Finanční gramotnost

Připravit děti nejen na soutěže, ale hlavně na životní situace, do kterých se lidé mohou díky svému nakládání s penězi dostat – to bylo cílem akce pro čtvrťáky. Děti ve čtvrtek zhlédly krátká videa, krátce podiskutovaly a v pátek plnily ve skupinách patnáct úkolů týkajících se finanční gramotnosti. Úkoly byly hned vyhodnoceny a první místa symbolicky odměněna ČSOB.

IMG 9223
IMG 9220
IMG 9218
IMG 9217
IMG 9216
IMG 9215
IMG 9214
IMG 9213
IMG 9212

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017