Exkurze deváťáků do Polska

Žáci devátého ročníku vyjeli 13. ledna 2020  na exkurzi do Polska.

Navštívili bývalé koncentrační tábory v Osvětimi a Březince, kde položili u památníku kytici květin.

Ve Věličce sestoupili po dřevěných schodech do hloubky 135 m pod zemí, kde zhlédli nádherný sál a vytesané sochy ze soli. V podvečer si prohlédli centrum Krakova s dominantou hradu Wawel.

Děkujeme Spolku rodičů za finanční příspěvek.

Mgr. Jana Wolná

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017