Doplnění informací k provozu mateřské školy

 • Projevy alergie 
  • Děti u nichž se projevují alergické příznaky musí do mateřské školy doložit potvrzení od lékaře, že se jedná o příslušnou alergii a její příznaky.
 • Čestná prohlášení a formuláře
  • V předchozím článku zmíněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění musí podepsat pouze zákonný zástupce dítěte.
 • Výdej stravy v době nepřítomnosti dítěte
  • Výdej stravy zůstává beze změn.
 • Zrušení všech společných aktivit
  • Do konce školního roku jsou zrušeny všechny společné aktivity, včetně focení tabla, divadel, plaveckého kurzu, školních radovánek a výletů.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017