Distanční výuka v MŠ

Milí rodiče, i přesto, že se zatím většina předškoláků zúčastňuje prezenčního vzdělávání, spouštíme od 05. 11. 2020 distanční výuku pro ty, kteří zůstali ze zdravotních či rodinných důvodů doma. Našim cílem není na rodinu přenášet tíhu řízeného a cíleného vzdělávacího procesu, nýbrž umožnit rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova dětí.

Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky:

Dítě a jeho tělo

 • dostatek volného pohybu,
 • praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…);
 • sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);
 • hry s pískem apod.
 • hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;

Dítě a jeho psychika

 • čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího);
 • zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…);
 • hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…);
 • hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…);
 • manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar…);
 • třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…);
 • hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku…) apod.

Dítě a ten druhý

 • společenské hry;
 • hry s pravidly;
 • komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.

Dítě a společnost

 • zvyky a tradice ve svém okolí;
 • pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…);
 • námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);
 • poslech hudby, seznamování s uměním apod.

Dítě a svět

 • poznávání okolí;
 • pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);
 • seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…).

• www.predskolaci.cz

• www.detsky-web.cz

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017