English morning

Dne 18.6.2018 proběhla na naší škole výuka angličtiny s rodilým mluvčím pod názvem English morning orgazinovaná společností INFINITY. Tento tříhodinový blok byl určen pro žáky 6. a 7.tříd. Zúčastilo se ho 25 dětí, které byly rozděleny do dvou skupin. Děti byly přivítány americkým manželským párem z Arizony. Po přivítání proběhla prezentace o Arizoně. Druhá část byla věnovaná tématu ANIMALS a samozřejmě proběhlo spoustu aktivit, týkajících se této záležitosti. Poslední hodinka se týkala tématu FOOD. Děti pracovaly na projektech, připravovaly salát z čerstvých surovin pomocí instrukcí lektora. Na závěr byla všechna témata shrnuta a následovalo rozloučení. Všem žákům se English morning velice líbilo a tímto děkujeme agentuře INFINITY, že nám zprostředkovala setkání s rodilými mluvčími.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017