Ceny stravného od 1. ledna 2016, v závorce je suma souhlasu k inkasu do banky:

  • děti 7 – 10 let      20,- Kč      (500,- Kč)
  • děti 11 – 14 let      22,- Kč      (600,- Kč)
  • děti nad 15 let      27,- Kč      (700,- Kč)
  • cizí strávníci      65,- Kč      (1500,- Kč)
  • do jídlonosič      61,- Kč      (1400,- Kč)

V Bystřici dne 1. ledna 2016

Bc. Lucie Czepcová, vedoucí ŠJ, v.r.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy, v.r.