Mgr. Jan Čechura - ředitel školy
Miroslav Kozel – zástupce ředitele školy pro výchovně vzdělávací proces ZŠ
Věra Navrátíková – zástupkyně ředitele pro výchovně vzdělávací proces MŠ

Mgr. Tomáš Krsek – výchovný poradce
Mgr. Eva Liberdová – školní psycholog
PhDr. Radim Mikulka – školní metodik prevence
Mgr. Jaroslav Šlehofer – koordinátor ICT

Bc. Anna Markováekonomka
Darina Szkanderová
– hospodářka školy