Dotace na projekty

  • Díky dotačnímu programu, vyhlašovaném obcí Bystřice, se nám letos se nám podaří podpořit tyto projekty:
  • Základní škola
  • Oslavy 90. výročí otevření české školy ve výši 15.000,- Kč
  • Mrštné tělo ve výši 5.000 Kč
  • Výchovně-vzdělávací dějepisná exkurze do Polska ve výši 5.000 Kč
  • Mateřská škola
  • Lidová řemesla-bohatství našich předků ve výši 7.000 Kč
  • Den dětí pro naše nejmenší ve výši 5.000 Kč
  • Den dětí – Dětský den ve výši 10.000 Kč
podrobnosti: http://www.bystrice.cz/samosprava-obce/rada-obce/usneseni-rady-obce/usneseni-rady-obce-c-61-3160cs.html

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017