Připravujeme na květen 2016 :

- úterý 3, května  - divadelní představení pro žáky 3. - 5. ročníku v divadle  TRISIA v Třinci

- úterý 3. května - fotbalový turnaj McDonald Cup pro žáky druhé kategorie (1. stupeň) na fotbalovém stadioně v Jablunkově

- středa 4- května - Slezská liga házené v hale STaRS v Třinci - žáci 5. a 6. ročníku

- čtvrtek 5. května - koncert ostravské Janáčkovy filharmonie - Filmové melodie - v divadle TRISIA v Trinci pro žáky 8. a . ročníku

- pátek 6. května  - Den s Integrovaným záchranným systémem od 9 hodin v areálu školy ve spolupráci s Obcá Bystřice

- vystoupení ke Dni matek pro rodiče žáků 1. tříd od 15.30 hodfin ve staré tělocvičně na budově 402