Složení školního žákovského parlamentu 2016/2017

 

Předseda: Jan Šulák

Místopředseda: Jan Ježek

Členové: Alexandra Casadio

Matyáš Kubaczka

Nikola Martynková

Barbora Turoňová

Eliška Koštovalová

Simona Neugebauerová

Barbora Kaznicová

Barbora Kocyanová

Pokud chcete ve škole něco změnit, obraťte se se svými návrhy na výše uvedené žáky. Ti je pak projednají na nejbližší schůzce školního parlamentu.

Mgr. Anna Kubátová

 

 

Stanovy Školního parlamentu

  • Členové ŠP jsou předsedové tříd a jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
  • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu / zvoleného zástupce /
  • Všichni členové ŠP mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas.
  • Každý člen ŠP má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
  • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
  • ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy.