy, kteří chtějí podpořit své děti.

Číst dál

Nejlepší borci v silovém trojboji vyhodnoceni

Silový trojboj se skládá ze tří disciplín – šplhu na tyči, hodu plným míčem do dálky a skoku do dálky z místa. Některé výkony byly obdivuhodné, např. čas ve šplhu – 5,72 s Jana Bajtka ze 4. C a čas 5,74 s Filipa Nemeca rovněž ze 4. C. Tato soutěž je zařazena do projektu Mrštné tělo. Nejlepší žáci a žákyně z 1. – 5. ročníku byli vyhodnoceni ve středu 29. 11. 2017.
M. Svidrová

Číst dál

Volby do školské rady

V letošním školním roce proběhnou volby nových členů do školské rady. Tyto volby proběhnou ve čtvrtek 14. prosince 2017.

Volba zástupců pedagogických pracovníků proběhne ve sborovně v době velké přestávky od 9.35 do 9.55 hodin.

Volba zástupců nezletilých žáků proběhne ve vestibulu budovy 402 (stará škola) od 13.30 do 16.30 hodin.

Za volební komisi: Mgr. Iva Dobešová, Mgr. Šárka Skupieňová, Mgr. Jarmila Ulichová.

Kandidátní listiny:

Pedagogičtí pracovníci    Zástupci nezletilých žáků
Bujnová Renata Bardoňová Monika
Chovancová Blanka Branná Libuše
Krosová Renata Jasinská Tamara
Krsková Taťána Kawulok Marek
Szkanderová Kateřina Koždoňová Gabriela
Vašková Eva Kros Aleš
Zahradnik Igor Kuchta David
Sikorová Gabriela
Slaninák Miroslav
Stryjová Gabriela

Číst dál

Volejbalový tým stříbrný

Dne 23. listopadu 2017 se uskutečnil v sokolovně v Mostech u Jablunkova 43. ročník turnaje v odbíjené smíšených družstev O pohár 17. listopadu. Tak jako vloni se utkaly tři týmy: ZŠ Návsí, ZŠ Mosty a ZŠ Bystřice. Vítězství zaslouženě obhájili domácí.
Pořadí: 1. ZŠ Mosty, 2. ZŠ Bystřice, 3. ZŠ Návsí.
Motorem našeho týmu byli tři hráči, kteří odehráli celý turnaj bez vystřídání: Katka, kapitánka Barča K. a Nikolas. Velké ovace přítomných vzbuzovaly především rozehry mezi naším a domácím týmem, které byly prošpikovány skvělými servisy, nahrávkami „za hlavu“ (Nikolas), smeči, bloky, „rybičkami“ a „chytrými míči“.
Školu reprezentovali: Ambrušová Veronika, Brudná Tereza, Kantorová Pavla, Neumannová Nela, Petříková Veronika, Pilková Kateřina (všechny 9.A), Kantorová Terezie, Kaznicová Barbora, Žáček Ondřej (všichni 9.B), Stroka Nikolas, Turoňová Barbora (oba 8.A) a Olszarová Aneta (8.B)
Všem hráčům děkuji za reprezentaci školy.
PhDr. Radim Mikulka

Číst dál

Okrskové kolo ve florbale – 1. stupeň

Dne 15. 11. 2017 proběhlo  na naší škole okrskové kolo ve florbalu. Soutěže se zúčastnily týmy základních škol z Nýdku, Jablunkova, Návsí a Bystřice.
1. místo obsadilo družstvo ze ZŠ Nýdek a postupuje do okresního kola ve F-M. 2. místo – ZŠ Jablunkov, 3. místo – ZŠ Návsí a 4. místo – ZŠ Bystřice. Naši školu reprezentovali žáci 4. tříd – Š. Laštůvka, M. Fojkes, M. Martynek, J. Sodzawiczny, N. Spratková, Š. Byrtus, P. Stošek, J. Bajtek a O. Bodzenta.
Přestože obsadili nepopulární 4. místo, přejeme jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Děkujeme také Lukáši Byrtusovi z 9.B za funkci hlavního rozhodčího.
Renata Krosová

Číst dál

Schůze Spolku rodičů

Vážení rodiče, ve středu 22. listopadu 2017 v 15:00 hodin proběhne v jídelně školy Bystřice schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice   Program jednání:
 1. Obecné informace o činnosti spolku
 2. Zpráva o hospodaření spolku
 3. Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2017/18
 4. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka spolku
 5. Informace o připravovaných akcích v tomto školním roce
 6. Diskuse
 7. Závěr
Miroslav Slaninák, předseda spolkusrps@bystrice.cz

Číst dál

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na pravidelné třídní schůzky, které se budou konat ve středu 22. listopadu 2017 v 15.30 hodin v kmenových třídách. Ve škole budou přítomni všichni pedagogičtí pracovníci.

Ve vestibulu školy budou zástupci středních škol z regionu s informacemi o možnostech studia v příštím školním roce.

Rovněž proběhne volba zástupců rodičovské veřejnosti do školské rady.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017

Footer

© 2015 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848