Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2014/2015

Přihlášky můžete podat jen na dvě střední školy.
Přihlášky je nutné odeslat do 15. března 2015 přímo řediteli střední školy.*
Od konce ledna budou na webových stránkách jednotlivých škol uveřejněny  požadavky k přijetí a přijímacím zkouškám.**

Přijímací zkoušky pro školy zapojené do pilotního ověřování /CERMAT/ jsou stanoveny na 15. dubna. Do tohoto systému jsou zapojeny všechny krajem zřizované střední školy v regionu, které nabízejí maturitní obory. Výjimku tvoří některé školy, které vyžadují talentovou zkoušku a samozřejmě soukromé střední školy. Údaje o termínech přijímaček naleznete také na webových stranách vybrané školy.

Pokud se žák hlásí na 2 školy, které jsou obě zapojeny do pilotního ověřování, dělá zkoušky jen na první školu. Druhá škola si zjistí výsledek ověřování z registru výsledků.

Do 3 dnů od přijímaček (nebo od 22. dubna, pokud škola přijímací zkoušky nepořádá) zveřejní ředitelé škol seznam přijatých studentů. Tím je potvrzeno vaše přijetí a nemusíte čekat na písemné vyjádření školy (písemné vyrozumění budou posílat školy pouze nepřijatým).

Jakmile jsou seznamy přijatých zveřejněny buď na webu školy nebo na seznamu vystaveném přímo ve škole, máte 10 dnů na odeslání zápisového lístku řediteli příslušné střední školy. Zápisový lístek máte pouze jeden a lze ho podat pouze na jednu školu. Pokud bude žák/žákyně přijat/a na obě školy, na které se přihlásil/a, musíte si v této době vybrat a poslat lístek tam, kde chcete studovat.

Zápisový lístek nelze vzít zpět a měnit rozhodnutí po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty. Výjimkou je případ, kdy lístek berete zpět pro uplatnění na druhé škole, kde jste se úspěšně odvolali. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání, přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení jste byli na základě odvolání přijati.

*pro obory vzdělání s talentovou zkouškou platí termín do 30. listopadu 2014
** pro obory vzdělání s talentovou zkouškou platí do konce října 2014
*** pro obory vzdělání s talentovou zkouškou platí od 2. ledna do 15. ledna; konzervatoř od 15. ledna do 31. Ledna 2015

Přihlášky na střední školu - přihlášky žákům vyhotoví škola.

Podle instrukcí žáci doma vyplní formulář a ten ve stanovený termín odevzdají výchovnému poradci.
Hotové přihlášky a zápisový lístek budou zákonným zástupcům vydány na třídních schůzkách koncem února /termín bude ještě upřesněn/.

Žáci si v přihláškách doplní termíny přijímacího řízení a lékařské potvrzení.
Přihlášky odesílají rodiče uchazečů - 15.března musí být přihláška na střední škole!
Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků rodiče odesílají zápisový lístek na příslušnou střední školu, pro kterou se uchazeč rozhodl.
Termín přijímacího řízení na střední školy pro školy zapojené do pilotního ověřování  /CERMAT/ - je středa 15. duben 2015.
Ostatní školy/nezapojené do pilotního ověřování/mají termín 22.dubna 2015.
To, zda je škola zapojená do pilotního ověřování zjistíte zde.

Podrobnější informace k přihláškám a zápisovým lístkům budou podány rodičům na mimořádných třídních schůzkách koncem února.