Ve školním roce 2017/2018 se ve 23 třídách učí celkem 500 žáků 1. – 9. ročníku základní školy (na 1. stupni ve 14 třídách 265 žáků, na 2. stupni v 9 třídách 235 žáků) a v 7 třídách mateřské školy 170 dětí. Školní družina má 6oddělení se 180 dětmi.

Ve škole pracuje 51 pedagogických pracovníkůi (14 v MŠ, 35 v ZŠ), 6 vychovatelek ve školní družině a 43 správních zaměstnanců  Celkem se o provoz zařízení stará 98 stálých zaměstnanciů.
Výuka probíhá ve všech třídách a ročnících podle vlastního Školního vzdělávacího programu.

Odborné učebny i tělovýchovné prostory slouží žákům české základní školy a rovněž žákům základní školy s polským jazykem vyučovacím. V prostorách školního areálu je možno využít široké nabídky pro sport i odpočinek (sauna, solárium, squash, krytý bazén, 3 tělocvičny a venkovní sportovní atletický areál).
Škola se tak stala centrem sportovního i kulturního dění v Bystřici i širokém okolí..