EXON v Bystřici 2019

MEZINÁRODNÍ SCHŮZKA EXON 2019 ČR

V týdnu o d 23. 9. 2019 do 27. 9. 2019 proběhlo na naší škole mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus + EXON (Badatelé přírody). Na naší škole se setkali zástupci z Protugalska, Polska, Slovenska a České republiky. Z Portugalska přijelo 5 žáků v doprovodu 2 pedagogů, z Polska taktéž přijelo 5 dětí a 2 paní učitelky a ze Slovenska dorazilo 6 dětí, 2 paní učitelky a paní ředitelka. Naši školu zastupovalo 16 dětí z 6.B, 6.D a 7.C. Celý program zajišťoval tým pedagogů z naší bystřické školy. Tématem tohoto setkání byla doprava a její dopad na životní prostředí.

V pondělí po oficiálním zahájení a krátkém seznámení v nových prostorách budovy 402 se všichni účastníci mezinárodního setkání přesunuli do učebny VV, kde vyrobili 3D výrobky na téma Eko dopravní prostředek. Naši žáci vytvořili s novými kamarády dvojice, ve kterých spolupracovali po celý týden. Poté následovala schůzka s panem starostou v místním informačním centru, prohlídka muzea a odpolední procházka Bystřicí. Večer si hosté zpříjemnili relaxací v bystřickém bazénu.

Druhý den čekal na všechny účastníky projektu výjezd do enviromentálního centra URSUS v Dolní Lomné, kde proběhly 2 semináře na téma Beskydy a život v nich. Odpoledne se celá skupina přesunula do muzea v Mostech u Jablunkova, kde proběhlo seznámení s historií a kulturou regionu. Poté se celá skupina přesunula na Šance, kde si hosté společně se svými partnery prohlídli ruiny vojenské pevnosti. 

Středa byla nejnáročnějším dnem celého setkání. Ihned ráno proběla stěžejní aktivita celého setkání, a to jízda na kole, pod vedením p. Vašíčkové, za přítomnosti obecní policie. Poté následovalo opět tvoření, tentokrát kreslení dopravního prostředku budoucnosti. Po krátkém odpočinku následovala anglická konverzace, ve které žáci i učitelé vytvářeli znalostní mapu o Bystřici. Následovalo sportovní odpoledne, představování prezentací o dopadu dopravy na životní prostředí. Každá země měla připravenou vlastní prezenaci v anglickém jazyce. A samozřejmě na závěr relaxace na bazéně.

Čtvrtek byl opět dnem cestování a poznávání ČR, a tak se naše EXON skupina vydala na výlet na Hukvalky a do Frýdku- Místku, kde účastníci zhlédli zámek. Odpoledne již patřilo českým studentům. Ti si pro své kamarády připravili odpolední program a společně s nimi pobyli ve svých rodinách. 

Pátek úspěšně završilo naše setkání oficiální zakončení, rozdávání certifikátů, dárečků, poděkování a loučení.

Tímto bych chtěla poděkovat vedení obce za vřelé uvítaní mezinárodních hostů v Bystřici, vedení školy za podporu během realizace, rodičům za vstřícnost, učitelům za perfektní připravu na aktivity a žákům za skvělé chování, aktivitu a nadšení pro projekt.

Renata Krosová, koordinátor pro ČR

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017