Školní řád pro školní rok 2017-2018 bude zveřejněn po schválení Radou školy.

Pracovní verze je k nahlédnutí zde