Od 2.září 2013 dochází k úpravě zvonění a přestávek :

I. stupeň (beze změny) :

1. hod.     7.55     -    8.40
2. hod.     8.50     -    9.35
3. hod.     9.55     -  10.40
4. hod.     10.50   -  11.35
5. hod.     11.45   -  12.30
6. hod.     12.40   -  13.25

II. stupeň  (změna se týká 7. a 8. vyučovací hodiny a ukončení vyučování) :

1. hod.     7.55     -    8.40
2. hod.     8.50     -    9.35
3. hod.     9.55     -  10.40
4. hod.     10.50   -  11.35
5. hod.     11.45   -  12.30
6. hod.     12.40   -  13.25

7. hod.     13.00   -  13.45
8. hod.     13.50   -  14.35