EXON – Ekotřída 2019/2020

EXON – EKOTŘÍDA 2019-2020

V posledním roce mezinárodního projektu  EXON na naší škole proběhÁásoutěž o nej Ekotřídu školy. Třídy se hodnotí dle těchto kriterií:

  1. Počet rostlin ve třídě – max. 3 body
  2. Zalívání kvěin – max. 1 bod
  3. Dobrý zdravotní stav rostlin – max. 1 bod
  4. Třídění odpadu ve třídě – plast, papír, směsný odpad – max. 3 body
  5. Malé množství odpadu – max. 1 bod
  6. Výzdoba třídy – max. 1 bod
  7. Výzdoba třídy – orginalita – max. 1 bod
  8. Výzdoba třídy – použití odpadového materiálu – max. 1 bod
  9. Čistota třídy – odpadky na zemi, čistota tabule, čistota kolem odpadkového koše – max. 3 body
  10. Třídní bonus – nápad k tématu ekologie – max. 3 body

Jednou měsíčně třídy hodnotí komise složená s žáků školního parlamentu a učitelů. Výsledky jsou zaznamenávany do tabulky, která je umístěna ve vestibulu školy.  Třída, která zvítězí, získá v červnu 2020 velice zajímavou cenu. Tato soutěž probíhá i na ostatních partnerských školách v Rakovci nad Ondavou (SR), Resende (PT) a Konczycach Wielkich (PL).


© ZŠ a MŠ Bystřice 2017