Učitelé ZŠ Bystřice ve školním roce 2017/2018 :

 

Vyučující na 1.stupni ZŠ

 • 1.A Mgr. Jitka Koždoňová
 • 1.B Mgr. Kateřina Szkanderová
 • 2.A PaeDr. Marcela Svidrová
 • 2.B Mgr. Radana Wapieniková
 • 2.C Mgr. Radka Gaurová
 • 3.A Mgr. Blanka Chovancová
 • 3.B Mgr. Petra Michalková
 • 3.C Mgr. Denisa Sikorová
 • 4.A Mgr. Dagmar Ostruszková
 • 4.B Mgr. Helena Styrnalová
 • 4.C Mgr. Jana Motyková
 • 5.A Mgr, Jarmila Ulichová
 • 5.B Mgr. Petra Labajová
 • 5.C Mgr. Marie Sztwiertniová

Vyučující na 2. stupni ZŠ

 • 6.A Mgr, Eva Vašková
 • 6.B Mgr. Igor. Zahradnik
 • 7.A Mgr. Jitka Kaletová
 • 7.B Mgr. Libuše Filipczyková
 • 7.C Mgr. Jana Wolná
 • 8.A Mgr. Renata Bujnová
 • 8.B Mgr. Libuše Čechurová
 • 9.A Mgr. Monka Vítková
 • 9.B Mgr. Anna Kubátová

 

 • Mgr. Ivana Dobešová
  Mgr. Tomáš Krsek - výchovný poradce
 • PhDr. Radim Mikulka
 • Mgr. Jaroslav Šlehofer - koordinátor ICT
 • Mgr. Lada Kadlubcová - speciální pedagog
 • Mgr. Zdeňka Laštůvková
 • Mgr. Renata Krosová
 • Mgr. Ivo Konvička
 • Mgr. Jakub Wolny
 • Mgr. Taťána Krsková-metodik prevence
 • Mgr. Kateřina Kotasová - zástupkyně ředitele
 • Mgr. Jan Čechura - ředitel školy

Mateřská dovolená :

 • Mgr. Martina Vondráčková