Projekt: Exon 2017-2020

EXON – konec projektu

The Explorers of nature 2017-2020 (Badatelé přírody 2017-2020)

Tříletý mezinárodní projekt EXON byl zaměřen na jednotlivé složky životního prostředí a základní témata enviromentální výchovy – voda, půda, vzduch, rostliny a  živočichové, člověk, doprava a odpad. Projektu EXON se zúčastnili učitelé a žáci z ČR, SR, PL a Portugalska. Na schůzkách realizačních týmů byly vždy naplánované aktivity na daný školní rok po měsících. Tyto aktivity se plnily na jednotlivých školách během tří let. Během výměnných pobytů žáků se navzájem prezentovala dokumentace o  splněných aktivitách a  fotodokumentace vytvořených výrobků z daných škol. 

Aktivity: logo projektu, nej – ekotřída, světový den bez aut, jízda zručnosti, měsíc zdravé výživy, sbírka pro útulek a následná návštěva psího útulku, sezónní vyzdobovaní tříd – Velikonoce, Vánoce pomocí různých technik a materiálů, karneval – soutěž o nej – ekomasku, sledování počasí, světový Den vody, země, národních parků atd.

Výsledky tříleté spolupráce na jednotlivých školách: 

Logo projektu, video – nelegální skládky v obcích, mapa okolí školy, model vodního toku, herbář, maskot školy, model větrné elektrárny, kvarteto, červená kniha, ppt prezentace – chráněné rostliny a živočichové, národní parky, model mokřad, pracovní listy, CLIL metodiky a omalovánky pro výuku enviromentální výchovy atd.

Společné výsledné produkty: Pexeso – voda, Červená kniha ohrožených rostlin a živočichů, Kvarteto – rostliny a živočichové.

Během tříletého projetku EXON mělo proběhnout 6 výměnných pobytů žáků s učiteli. Vzhledem k situaci COVID-19, byl poslední pobyt v Portugalsku zrušen.

PORTUGALSKO 2017/18 – voda, POLSKO 2017/18 – odpad, půda, ČR 2018/2019 – ovzduší, SLOVENSKO 2018/19 – člověk a jeho zdraví, ČR 2019/20 – doprava PORTUGALSKO 2019/20 – rostliny a živočichové.

Poté také proběhly schůzky realizačních týmů (ředitel, koordinátor, učitelé), na kterých byly plánované aktivity na daný školní rok a proběhlo zhodnocení aktivit z předcházejícího školního roku. SLOVENSKO 2017, PORTUGALSKO 2018, POLSKO 2019, SLOVENSKO 2020. V srpnu 2020 byl celý projekt slavnostně zakončen na Slovensku, na Základní škole v Rakovci nad Ondavou – ve škole hlavního koordinátora projektu EXON.

Všem zúčastněným žákům, učitelům, rodičům, zaměstnancům školy a především vedení naší školy děkuji za svělou tříletou spolupráci.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017