• Home
  • Základní škola

Vánoční volejbalový turnaj 2017

V pátek 22.12.2017 se uskutečnil Vánoční volejbalový turnaj. Žáky 9. tříd reprezentovali: Katka Pilková, Tereza Brudná, Pavla Kantorová, Nela Neumanová, Veronika Petříková, Ondra Žáček a Tereza Kantorová.  Za učitelský sbor nastoupili: Jaroslav Šlehofer, Renata Krosová, Darina Szkanderová, Jana Kocyanová, Ivo Konvička a Roman Cymorek. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem sice zvítězil tým dospěláků 3:0, ale mladí volejbalisté předvedli perfektní výkon. Všem sportovcům tímto děkuji za skvělou hru a přeji mnoho sportovních úspěchů i v roce 2018.

Číst dál

TV Stará

Své první vystoupení před svými spolužáky a rodiči si vyzkoušela většina z 28 žáků nepovinného předmětu Dramatická výchova. Předvedli své schopnosti v představení TV Stará, kde si někteří diváci mohli připomenout programy české televize minulého století. Děkujeme panu učiteli Igoru Zahradnikovi za ozvučení a přejeme všem pohodové svátky.
Mgr. Petra Michalková
Pár fot z generální zkoušky naleznete zde.

Číst dál

Mach a Šebestová

My jsme žáci 3. B…těmito slovy začalo již tradiční školní divadlo, které si pro své spolužáky, rodiče a žáky okolních škol nacvičili žáci II. stupně pod vedením paní učitelek Petry Michalkové a Blanky Chovancové. Děj příběhu se tentokrát odehrával v prostředí školní třídy a na školním výletě, ale to nijak nezabránilo tomu, aby si herci nácvik i představení užili a předvedli své umělecké vlohy. Pěveckou podporou pro ně byl školní Sboreček pod vedením paní učitelky Renaty Bujnové, ozvučení opět zajistil pan učitel Igor Zahradnik a výtvarně dotvořila paní učitelka Libuše Čechurová. Rovněž nesmíme zapomenout na pana Jana Hasalíka, který nám celé představení natočil. Děkujeme všem za pomoc a podporu.
Petra Michalková
Fota z generální zkoušky zde.

Číst dál

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do Školské rady ZŠ a MŠ Bystřice 848 konaných dne 14. prosince 2017. Volební komise ve složení Mgr. Iva Dobešová, Mgr. Šárka Skupieňová a Mgr. Jarmila Ulichová vyhlašuje výsledky tajných voleb do Školské rady ZŠ a MŠ Bystřice 848:
  • 1. Za pedagogické pracovníky byli zvoleni do školské rady: Mgr. Renata Krosová, Mgr. Igor Zahradnik
  • 2. Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni do školské rady: Miroslav Slaninák, Marek Kawulok
 

Číst dál

Vánoční turnaj ve florbalu

Tento již tradiční turnaj, který je jednou ze soutěží projektu „Mrštné tělo“, se odehrál v pondělí 11. 12. a ve středu 13. 12. 2017. V pondělí se utkala družstva 2. – 3. ročníku, ve středu pak družstva 4. – 5. ročníku. Po oba dny hráči i hráčky předvedli výborné zápasy.
O největší překvapení se postaral tým z 2. B, který v kategorii mladších žáků s převahou přehrál ostatní týmy a stal se tak celkovým vítězem. Druhé místo obsadila třída 3. B, třetí příčku třída 3. C. V kategorii starších žáků se očekával největší souboj mezi týmy ze čtvrtého ročníku. Do medailového umístění nakonec zasáhl také tým z 5. C, který obsadil 3. místo. Vítězem se stala třída 4. B, druhá skončila třída 4. C. Všechny zúčastněné týmy je třeba pochválit nejen za bojovnost a týmovou spolupráci, ale také za slušné chování a hru fair-play.
M. Svidrová
Pár fotografií naleznete tady.

Číst dál

Čerti ve škole

Brr, brekeke, budliky, budliky, takové a jiné zvuky vyluzují mocnosti pekel – čerti. Spolu s anděly, Mikulášem a babkou s dědkem rozdávali dětem dárky ve středu 6. prosince 2017. I když se jich mnozí báli, přece jen nakonec zvítězil smích a rozzářené oči těch malých, ale i odrostlejších žáků. Už se těšíme na příští rok, kdy nás zase navštíví Mikuláš i s čerty, se kterými nejsou žerty. Poděkování patří Spolku rodičů při MŠ a ZŠ Bystřice, který  připravil pro děti dárečky. Mgr. Anna Kubátová

Číst dál

Besedy pro žáky

  • Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se v rámci preventivního programu „RIZIKA FACEBOOKU“uskutečnila beseda s lektorkou paní Mgr. Lenkou Šebestovou. Této besedy se zúčastnili žáci 7. tříd. Žáky obzvláště zaujaly kazuistiky a reálné příběhy lidí, kteří se stali oběťmi útočníků na sociálních sítích.
  • Žáci 6. ročníku měli  30. 11. 2017 v rámci tématu dospívání a sexuální výchovy besedu s lektorkou paní Mgr. Lenkou Šebestovou. Beseda byla přínosná a dotkla se zejména zajímavých témat z oblasti sexuality mladistvých.
  • Mgr. Taťána Krsková
  • Tyto akce proběhly za finanční pomoci Spolku rodičů, kterým tímto děkujeme.

Číst dál

Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 22. listopadu 2017 psali žáci osmých a devátých tříd Olympiádu v českém jazyce. Ve dvou hodinách museli zvládnout záludnosti jazykové části soutěže a přidat k tomu slohovou práci na téma „ Stalo se to minulý týden“.

Z 23 soutěžících dosáhli nejlepších výsledků tyto žákyně: Pavla Kantorová a Simona Neubauerová z 9. a Alena Mitrengová z 9. B a Barbora Turoňová z 8. A

O tom, kdo bude naši školu reprezentovat v okresním kole, rozhodly slohové práce. Ze souboje vyšla nakonec vítězně Pavla Kantorová. Přejeme jí v okresním kole mnoho úspěchů.

Mgr. Anna Kubátová

Číst dál

Rozsvícení stromečku 6.12.2017

Ve středu 6. prosince 2017 od 16,30 hodin proběhne v centru Bystřice akce Rozsvícení stromečku s bohatým programem. Spolek rodičů tam bude mít stánek, ve kterém Vás rádi obsloužíme. Naše nabídka: punč s různými příchutěmi, teplý grog, grilované klobásky, párky v rohlíku, bystřické gvinty atd. Děti z MŠ společnými silami se svými učitelkami pro Vás upečou sladké překvapení. Srdčeně zveme všechny rodiče a přátelé školy, kteří chtějí podpořit své děti.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017