Důležité informace pro rodiče

V návaznosti na usnesení vlády ČR s účinností od pondělí 12.října do neděle 25.října 2020 včetně platí následující omezení:

1.provoz mateřských škol zůstává nezměněn – plný provoz. Rodiče, kteří budou chtít přihlásit děti do mateřské školy na pondělí 26. 10, úterý 27.10, čtvrtek 29.10. a pátek 30.10.2020 tak učiní u paní zástupkyně MŠ Milady Šrámkové

2. provoz 1.stupně základních škol zůstává nezměněn (je pouze zákaz zpěvu, režim pro sportovní činnosti se nemění), učí se podle platného rozvrhu hodin

3. provoz 2. stupně základních škol se upravuje takto:

–v týdnu od pondělí 12.10. bude ve škole normální (prezenční) výuka podle platného rozvrhu hodin pro třídy 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 9.A

–v týdnu od pondělí 12.10. bude distanční výuka pro třídy 6.B, 7.B, 7.D, 8.B, 8.C, 9.B

–v týdnu od pondělí 19.10. bude ve škole normální (prezenční) výuka podle platného rozvrhu hodin pro třídy 6.B, 7.B, 7.D, 8.B, 8.C, 9.B

–v týdnu od pondělí 19.10. bude distanční výuka pro třídy 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 9.A

–distanční výuka je pro všechny žáky povinná, pokud se žák distanční výuky nezúčastní, je nutné jej předem omluvit přes Školu Online, telefonicky nebo emailem

–v týdnu od pondělí 26.10.2020 bude pro všechny žáky týden podzimních prázdnin

Nadále platí speciální režim odchodů žáků na oběd.

Žáci 2.stupně, kteří budou mít distanční výuku, si mohou oběd odnést v jídlonosiči. Výdej pro ně bude pouze ve 13.30 hodin. Pokud nebudou mít zájem oběd odebrat, je nutné jej předem odhlásit!!!

Bude-li žák z distanční výuky omluven, nemá v tento den nárok na oběd.

4. provoz školní družiny zůstává nezměněn

5 .po dobu těchto opatření se také ruší provoz všech kroužků ve škole (keramika, dramatický kroužek, šachy, náboženství).

6.Roušky – stále platí povinnost nošení roušek ve společných prostorách a žáci druhého stupně i během výuky.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017