Mgr. Jan Čechura - ředitel školy
Mgr. Kateřina Kotasová– zástupkyně ředitele školy pro výchovně vzdělávací proces ZŠ
Věra Navrátíková – zástupkyně ředitele pro výchovně vzdělávací proces MŠ
Bc. Anna Markovázástupkyně ředitele školy pro ekonomiku
Mgr. Jaroslav Šlehofer - zástupce ředitele školy-projektový manažer, koordinátor ICT

Mgr. Tomáš Krsek – výchovný poradce
Mgr. Eva Liberdová – školní psycholog
Mgr. Táňa Krsková– školní metodik prevence

Darina Szkanderová – hospodářka školy