Po vydání patentu o zrušení nevolnictví byla dána svoboda “řemeslům a kumštům se učiti” a vyučování dětí zdejších a z okolních obcí bylo zahájeno v Bystřici v roce 1784.V druhé polovině 19. stol. přibylo tříd a po skončení první světové války tu děti docházely do šestitřídní obecné školy. V příštích letech přibyly dvojjazyčné školy obecné a měšťanské, po druhé světové válce pak došlo k úpravě jednotného školství a zavedení povinné školní docházky do 15 let.

V průběhu let došlo k výstavbě školních budov jak v centru obce, tak i v osadě Paseky-Gruň. Neuspokojivý stav v umístění učeben, roztříštěných na několika místech v obci, měla vyřešit stavba školy pro děti z českých rodin. Slavnostní otevření školy se uskutečnilo 28.8.1927. Budova slouží svému účelu dodnes.

V průběhu let 1997-1999 došlo k postupné dostavbě školy do současné podoby včetně odborných učeben, tělovýchovných zařízení i hřiště. V roce 2001 byl otevřen i nově dostavěný krytý bazén.

Od 1. 1. 2003 se staly součástí zařízení místní mateřské školy. V současnosti zabezpečuje škola výchovu a výuku dětí ve věku 2 – 15 let.